ثبت شرکت تضامنی

   ثبت شرکت تضامنی شرکت تضامنی (ثبت شرکت تضامنی) شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود که در صورت کافی نبودن اموال شرکت برای پرداخت دیون، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشد. شرکتهای تضامنی جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند … ادامه خواندن ثبت شرکت تضامنی