ثبت اختراع اشخاص حقیقی

ثبت اختراع اشخاص حقیقی اختراع محصول جدید و نویی است که شامل فکر ، ایده یک شخص است که یک مشکل را درون یک صنعتی خاص بر طرف می کند دولت در ازای صنعت و تکنولوژی که وارد سیستم حکومتی شده است به صورت (مادی / معنوی) مخترع یا مخترعین را حمایت می کند. برای … ادامه خواندن ثبت اختراع اشخاص حقیقی