ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام (ثبت شرکت سهامی عام) شرکتی است که حداقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و … ادامه خواندن ثبت شرکت سهامی عام