تغییر کارت بازرگانی

تغییر کارت بازرگانی بر اساس قوانین مصوبه، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات، به کارت بازرگانی نیاز دارد که دارای اعتبار یک تا پنج ساله بوده و در صورت اتمام مدت مربوطه قابل تمدید می باشد. درصورت تغییر مدیرعامل برای اشخاص حقوقی، تغییر آدرس و … ادامه خواندن تغییر کارت بازرگانی