لوگو پرشین ثبت

کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت

با توجه به برخی شرایط که از روی اجبار و یا به اختیار سهامداران به وجود می آید، در خصوص کاهش سرمایه شرکت به اتفاق آرا تصمیم گیری می شود. هر یک از راه های کاهش سرمایه دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است که در طول حیات شرکت، می توان از آنها استفاده نمود.در صورتیکه بر اثر کاهش سرمایه، سرمایه شرکت از حداقل مجاز کمتر شود، میبایست ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه و رساندن آن به حداقل سرمایه اقدام نمایند. به دلیل آنکه شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود / تضامنی و نسبی، جزو شرکتهای تراز اول در ایران به شمار می آیند و 99 درصد اشخاص حقوقی را شامل می شود در ادامه به بررسی کاهش سرمایه آنها خواهیم پرداخت.

  

بیشتر بدانید:

افزایش سرمایه شرکت

 

 

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

شرکت سهامی شامل شرکت های سهامی عام و سهامی خاص می باشد که میزان سرمایه آنها از طریق سهام تامین می شود، حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی عام 5.000.000 ریال و در شرکتهای سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد و هر شخص به میزان سهام خود در برابر دیون و بدهی های شرکت مسئولیت دارد.

در صورت ضرر و زیان های وارده به شرکت یکی از راههای مفید برای جبران‌ کاهش سرمایه میباشد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار می گیرد.

 

انواع کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی

کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی به دو نوع اختیاری و اجباری است که در مورد آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

 • کاهش سرمایه اختیاری: گاهی سهامداران شرکت بر اثر براوردهای اشتباه بیش از حد نیاز سرمایه شرکت را در نظر میگیرند به همین دلیل میخواهند سرمایه شرکت را به اندازه نیاز کاهش داده و در امر دیگری استفاده نمایند.

تصمیم در خصوص کاهش سرمایه تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و عملی شدن کاهش سرمایه با هیات مدیره است.

 

 • کاهش سرمایه اجباری: بدین صورت میباشد که در صورت ضرر و زیانهای وارده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره میتواند از مجمع دعوت به عمل بیاورد که یا کاهش سرمایه را به میران مبلغ مورد نظر اعلام نماید یا انحلال شرکت را تصویب کند.
  در صورت عدم تشکیل مجمع و عمل نکردن به قوانین و مقررات مربوطه، هر ذینفع می تواند به حکم دادگاه انحلال شرکت را درخواست نماید.
  ذینفع میتواند سهامدار، عضو هیات مدیره و هر شخصی که به نوعی با شرکت مشارکت داشته است باشد.
  در واقع میتوان گفت کاهش سرمایه اجباری در نتیجه ی ورشکستگی است.

 

بیشتر بدانید:

https://persiansabt.com/blog/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/

 

انواع‌ کاهش سرمایه اجباری

 • کاهش ارزش سهام (مبلغ اسمی سهام)
  به عنوان مثال در صورتیکه سرمایه شرکتی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی باشد می توان با کاهش مبلغ اسمی سهام‌ به ۱۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی تبدیل شود.

 

 • کاهش تعداد سهام
  همان شرکت ذکر شده در مورد فوق در صورتی که ۱۰۰ سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی داشته باشد میتواند با حفظ ارزش سهام خود، تعداد سهام را به میزان مناسب کاهش دهد (به عنوان مثال تبدیل از ۱۰۰ سهم به ۵۰ سهم)

 

کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود / تضامنی و نسبی

 1. شرکت با مسئولیت محدود / تضامنی و نسبی شرکتی است که حداقل سرمایه آن 1.000.000 ریال می باشد و سرمایه آن از طریق سهم الشرکه افراد تامین می شود. میزان سهم الشرکه می تواند آورده نقدی و یا غیر نقدی باشد
 2. هر شرکت میتواند به دلایل مختلف اعم از ورشکستی و بالابودن بیش از حد سرمایه شرکت اقدام به کاهش سرمایه نماید
 3. خروج هر شریک و دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سبب کاهش سرمایه شرکت می گردد
 4. در صورتی که شرکت متحمل ضرر و زیانهایی شده باشد شرکت می تواند سرمایه را به میزان مورد نظر در جهت جبران زیانهای وارده‌ کاهش دهد
 5. اگر سرمایه شرکت در اثر کاهش سهم الشرکه شرکا و یا خروج شریک کمتر از حد مجاز (حداقل یک میلیون ریال) گردد شرکت میبایست ظرف یک سال سرمایه را به حداقل برساند در غیر اینصورت هر ذینفع میتواند با حکم دادگاه انحلال را اعلام کند
 6. باتوجه به اینکه در شرکتهای با مسئولیت محدود، سرمایه شرکت منقسم به سهم الشرکه و به ریال می باشد تمامی تغییرات سرمایه با تایید و اقرار مدیرعامل قابل انجام است
 7. اساسنامه شرکت نمیتواند تصمیم در مورد سرمایه را تحت اختیار هیات مدیره قرار دهد
 8. هیات مدیره باید قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مربوطه را در روزنامه کثیرالانتشار آگهی نماید
 9. درصورتی که شرکا شرکت با مسیولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد تشکیل هیات رییسه متشکل از یک رییس دو ناظر و منشی جلسه الزامی است
 10. ارائه لیست شرکا قبل و بعد از کاهش سرمایه الزامی می باشد
 11. پس از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و پذیرش آن در سامانه ثبت شرکتها، اصل صورتجلسه امضا شده را به همراه سایر مدارک (درصورت مجوزی بودن و یا مدرک خاص از ارگانهای دولتی) به اداره ثبت شرکتهای مربوطه از طریق پست ارسال می نماییم و در صورتیکه پیش نویس آگهی مربوطه در سامانه درج گردید اقدام به مراجعه حضوری و دریافت آگهی از مرجع ثبت شرکتها می نماییم. بدیهی است در طول مراحل پذیرش برای پیگیری های سامانه یادداشت نمودن شماره پیگیری مندرج در سامانه الزامی می باشد

 

مقالات دیگر:

ثبت لوگو و علامت تجاری

 

نکات حقوقی در خصوص  کاهش سرمایه شرکت

 1. در صورتی که شرکت دارای مبلغی غیر نقد باشد، میزان آن می بایست توسط کارشناسان دادگاه بررسی گردد و در اساسنامه و سایر اوراق شرکت قید شود
 2. در شرکتهای سهامی، هر شخص به میزان سهام خود، در برابر دیون شرکت دارای مسئولیت است
 3. شرکت های با مسئولیت محدود، شرکتهایی هستند که میزان سرمایه شرکت در آن از طریق سهم الشرکه تامین می گردد و حداقل سرمایه در این شرکتها نیز 1.000.000 ریال می باشد
 4. مانند شرکت های سهامی، در شرکتهای با مسئولیت محدود هر شخص به میزان سهم الشرکه خود در برابر بدهی ها و دیون شرکت مسئولیت دارد
 5. در کاهش سرمایه شرکت تساوی حقوق صاحبین سهام برقرار میگردد و سهامداران به یک میزان کاهش سرمایه انجام می دهند
 6. سرمایه شرکت نباید از حداقل سرمایه مجاز (شرکتهای سهانی عام ۵ میلیون ریال و شرکت های سهامی خاص ۱ میلیون ریال) کمتر شود. در این صورت ظرف مدت یکسال می بایست نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند در غیر اینصورت هر ذینفع با حکم دادگاه می تواند نسبت به انحلال آن اقدام نماید
 7. در قانون تنها راه کاهش سرمایه اختیاری کاهش مبلغ اسمی سهم است
 8. در خصوص کاهش سرمایه اختیاری از یک ماه قبل میبایست در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج گردد
 9. در صورتیکه شخصی از شرکت طلبکار باشد تا دوماه پس از تاریخ انتشار آگهی کاهش سرمایه می تواند نسبت به تصمیم فوق اعتراض نماید و آن را به دادگاه تقدیم کند
 10. در صورت قبول اعتراض وثیقه ای برای طلب معترض که مورد تایید دادگاه باشد کافی است
 11. تا تعیین تکلیف حکم دادگاه کاهش سرمایه ممنوع است
 12. پس از طی مراحل فوق و رعایت تشریفات لازم صورتجلسات مربوطه تنظیم و به همراه سایر مدارک پس از پذیرش در سامانه ثبت شرکتها به اداره مربوطه از طریق پست ارسال میگردد

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