تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری برای تمدید علامت تجاری گواهینامه علامت تجاری دارای مدت 10 سال اعتبار می باشد که از شش ماه مانده به تاریخ انقضای علامت، قابل  تمدید است. همچنین یک مهلت ارفاقی شش‌ماهه نیز برای تمدید علامت پس از پایان اعتبار آن در نظر گرفته شده است که با پرداخت جریمه تأخیر همراه خواهد … ادامه خواندن تمدید علامت تجاری