ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص (ثبت شرکت سهامی خاص) شرکتی است که سرمایه آن منحصرا از طریق سهام آورده موسسین تامین می شود. مسئولیت هر سهامدار تنها به نسبت میزان سهامی است که به آن شخص تعلق می گیرد. شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند موضوع آن … ادامه خواندن ثبت شرکت سهامی خاص