هیات مدیره شرکت و وظایف آن

هر شرکت و شخصیت حقوقی به وسیله عده ای سهامدار تشکیل شده است. هیات مدیره شرکت از بین سهامداران یا در چارچوب قانون از خارج از آنها در جهت اتخاذ تصمیمات، اختیارات و انجام امور محوله انتخاب میگردد و انتخاب اولین مدیران با مجمع عمومی موسسین و مدیران بعدی در مجمع عمومی عادی می باشد. … ادامه خواندن هیات مدیره شرکت و وظایف آن