اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری اکثر پروژه های بزرگ دولتی، خصوصی، نیمه دولتی به شکل مناقصه ایی به شرکت های پیمانکاری واگذار می گردد. در خصوص اخذ رتبه پیمانکاری می بایست اشاره کرد که رتبه بندی پیمانکاری در واقع بررسی میزان توانایی شرکتها (براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی) می باشد که این … ادامه خواندن اخذ رتبه پیمانکاری