سهم الشرکه چیست؟

سهم الشرکه قسمتی از سرمایه شرکت می باشد که نشانگر میزان تعهد شرکا و کسب منافع آنها در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی دارای حداقل 1 میلیون ریال سرمایه می باشد که از طرف شرکا و موسسین شرکت تامین می گردد. این شرکتها با حداقل … ادامه خواندن سهم الشرکه چیست؟