اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی بر اساس قوانین مصوبه، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات، به کارت بازرگانی نیاز دارد که دارای اعتبار یک تا پنج ساله بوده و در صورت اتمام مدت مربوطه قابل تمدید می باشد. در ادامه شرایط، مدارک و مزایای اخذ کارت بازرگانی … ادامه خواندن اخذ کارت بازرگانی