ثبت موسسه فرهنگی

ثبت موسسه فرهنگی موسسه فرهنگی و هنری در جهت ارائه خدمات فرهنگی به موکلین مراجعه کننده تشکیل می شود که زیر مجموعه موسسه غیرتجاری می باشد. برای ثبت موسسه فرهنگی شرایطی وجود دارد که در ادامه بیان می کنیم. با ما همراه باشید. شرایط ثبت موسسه فرهنگی داشتن حداقل دو عضو در موسسات فرهنگی تک … ادامه خواندن ثبت موسسه فرهنگی