کد اقتصادی اشخاص حقوقی

کد اقتصادی اشخاص حقوقی از سری اقداماتی که پس از ثبت شرکت انجام می پذیرد اخذ کد اقتصادی می باشد؛ به طوریکه در قراردادهای مهم تجاری و کاری، اخذ کارت بازرگانی، اخذ گرید، رتبه بندی، اخذ قرارداد با شرکتهای دولتی، صدور فاکتور رسمی، مزایدات و مناقصات و … از اهمیت بالایی برخوردار است. کد اقتصادی … ادامه خواندن کد اقتصادی اشخاص حقوقی