هزینه ثبت اختراع

هزینه ثبت اختراع اختراع و نوآوری فرآیندی است که با عملی ساختن یک ایده و تفکر نو منجر به تولید محصولی صنعتی و غیر صنعتی می شود که مزایا و امتیازات آن تا 20 سال با پرداخت هزینه ثبت اختراع به مخترع بر میگردد و پس از آن تمامی حقوق آن متعلق به مردم است … ادامه خواندن هزینه ثبت اختراع