لوگو پرشین ثبت

ثبت اختراع اشخاص حقوقی

ثبت اختراع اشخاص حقوقی

هر اکتشاف یا اختراع جدید در صنعت، موجب اختصاص دادن حق انحصاری آن به مخترع می شود. در واقع اختراع نتیجه تلاش ذهنی و فکری مخترع می باشد که می تواند در قالب محصولی صنعتی برای اشخاص حقوقی عرضه شود. مخترع می تواند شخص حقوقی (شرکت) و یا شخص حقیقی باشد. پس از طی مراحل قانونی، اختراع مورد نظر اداره ثبت مالکیت تهران به ثبت رسیده و بابت آن گواهی ثبت اختراع دریافت می نمایند. در ادامه در خصوص ثبت اختراع اشخاص حقوقی توضیح داده خواهد شد.

نکته: برخی افراد ثبت لوگو و یا ثبت طرح صنعتی خود را به اشتباه ثبت اختراع می پندارند در صورتی که هویت آن ها با اختراع متفاوت است و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به مطالعه کامل مقالات موجود و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.

 

مزایای ثبت اختراع اشخاص حقوقی

 1. بهره مند شدن از نتیجه تلاش و خلاقیت به نفع شرکت
 2. ممانعت از استفاده اشخاص دیگر از اختراع ثبت شده
 3. شرکت بر اساس اختراع ثبت شده نسبت به صادرات، واردات، ساخت و هرگونه بهره برداری از اختراع خود را به مدت 20 سال دارد
 4. حمایت 20 ساله دولت از اختراع ثبت شده
 5. امکان دسترسی شرکت به بازارهای جدید
 6. قابلیت تفویض اختراع ثبت شده توسط مالک به سایرین و در مقابل دریافت مبالغ و یا حق امتیاز
 7. افزایش سود و ارزش تجاری
 8. اقدام قانونی با گواهی ثبت علامت در صورت تقلید و هر گونه سو استفاده از اختراع ثبت شده
 9. استفاده از مزایا برای شرکت های فناور و دانش بنیان
 10. امکان بهره برداری شخص حقوقی از مزایای بنیاد ملی نخبگان
 11. دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

 

بیشتر بدانید:

ثبت اختراع

مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت اختراع اشخاص حقوقی

 • اطلاعات و مدارک هویتی صاحبین امضا شرکت (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • آخرین روزنامه رسمی هیات مدیره و حق امضا
 • اطلاعات و مدارک هویتی مخترع (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • اطلاعات و مدارک هویتی نماینده قانونی در صورت وجود (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • شرح و توصیف اختراع به صورت ذیل:
 1. صریح، کامل و همراه با جزییات
 2. مزایای اختراع مورد ادعا به طور دقیق و واضح
 3. عنوان اختراع (با عنوان اعلام شده در اظهارنامه یکسان باشد)
 4. زمینه فنی اختراع
 5. اهداف ثبت اختراع و مشکلات فنی
 6. ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود به صورت دقیق
 7. شرح وضعیت یا نواقص دانش قبلی و پیشرفت هایی که با اختراع مورد ادعا به وجود می آید
 8. توضیح اشکال، نقشه و نمودارها
 9. توضیح مزایای اختراع ادعایی به طور کامل
 10. توضیح کاربرد اختراعشرح و توضیح کامل حداقل یک روش اجرایی در خصوص بهره مندی از اختراع
 • ادعانامه اختراع به صورت ذیل:
 1. گویا و مختصر و با توصیف همراه باشد
 2. برای شخصی که در فن مربوط دارای مهارت عادی است واضح و کامل بوده
 3. حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه نماید
 4. تعداد ادعانامه ها معقول باشد
 5. از اطلاعات افشا شده در توصیف اختراع فراتر نرود
 6. بیانگر ویژگی های فنی و مثبت اختراع باشد
 • خلاصه توصیف اختراع
 • نقشه های فنی اختراع به شرح ذیل:
 1. روی کاغذ a4 کشیده شود (با خطوط پررنگ و مشکی)
 2. دارای حاشیه استاندارد باشد (حاشیه از بالا 2.5 سانتی متر، از پایین 1 سانتی متر، از چپ 1.5 سانتی متر و از راست 2.5 سانتی متر)
 3. تمامی نقشه ها و عناصر نمودار باشد و دارای مقیاس باشد
 4. نقشه ها به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد
 5. نقشه ها دارای شفافیت و وضوح باشد
 6. اعداد، حروف و نشانه ها به صورت خوانا باشد
 7. نقشه دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ارجاع کرد
 8. صفحات دارای شماره و به ترتیب باشند
 9. توضیحات فقط باید در جداول و نمودارها درج شود و روی نقشه ها چیزی درج نگردد
 • اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد (در صورت وجود وکیل)
 • مدارک مربوط به حق تقدم (در صورتی که اختراع شما در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد شما نسبت به سایرین حق تقدم برای ثبت آن دارید)
 • رسید پرداخت هزینه های قانونی اشخاص حقوقی

