ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود (ثبت شرکت با مسئولیت محدود) شرکتی است که سرمایه آن از طریق سهم الشرکه اشخاص تامین می شود و مسئولیت هر شریک تنها به نسبت میزان سهم الشرکه ای است که به آن شخص تعلق می گیرد. شرکتهای با مسئولیت محدود جزو شرکت های بازرگانی محسوب … ادامه خواندن ثبت شرکت با مسئولیت محدود