نشان جغرافیایی اشخاص حقیقی

نشان جغرافیایی اشخاص حقیقی نشان جغرافیایی اشخاص حقیقی کالایی را به یک منطقه یا قلمرو مرتبط می سازد، به شرطی که کیفیت و مرغوبیت آن کالا برگرفته از آن محیط و منطقه جغرافیایی باشد. به طور کلی، یک نشانه جغرافیایی، شامل نام و محل منشا کالاها می باشد. نکته‌ای که قابل توجه است این است … ادامه خواندن نشان جغرافیایی اشخاص حقیقی