 

نکته: نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر اینکه کتباً در خواست خود را تسلیم اداره مالکیت صنعتی مبنی بر عدم ذکر نام خود کند هرگونه ادعا مبنی بر اینکه مخترع در خواست ثبت نام شخص دیگری را به جای نام خود در گواهینامه ثبت اختراع کند فاقد اثر قانونی می باشد.

نکته: در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد.

 

مدت اعتبار ثبت اختراع اشخاص حقوقی

مدت اعتبار گواهینامه اختراع اشخاص حقوقی پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می گردد که در این مدت مورد حمایت دولت قرار داده می شود و حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به تمدید و پرداخت اقساط سالیانه است.

پس از انقضای مدت حمایت قانونی مذکور، اختراع ثبت شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و منافع حاصل از آن اختراع متعلق به عموم مردم جامعه است و نه شخص مخترع؛ بنابراین هرکس می تواند بدون پرداخت وجه از دانش فنی آن اختراع استفاده نماید.

 

همچنین بخوانید:

ثبت اختراع اشخاص حقیقی

تمدید اختراع اشخاص حقوقی

پس از ثبت اختراع و با ورود به سایت مرکز مالکیت معنوی نام کاربری و رمز عبور اخذ شده از سامانه مذکور را وارد نموده و در قسمت ثبت انواع درخواست پرداخت هزینه تمدید را انتخاب نمایید.

و پس از طی مراحل موجود در سامانه نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید. از تاریخ یکساله تمدید علامت تا 3 ماه پس از آن مهلت قانونی برای پرداخت هزینه وجود دارد و یک 3 ماهه دوم به عنوان آخرین مهلت تمدید مقرر نموده اند که در این مدت هزینه تمدید دوبرابر خواهد بود در صورت انقضای مهلت مذکور حق انحصاری اختراع ثبت شده به دولت واگذار می گردد و تمام افراد حق استفاده از حقوق آن اختراع را خواهند داشت.

نکته مهم: اقساط سالیانه اختراع ثبت شده به صورت یکجا قابل پرداخت نمی باشد.

 

رد درخواست ثبت اختراع

به صورت اختیاری و یا توسط کارشناسان ثبت اختراع می باشد که در صورت درخواست رد اختیاری می بایست به صورت کتبی توسط متقاضیان به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد.

رد توسط کارشناس نیر می تواند به صورت نواقص قابل رفع و یا به صورت رد کامل درخواست انجام پذیرد که در صورت رد درخواست می توان نسبت به نظر کارشناس اعتراض نمود.

 

اعتراض به ثبت اختراع اشخاص حقوقی

پس از ثبت اظهارنامه اختراع، درخواست شما بنا به دلایل متعدد می تواند رد گردد که درصورتی که رد درخواست مذکور بر اساس نظر کارشناس به صورت نواقص بوده و قابل رفع باشد، طی ابلاغیه ای اعلام می گردد که متقاضی می تواند در مدت مقرر (30 روزه) نسبت به رفع نواقص موجود اقدام نماید.

این مدت برای یکبار قابل استمهال برای یک دوره یک ماهه دیگر است.

اظهارنامه ثبت اختراع ممکن است بنا به درخواست متقاضی رد گردد که در این صورت می بایست طی درخواست کتبی که به امضا متقاضی و یا متقاضیان رسیده باشد به اداره ثبت اختراعات تسلیم گردد.

درخواست مذکور میبایست دارای شماره و تاریخ اظهارنامه و عنوان اختراع باشد. بدیهی است در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی بازگردانده نخواهد شد.

