نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی سرمایه شرکت از تعدادی سهام تشکیل می شود که توسط موسسین شرکت و سهامداران تامین می شود به عنوان مثال وقتی سرمایه شرکت یک میلیون ریال باشد منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی می گردد و یا در شرکتهای با مسئولیت محدود تقسیم بر تعداد شرکا میشود … ادامه خواندن نقل و انتقال سهام