نحوه استعلام ثبت شرکت چگونه است؟

باتوجه به ازدیاد شرکت ها در ایران و تشابه نام ها با یکدیگر، برای کسب آگاهی در مورد نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شناسه ملی شرکت، شعب شرکت، وضعیت انحلال شرکت، نوع شخص حقوقی، واحد ثبتی، آدرس پستی و تغییرات اعمال شده شرکت، روش های متفاوتی وجود دارد. همچنین امکان استعلام ثبت شرکت اینکه به … ادامه خواندن نحوه استعلام ثبت شرکت چگونه است؟