درصورتی که رد درخواست ثبت اختراع به صورت نقص نباشد و  بنا به نظر کارشناس مردود قلمداد شود، متقاضی می تواند نسبت به رد مذکور اعتراض نماید

 

انتقال حق مالکیت ثبت اختراع اشخاص حقوقی

انتقال حق مالکیت اختراع می تواند صورت اختیاری و با امکان ایجاد محدودیت برای انتقال گیرنده در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد که پس از آن در اداره ثبت مالکیت معنوی ثبت می گردد.

در انتقال قهری نیز که در اثر فوت یا مجحور شدن متقاضی می باشد حق مالکیت اختراع با برگه انحصار وراثت به یکی از وراث و یا شخص دیگری با رضایت تمامی وراث انتقال می یابد.

 

مراحل ثبت اختراع اشخاص حقوقی

 1. ثبت نام در سامانه مرکز مالکیت معنوی به نشانی iripo.ssaa.ir و اخذ کد شناسایی برای اشخاص حقوقی
 2. در صورت وجود وکیل اخذ کدشناسایی وکیل تحت عنوان نماینده قانونی و دریافت کننده ابلاغ
 3. پرینت اقرار نامه ارائه شده پس از ثبت نام در سایت و مراجعه به دفتر اسناد رسمی
 4. اخذ شناسه یکتا و رمز تصدیق از دفترخانه
 5. مراجعه به سایت و تایید حساب کاربری با نام کاربری شخص حقوقی و رمز عبور ارائه شده توسط سامانه و درج شناسه یکتا و رمز تصدیق در قسمت های مربوطه
 6. ثبت اظهارنامه اختراع اشخاص حقوقی
 7. ورود اطلاعات و ضمائم خواسته شده و نهایی کردن درخواست ثبت اظهارنامه
 8. بازبینی ضمائم و اطلاعات
 9. پرداخت هزینه اداری به صورت اینترنتی
 10. پیگیری درخواست در سامانه
 11. قرار گرفتن در نوبت کارشناسی به صورت خودکار باتوجه به اظهارنامه ارائه شده توسط متقاضی
 12. از تاریخ وصول اظهارنامه، متصدی شعبه ثبت اختراعات، که می تواند پایگاه های علمی و هیات علمی دانشگاه ها انتخاب شود، آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب را در سامانه به متقاضی اطلاع می دهد و در صورت عدم وجود نقص و صحیح بودن اطلاعات و مدارک ارسالی پیش نویس گواهی ثبت اختراع اشخاص حقوقی را صادر می کند
 13. تشکیل پرونده فیزیکی ظرف 30 روز توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی با ارائه تمام مستندات درج شده و بارگزاری شده در هنگام ثبت نام که می بایست اصل مدارک یا برابر با اصل آن ارائه گردد (مهلت 30 روزه اعلام شده برای یک بار قابل تمدید بوده و پس از آن در صورت عدم اقدام نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی، درخواست شما کان لم یکن می گردد)
 14. پرداخت هزینه آگهی در سایت روزنامه رسمی بلافاصله پس از تشکیل پرونده در همان مدت 30 روزه اعلام شده
 15. مراجعه به اداره ثبت مالکیت معنوی با اصل و یا نسخه ی امضا شده روزنامه رسمی و پرینت آگهی رسمی اختراع
 16. دریافت گواهی ثبت اختراع مورد درخواست از اداره مالکیت معنوی
 • نکته: تمامی مراحل ثبت نام توسط پیامک به شماره درج شده در سایت ارسال می گردد همچنین می توانید با مراجعه به سایت مربوطه و وارد شدن در کارتابل خود، از وضعیت پرونده مطلع گردید.
 • نکته: در صورت وجود وکیل، تشکیل پرونده و برابر با اصل کردن مدارک می تواند به عهده وکیل باشد.

 

هزینه ثبت اختراع اشخاص حقوقی

هزینه ثبت اختراع اشخاص حقوقی بر اساس نرخ به روز اداری و توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ارائه می شود که متقاضیان می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. بدیهی است هزینه های پرداخت شده پس از رد درخواست مسترد نخواهد شد.

نکته مهم: در مورد متقاضیان خارجی می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بر مبنای فرانک سوئیس به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی بپردازند .

باتوجه به اینکه ثبت اختراع اشخاص حقوقی امری زمان بر و تخصصی می باشد، حق الوکاله و حق الزحمه درخصوص ثبت اختراع مذکور توسط گروه کارشناسان پرشین ثبت، بر اساس نوع اظهارنامه درخواستی به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

 

بیشتر بدانید:

هزینه ثبت اختراع

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