پرشین ثبت

تغییر کارت بازرگانی

بر اساس قوانین مصوبه، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات، به کارت بازرگانی نیاز دارد که دارای اعتبار یک تا پنج ساله بوده و در صورت اتمام مدت مربوطه قابل تمدید می باشد. درصورت تغییر مدیرعامل برای اشخاص حقوقی، تغییر ادرس و هر تغییر که ملزم به اعمال آن در کارت بازرگانی می باشد میبایست طی درخواستی در کارتابل کارت بازرگانی مورد نظر در سایت اداره بازرگانی صنایع و معادن برای تغییر کارت بازرگانی لحاظ گردد.

متقاضیان جهت تغییر نام مدیر عامل و یا تغییر آدرس کارخانه، واحد تولیدی می توانید با ورود و تکمیل فرم ها در سامانه کارت هوشمند بازرگانی ، فرم گواهی عدم سوء پیشینه و فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) را دریافت نمایید.

بدین منظور متقاضیان با نام کاربری و رمز عبور موجود به سایت سازمان مراجعه نموده و اقدام به وارد نمودن اطلاعات جدید می نمایند و سپس مدارک مربوطه را در قسمت های مشخص شده بارگزاری می نمایند، در صورت تایید مدارک توسط کارشناسان اتاق بازرگانی، متقاضی با در دست داشتن اصل مدارک به سازمان مربوطه مراجعه نموده و کارت بازرگانی جدید صادر می گردد.

شرایط و مدارک مورد نیاز تغییر کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

(برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید)

 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه (دریافتی از پلیس +10)
 • فرم دال(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • اصل کارت ملی) در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر

شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)

 • دو قطعه عکس(جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
 • اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر) حداقل دیپلم (مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولیدی هستند.

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 55 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(فقط روی فرم الف قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است)
 • ارائه یکی از مدارک ذیل:
 • اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه)
 • اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
 • اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
 • ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کداقتصادی جدید پس از صدور.
 • مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب ملزم به آرائه آن نیستند.)

همچنین بخوانید:

اخذ کارت بازرگانی

شرایط و مدارک مورد نیاز تغییر کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد. (برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید
 • کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها (در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود باشد)
 • ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها (درصورتی که شرکت سهامی خاص باشد)
 • اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل (دریافتی از پلیس +10)
 • اصل گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
 • فرم دال(تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
 • روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
 • اصل کارت ملی مدیرعامل(در صورت داشتن هر گونه تغییرات، از صفحه توضیحات)
 • دو قطعه عکس جدید تمام رخ دارای پشت زمینه سفید
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه)

نکته: مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم می بایست تایید گردد.

نکته: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولیدی هستند.

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 55 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند

 • داشتن حداقل سن 23 سال
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی) فقط روی فرم الف قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه

نکته: حسابهای جاری شتاب شهرستانها اگر روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول می باشد.

 • اراائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
 • اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت (به آدرس دفتر مرکزی)
 • اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت (برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی)
 • اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به جز بند های 3 و 7و 11ملزم به ارائه کپی پروانه کار و اقامت و ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان به همراه اصل مدارک میباشند
 • مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب ملزم به آرائه آن نیستند)
 • ارائه کد اقتصادی جدید (یا پیش ثبت نام کداقتصادی) در سایت gov.ir و تعهد بر آن

نکات مهم در خصوص تغییر کارت بازرگانی

نکته1: کارمندان تمام وقت دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

نکته2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

نکته3: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.

نکته4: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می باشد.

نکته5: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

نکته6: کلیه مدارک در محل اتاق توسط مسئولین برابر اصل می گردد.

نکته7: درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درتکمیل اطلاعات ثبت نام سایت این اتاق دقت نمایید که رشته های انتخاب شده وارداتی باشد زیرا فقط انتخاب رشته های وارداتی امکان پذیر است و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

نکته 8: برای اموری مانند ثبت لوگو، انجام امور گمرکی و … ارائه کارت یازرگانی تغییر یافته الزامی است و می بایست در صورت تغییر، به سازمانهای مربوطه اعلام گردد.

شرایط و نحوه ثبت درخواست تغییر کارت بازرگانی

پس از ورود به سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام به ورود اطلاعات اولیه و دریافت فرمهای ارائه شده توسط سازمان نموده و پس از تکمیل مدارک، فایل های درخواستی را به همراه سایر مدارک در سیستم بارگزاری می نماییم.

پس از تایید توسط کارشناسان اتاق بازرگانی با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده، به سازمان مربوطه مراجعه نموده و پس از تایید مدارک، کارت بازرگانی جدید صادر می گردد.

تغییر کارت بازرگانی
5 (100%) 1 vote[s]
بازگشت به بالای صفحه