اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس جواز تاسیس به مجوزی گفته می شود که به اشخاص حقوقی و حقیقی برای انجام فعالیت های تولیدی و اقتصادی آنها داده می شود. اشخاص در صورتیکه قصد احداث یک واحد تولیدی و اقتصادی مانند کارخانه دارند، می توانند این جواز را دریافت نمایند که در واقع نخستین گام برای راه اندازی … ادامه خواندن اخذ جواز تاسیس