لوگو پرشین ثبت

ثبت اختراع اشخاص حقیقی

ثبت اختراع اشخاص حقیقی

اختراع محصول جدید و نویی است که شامل فکر ، ایده یک شخص است که یک مشکل را درون یک صنعتی خاص بر طرف می کند دولت در ازای صنعت و تکنولوژی که وارد سیستم حکومتی شده است به صورت (مادی / معنوی) مخترع یا مخترعین را حمایت می کند. برای ثبت اختراع اشخاص حقیقی مزایا و قوانینی در نظر گرفته شده است که پس از انجام و رعایت آنها به اشخاص حقیقی واجد صلاحیت گواهینامه ثبت اختراع  20 سال داده می شود.

  

بیشتر بدانید:

ثبت اختراع

ویژگی های اختراع

 1. ابتکاری باشد که منجر به تولید یا افزایش مزایای یک صنعت شود
 2. کاربردی باشد
 3. جدید باشد (در صورتی که اختراع شما مشابهت با اختراع ثبت شده اشخاص دیگر داشته باشد درخواست مذبور رد می گردد)

  
مزایای ثبت اختراع اشخاص حقیقی

 1. بهره مند شدن از نتیجه تلاش و خلاقیت خود که منجر به آن اختراع شده است
 2. امکان دسترسی به بازارهای جدید
 3. اشخاص ثالث بدون اجازه مالک حق بهره برداری ازاختراع ثبت شده را ندارند
 4. مخترع نسبت به صادرات، واردات، ساخت و هرگونه بهره برداری از اختراع خود را به مدت 20 سال دارا می باشد و دولت از آن حمایت می کند
 5. استفاده از اختراع برای فروش فرآورده
 6. دارای امتیاز برای استخدام
 7. ثبت اختراع اشخاص حقیقی باعث افزایش ارزش تجاری و افزایش سود بیشتر می شود
 8. امکان پیگیری قانونی برای هرگونه کلاهبرداری و استقاده از اختراع
 9. امکان بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان
 10. سهولت بورسیه برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور
 11. دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و شرکتهای دانش بنیان
 12. تسهیلات برای خدمت سربازی
 13. قابلیت تفویض اختراع ثبت شده توسط مالک به سایرین و در مقابل دریافت مبالغ و یا حق امتیاز

 

 

مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت اختراع اشخاص حقیقی

 • اطلاعات و مدارک هویتی متقاضی (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • اطلاعات و مدارک هویتی مخترع (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • اطلاعات و مدارک هویتی نماینده قانونی در صورت وجود (کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده)
 • خلاصه توصیف اختراع
 • اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد (در صورت وجود وکیل)
 • مدارک مربوط به حق تقدم (در صورتی که اختراع شما در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد شما نسبت به سایرین حق تقدم برای ثبت آن دارید)
 • رسید پرداخت هزینه های قانونی اشخاص حقوقی
 • ادعانامه اختراع که شامل موارد ذیل است:
  1. گویا و مختصر و با توصیف همراه باشد
  2. برای شخصی که در فن مربوط دارای مهارت عادی است واضح و کامل بوده
  3. حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه نماید
  4. تعداد ادعانامه ها معقول باشد
  5. از اطلاعات افشا شده در توصیف اختراع فراتر نرود
  6. بیانگر ویژگی های فنی و مثبت اختراع باشد

 

 • نقشه های فنی اختراع که شامل موارد ذیل است
  1. با خطوط مشکی و پررنگ روی کاغذ a4 کشیده شود
  2. نقشه ها دارای شفافیت و وضوح باشد
  3. دارای حاشیه استاندارد باشد (حاشیه از بالا 2.5 سانتی متر، از پایین 1 سانتی متر، از چپ 1.5 سانتی متر و از راست 2.5 سانتی متر)
  4. تمامی نقشه ها و عناصر نمودار باشد و دارای مقیاس باشد
  5. نقشه ها به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد
  6. اعداد، حروف و نشانه ها به صورت خوانا باشد
  7. نقشه دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ارجاع کرد
  8. صفحات دارای شماره و به ترتیب باشند
  9. توضیحات فقط باید در جداول و نمودارها درج شود و روی نقشه ها چیزی درج نگرد

 

