ثبت اختراع اشخاص حقوقی

ثبت اختراع اشخاص حقوقی هر اکتشاف یا اختراع جدید در صنعت، موجب اختصاص دادن حق انحصاری آن به مخترع می شود. در واقع اختراع نتیجه تلاش ذهنی و فکری مخترع می باشد که می تواند در قالب محصولی صنعتی برای اشخاص حقوقی عرضه شود. مخترع می تواند شخص حقوقی (شرکت) و یا شخص حقیقی باشد. … ادامه خواندن ثبت اختراع اشخاص حقوقی