ثبت سازمان مردم نهاد (موسسات مردم نهاد / NGO)

سازمان مردم نهاد، NGO و یا موسسات مردم نهاد یک شرکت و یا شخص حقوقی مستقل و غیردولتی است و دارای فعالیت های غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد و هدف از تشکیل آن انجام فعالیت های داوطلبانه و دفاع از خواست ها و نیاز های مردم در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و … ادامه خواندن ثبت سازمان مردم نهاد (موسسات مردم نهاد / NGO)