 • شرح و توصیف اختراع مطابق با موارد ذیل:
  1. صریح، کامل و همراه با جزییات
  2. مزایای اختراع مورد ادعا به طور دقیق و واضح
  3. عنوان اختراع در همه جا یکسان باشد
  4. زمینه فنی اختراع
  5. اهداف ثبت اختراع و مشکلات فنی
  6. ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود به صورت دقیق
  7. شرح وضعیت یا نواقص دانش قبلی و پیشرفت هایی که با اختراع مورد ادعا به وجود می آید
  8. توضیح اشکال، نقشه و نمودارها
  9. توضیح مزایای اختراع ادعایی به طور کامل
  10. توضیح کاربرد اختراع
  11. شرح و توضیح کامل حداقل یک روش اجرایی در خصوص بهره مندی از اختراع

 

نکته: نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر اینکه کتباً در خواست خود را تسلیم اداره مالکیت صنعتی مبنی بر عدم ذکر نام خود کند هرگونه ادعا مبنی بر اینکه مخترع در خواست ثبت نام شخص دیگری را به جای نام خود در گواهینامه ثبت اختراع کند فاقد اثر قانونی می باشد.

نکته: در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد.

 

 

همچنین بخوانید:

ثبت اختراع اشخاص حقوقی

 

مراحل ثبت اختراع اشخاص حقیقی

 • ثبت نام در سامانه مرکز مالکیت معنوی به نشانی iripo.ssaa.ir
 • اخذ کد شناسایی برای اشخاص حقیقی
 • در صورت وجود وکیل اخذ کدشناسایی وکیل تحت عنوان نماینده قانونی و دریافت کننده ابلاغ
 • پرینت اقرار نامه ارائه شده پس از ثبت نام در سایت و مراجعه به دفتر اسناد رسمی
 • اخذ شناسه یکتا و رمز تصدیق از دفترخانه اسناد رسمی
 • مراجعه به سایت و تایید حساب کاربری با نام کاربری شخص حقوقی و رمز عبور ارائه شده توسط سامانه و درج شناسه یکتا و رمز تصدیق در قسمت های مربوطه
 • ثبت اظهارنامه اختراع اشخاص حقیقی
 • ورود اطلاعات و ضمائم خواسته شده و نهایی کردن درخواست ثبت اظهارنامه
 • بازبینی ضمائم و اطلاعات
 • پرداخت هزینه اداری به صورت اینترنتی
 • پیگیری درخواست در سامانه
 • قرار گرفتن در نوبت کارشناسی
 • بررسی توسط پایگاه های علمی و هیات علمی دانشگاه ها که توسط متقاضی انتخاب گردیده است و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب را در سامانه به متقاضی اطلاع می دهد
 • در صورت عدم وجود نقص و صحیح بودن اطلاعات و مدارک ارسالی اداره ثبت مالکیت پیش نویس گواهی ثبت اختراع اشخاص حقیقی را صادر می کند
 • تشکیل پرونده فیزیکی ظرف 30 روز توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل تمام مستندات درج شده و بارگزاری شده (مهلت 30 روزه مذکور برای یک بار قابل تمدید بوده و پس از آن در صورت عدم اقدام نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی، درخواست شما کان لم یکن می گردد)
 • پرداخت هزینه آگهی در سایت روزنامه رسمی بلافاصله پس از تشکیل پرونده در همان مدت 30 روزه
 • مراجعه به اداره ثبت مالکیت معنوی با اصل و یا نسخه ی امضا شده روزنامه رسمی و پرینت آگهی رسمی اختراع
 • دریافت گواهی ثبت اختراع اشخاص حقیقی مورد درخواست از اداره مالکیت معنوی
 • نکته: تمامی مراحل ثبت نام توسط پیامک به شماره درج شده در سایت ارسال می گردد همچنین می توانید با مراجعه به سایت مربوطه و وارد شدن در کارتابل خود، از وضعیت پرونده مطلع گردید.
 • نکته: در صورت وجود وکیل، تشکیل پرونده و برابر با اصل کردن مدارک می تواند به عهده وکیل باشد.

نکته: برخی افراد ثبت لوگو و یا ثبت طرح صنعتی خود را به اشتباه ثبت اختراع می پندارند در صورتی که هویت آن ها با اختراع متفاوت است و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به مطالعه کامل مقالات موجود و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.

 

بیشتر بدانید:

ثبت طرح صنعتی

تمدید اختراع اشخاص حقیقی

 1. مدت اعتبار گواهینامه اختراع اشخاص حقیقی 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع است
 2. اختراع مذبور در این مدت مورد حمایت دولت قرار می گیرد
 3. حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به تمدید و پرداخت اقساط سالیانه است

پس از انقضای مدت 20 ساله منافع حاصل از آن اختراع متعلق به عموم مردم جامعه است و هرکس می تواند بدون پرداخت وجه از دانش فنی آن اختراع استفاده کند.

