ثبت موسسه انتشاراتی

  ثبت موسسه انتشاراتی بنا به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کلیه فعالیتهای چاپ، ترجمه متن ها، انتشار مقاله، کتاب، لیتوگرافی و … به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز است. داشتن پروانه نشر در حکم یک مرکز فرهنگی بوده که شخص به استناد آن می تواند اقدام به … ادامه خواندن ثبت موسسه انتشاراتی