اخذ رتبه شرکت

اخذ رتبه شرکت اکثر پروژه های بزرگ دولتی، خصوصی، نیمه دولتی به شکل مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می گردد در خصوص میزان سنجش این شرکت ها، علاوه بر قیمت های پیشنهادی، توان فنی و سوابق کاری آنها برای انتخاب نیز حائز اهمیت می باشد از جمع همه موارد ذکر شده … ادامه خواندن اخذ رتبه شرکت