ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان شرکتهایی هستند که به دو صورت خصوصی و یا تعاونی ثبت می شوند. هدف از تشکیل این نوع موسسات و ثبت شرکت دانش بنیان ، افزایش ثروت بر پایه علم و به تبع افزایش سطح علمی می باشد. در واقع به نوعی توسعه اقتصادی بر پایه دانش و … ادامه خواندن ثبت شرکت دانش بنیان