ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراع محصول جدید و نویی است که شامل فکر، ایده یک شخص حقیقی یا حقوقی است که یک مشکل را درون یک صنعتی خاص بر طرف می کند دولت در ازای صنعت و تکنولوژی که وارد سیستم حکومتی شده است به صورت (مادی / معنوی) مخترع یا مخترعین را حمایت می کند. یک … ادامه خواندن ثبت اختراع