ثبت موسسه فرهنگی

ثبت موسسه فرهنگی شرکت فرهنگی و یا موسسه فرهنگی شخصی حقوقی است که برای رسیدن به اهداف فرهنگی و هنری تاسیس می گردد. ثبت موسسه فرهنگی می تواند به صورت دولتی یا خصوصی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. لازم به ذکر است، فعالیت موسسات فرهنگی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می … ادامه خواندن ثبت موسسه فرهنگی