ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ شرکت هلدینگ که به آن شرکت مادر هم می گویند، شرکت سهامی می باشد که با خریدن بخش عمده سهام از شرکتی دیگر می تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد. در این صورت به شرکت یا شرکتهای دیگر شرکت فرعی یا زیرمجموعه می گویند که در کل کنترل شرکتهای زیر … ادامه خواندن ثبت شرکت هلدینگ