لوگو پرشین ثبت

تمدید کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله آن می توانند نسبت به انجام امور گمرکی، صادرات و واردات، ثبت علامت تجاری و … اقدام نمایند. پس از ثبت کارت بازرگانی و انجام امور مرتبط با آن باتوجه به محدود بودن مدت کارت بازرگانی (1 تا 5 سال)، متقاضیان می بایست پس از اتمام مدت مذکور نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نمایند. دربیشتر موارد، تمدید کارت بازرگانی مشابه صدور کارت می باشد.

https://persiansabt.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/

 

نکات مهم در خصوص تمدید کارت بازرگانی

 1. در شرکتهای سهامی اگر مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی تمدید هیئت مدیره الزامیست
 2. درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت تایید شده توسط اداره ثبت شرکتها الزامیست
 3. کارمندان تمام وقت دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
 4. کلیه مدارک بایست در محل اتاق برابر اصل می گردد (برای کارتهای تغییر مدیرعامل و دو سال گذشته)
 5. انتخاب حداکثر سه رشته از رشته های موجود در سایت اتاق برای خدمت واردات بوده وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد
 6. برای ثبت لوگو و اموری که اخذ کارت بازرگانی در آن الزامی است می بایست کارت بازرگانی دارای اعتبار بوده و در صورت منقضی شدن مدت آن، تمدید شده باشد
 7. کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه http://portal.tccim.ir انجام می شود

مدارک و شرایط مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. ارائه اصل کارت بازرگانی قبلی
 2. فرم دال (مهر و امضا شده توسط متقاضی) درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء دردفترخانه اسناد رسمی دارد
 3. اسکن اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته و برگهای قطعی و تشخیص مالیات سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است در سامانه پرتال اتاق تهران
 4. روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت
 5. عکس پرسنلی مدیرعامل (تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
 6. مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه
 7. ارسال درون سازمانی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م برای آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی

بیشتر بدانید:

تغییر کارت بازرگانی

در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک، ارائه مدارک ذیل الزامی است

الف- شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

ب-  کارت پایان خدمت معافیت برای آقایان

نکته: متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

ج- گواهی عدم سوء پیشینه (زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد)

د- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

نکته 1: دارندگان پروانه بهره برداری کشاورزی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، معدنی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

نکته 2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند، می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

نکته 3: افرادی که مدرک تحصیلی ندارند ولی 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

حداقل سن 23 سال تمام

علاوه بر مدارک فوق ارائه یکی از موارد ذیل الزامی است:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد)

درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر سایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

د: اصل کارت ملی مدیرعامل

ه: اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

و: مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

ز: اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است)

  

مدارک و شرایط مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی غیر ایرانی

علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8:

 1. ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان
 2.  اصل پروانه کار و اقامت
 3. اصل کلیه مدارک مذبور
 4. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (به استثنا صنف های تولیدی دارای پروانه کسب)

همچنین بخوانید:

ابطال و تعلیق کارت بازرگانی

مدارک و شرایط مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

 1. ارائه و بارگذاری کارت ملی و شناسنامه
 2. اسکن فرم دال (کمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)
 3. اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
 4. ارسال درون سازمانی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م برای آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی
 5. اسکن اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته و برگهای قطعی و تشخیص مالیات سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است در سامانه پرتال اتاق تهران.
 6. اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند)
 7. در صورت تغییر ادرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است
 • علاوه بر مدارک فوق ارائه یکی از موارد ذیل الزامی است:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

 • درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن شش ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرک مربوطه مورد قبول است.

ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه)

نکته1: مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

نکته 2: دارندگان پروانه بهره برداری کشاورزی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، معدنی،  وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

نکته 3 : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند و ملزم به ارائه اصل مدارک فوق هستند.

شرایط و نحوه ثبت درخواست تمدید کارت بازرگانی

پس از ورود به سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام به ورود اطلاعات اولیه و دریافت فرمهای ارائه شده توسط سازمان نموده و پس از تکمیل مدارک، فایل های درخواستی را به همراه سایر مدارک در سیستم بارگزاری می نماییم.

پس از تایید توسط کارشناسان اتاق بازرگانی با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده، به سازمان مربوطه مراجعه نموده و پس از تایید مدارک، کارت بازرگانی تمدید شده به نشانی متقاضی ارسال می گردد.

 

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