سهام با نام و بی نام شرکت چیست؟

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت مشخص می کند. شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام با حداقل سرمایه یک میلیون ریال تشکیل می گردند. سرمایه شرکت از طرف موسسین شرکت تامین می گردد که به صورت قطعات سهام با … ادامه خواندن سهام با نام و بی نام شرکت چیست؟