  

مراحل تمدید اختراع اشخاص حقیقی

 1. ورود به سامانه اداره مالکیت صنعتی به نشانی iripo.ssaa.ir
 2. وارد کردن نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه
 3. ورود به بخش ثبت انواع درخواست
 4. پرداخت هزینه تمدبد

نکته مهم: از تاریخ یکساله تمدید علامت تا 3 ماه پس از آن مهلت قانونی برای پرداخت هزینه وجود دارد و یک 3 ماهه دوم به عنوان آخرین مهلت تمدید مقرر نموده اند که در این مدت هزینه تمدید دوبرابر خواهد بود در صورت انقضای مهلت مذکور حق انحصاری اختراع ثبت شده به دولت واگذار می گردد و تمام افراد حق استفاده از حقوق آن اختراع را خواهند داشت.

نکته مهم: ممکن است اینطور برداشت شود که می توان تمام اقساط اختراع را یکجا پرداخت نمود اما به دلیل برخی از مسایل حقوقی، اقساط سالیانه اختراع ثبت شده به صورت یکجا قابل پرداخت نمی باشد و متقاضی در تاریخ های تعیین شده مکلف به پرداخت به موقع اقساط است.

  

انتقال اختراع اشخاص حقیقی

انتقال حق مالکیت اختراع اشخاص حقیقی می تواند به صورت اختیاری و قهری باشد که در صورت انتقال اختیاری، در دفاتر اسناد رسمی با امکان ایجاد محدودیت برای انتقال گیرنده صورت می گیرد.

پس ازانجام تین مراحل در اداره ثبت مالکیت معنوی ثبت می گردد.

در انتقال قهری نیز که در اثر فوت یا مجحور شدن متقاضی است و حق مالکیت اختراع با برگه انحصار وراثت به یکی از وراث و یا شخص دیگری انتقال می یابد (با رضایت تمامی وراث)

 

اعتراض به ثبت اختراع اشخاص حقیقی

 • متقاضی می تواند نسبت به رد اختراع خود اعتراض کند همچنین ثبت اختراع برای اشخاصی که مدارک کافی برای اثبات ادعای خود دارند قابل اعتراض می باشد
 • اعتراض مذکور می بایست در سامانه ثبت مالکیت معنوی در قسمت ثبت انواع درخواست و در بخش اعتراض به اختراع، به صورت کتبی و با ارائه دلایل و مستندات قابل قبول تسلیم شود
 • اگر اختراع قبلا به نام معترض ثبت نشده باشد می بایست همزمان با اعتراض، مطابق با قانون، تقاضای ثبت کند، اظهارنامه تسلیم کند و مخارج مربوطه را پرداخت نماید
 • مرجع ثبت شرکت رونوشتی از اعتراض را با مدارک و دلایل به متقاضی ابلاغ مینماید
 • متقاضی باید از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را ظرف 20 روز به اعتراض وارده به مرجع ثبت مالکیت معنوی تسلیم کند (بدیهی است عدم پاسخ به اعتراض به معنی تمکین متقاضی خواهد بود)
 • در صورت عدم تمکین متقاضی مبنی بر درستی ادعای اعتراض، مرجع ثبت مالکیت معنوی مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ می نماید
 • معترض از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید
 • در صورتی که رای کمیسیون به نفع معترض یا متقاضی باشد، هر یک می توانند نسبت به رای صادر شده در دادگاه اعتراض نمایند. بدیهی است حکم دادگاه مشخص کننده نتیجه و تصمیم نهایی می باشد که قابل اعتراض نیست

 

هزینه ثبت اختراع اشخاص حقیقی

هزینه ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی اندکی کمتر از حقوقی است و بر اساس نرخ به روز توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ارائه می شود همچنین هزینه های پرداخت شده پس از رد درخواست مسترد نخواهد شد.

در مورد متقاضیان خارجی می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بر مبنای فرانک سوئیس به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی پرداخت نمایند.

باتوجه به اینکه ثبت اختراع اشخاص حقیقی امری تخصصی و طولانی می باشد و در صورت عدم انجام به موقع مراحل ثبت، پرونده کان لم یکم می گردد، حق الوکاله و حق الزحمه درخصوص ثبت اختراع مذکور توسط گروه کارشناسان پرشین ثبت، بر اساس نوع اظهارنامه درخواستی به صورت جداگانه محاسبه می شود.

 

بیشتر بدانید:

هزینه ثبت اختراع

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