ثبت صورتجلسه تغییرات | تغییرات شرکت

  ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت شرکتها و موسسات غیر تجاری که جزو اشخاص حقوقی محسوب می شوند می بایست برای فعالیت قانونی خود، اقدام به ثبت شرکت و موسسه خود در اداره ثبت شرکتها نمایند. پس از ثبت شرکت و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی و انجام فعالیت های مرتبط با آن مانند: اخذ کد … ادامه خواندن ثبت صورتجلسه تغییرات | تغییرات شرکت