لوگو پرشین ثبت

ثبت شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا

بعد از کشور آمریکا یکی از بهترین اقتصادها را در سطح بین المللی کشور کانادا دارد که پس از اعمال تحریم ها، کشور کانادا روش های متفاوتی را برای مدیران در سطح بین المللی جهت ثبت شرکت در کانادا اعلام کرد.

یکی از راه های مهاجرت به کانادا ثبت شرکت در این کشور می باشد.

  

انواع ثبت شرکت در کانادا

سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توانند 4 نوع شرکت در کشور کانادا ثبت نمایند که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد:

 • شرکت خصوصی با مالکیت انحصاری: این نوع شرکت تنها توسط یک نفر اداره می شود که در واقع ساده ترین نوع مدیریت تجارت به حساب می آید و آن شخص در راس تصمیم گیری ها قراردارد و سود و زیان شرکت تنها متوجه او می شود. این مورد در خصوص سود دهی مزایا دارد ولی در صورت کمبود بودجه شخص دچار مشکل می شود زیرا امکان تزریق منابع مالی از شخص دیگر وجود ندارد.

مزایا شرکت خصوصی با مالکیت انحصاری :

 1. هزینه نسبتا کم ثبت و راه اندازی شرکت
 2. سهولت اداره شرکت
 3. دارای ساختار و گزارش مالیاتی ساده شرکت
 4. تعلق تمامی سود شرکت برای مالک
 5. مالک شرکت دارای قدرت تصمیم گیری انحصاری است
 6. معایب شرکت خصوصی با مالکیت انحصاری :
 7. در صورت ضرر وزیان پرداخت دیون به عهده تنها مالک شرکت است و بانکها تمایل به دادن وام به این نوع شرکتها ندارند
 8. در صورت فوت مالک، شرکت منحل می شود
 9. مدت شرکت محدود است و پس از پایان مدت باید تمدید شود
 10. حفاظت کمی از نام شرکت صورت می گیرد
 11. فروش شرکت مشکل است

  

 • شرکت مشارکتی: در این نوع شرکت، دو یا چند شریک با وارد کردن سرمایه خود در شرکت اقدام به تاسیس شرکت در کانادا می نمایند با این تفاوت که سرمایه آنها می تواند شامل: پول، مهارت، نیروی کار، تخصص و … باشد. این نوع شرکت ها خود به چند دسته زیر تقسیم می شوند:
 1. شرکت های مشارکت عمومی که در این نوع شرکت ها تمامی سرمایه گذاران به یک اندازه در سود و زیان و مسئولیت مدنی شریک هستند.
 2. شرکت های مشارکت محدود که در آن یک یا دو نفر دارای مسئولیت نامحدود و بقیه افراد مسئولیت محدود دارند بدین صورت که این افراد تنها جهت بیان نظرات و ایده های خود وارد شرکت شده اند
 3. شرکت های مشارکت با مسئولیت محدود که در در آن فرد می تواند با یکی از شرکا قراردادی ببندد که طی آن در صورت بروز مشکل برای شرکت تنها دارایی های آن شخص به مخاطره بیفتد و بقیه شرکا و هیات مدیره از این خطر مصون بمانند.

مزایای ثبت شرکت مشارکتی:

 1. ریسک و مدیریت مشترک
 2. هزینه ثبت و راه اندازی شرکت زیاد نیست
 3. سود شرکت بین همه اعضا تقسیم میشود
 4. هزینه های شرکت بین تمامی شرکا به طور مساوی تقسیم می شود
 5. از نظر مالیاتی دارای مزایا ست

معایب ثبت شرکت مشارکتی:

 1. در صورت بروز خسارت به شرکت، تمام شرکا نسبت به ضرر و بدهی مسئول هستند
 2. تصمیمات شرکت باید به تایید کلیه شرکا باشد و مخالف یکی از آنها ایجاد مشکل می کند
 3. از نام شرکت محافظت کمی می شود
 4. در صورت خروج شرکا از شرکت خریدها دچار مشکل می شود

  

 • شرکت سهامی: در این نوع شرکت، فرد به میزان دارایی خود سهام شرکت را خریداری می کند و هر کس به اندازه سهامی که خریده است صاحب حق مالکیت در شرکت است. شرکت می تواند مستقل از سهامداران خود فعالیت کند. مدت فعالیت شرکت نامحدود بوده و نیاز به تمدید ندارد اما به نسبت هزینه جانبی بالایی دارد.

مزایای شرکت سهامی:

 1. مدت شرکت نامحدود است و نیاز به تمدید ندارد
 2. در صورت بروز خسارت، مسئولیت جبران ضرر و بدهی ها به طور کلی با شرکت است و سهامداران مسئولیت محدود در این زمینه دارند.
 3. عدم انحلال شرکت با فوت سهامدارن
 4. امکان جا به جایی مالکیت شرکت وجود دارد
 5. حفاظت زیادی از نام شرکت می شود
 6. مزایای مالیاتی این نوع شرکت بالاست

معایب شرکت سهامی:

 1. هزینه ثبت و راه اندازی و هزینه جانبی شرکت بالاست
 2. امکان اختلاف نظر بین مدیران و سهامداران وجود دارد

  

 • شرکت تعاونی: این نوع شرکت ها مسئولیت محدود دارند و توسط اعضا شرکت اداره می شوند و همچنین هزینه جانبی آن از بقیه شرکت ها پایین تر است.

مزایای شرکت تعاونی:

 1. دارای مسئولیت محدود است
 2. تحت مالکیت و کنترل اعضاست

معایب شرکت تعاونی:

 1. خطر درگیری بین اعضا
 2. کند بودن سرعت تصمیم گیری

ثبت شرکت در ارمنستان

مزایا و معایب ثبت شرکت در کانادا

پس از بررسی مزایا و معایب انواع شرکت در کانادا به بررسی مزایا و معایب ثبت شرکت در کانادا به صورت کلی می پردازیم:

 • مزایای ثبت شرکت در کانادا
 1. روند ثبت شرکت در کانادا بسیار ساده است
 2. پرسه ثبت شرکت در کانادا نسبتا سریع است
 3. سرمایه اولیه سرمایه گذاران باید طبق طرح اقتصادیشان و دارای منطق باشد
 4. محدودیتی برای شهروندان کشورهای مختلف وجود ندارد
 5. هزینه ثبت شرکت در کانادا کمتر از ثبت شرکت در کشور های دیگر است
 6. نوع فعالیت شرکت ها دارای تنوع گسترده در انواع رشته هاست
 7. امنیت سرمایه گذاری به علت اقتصاد پایدار این کشور بالا می باشد
 8. امکان ثبت شرکت در کانادا به صورت آنلاین از خارج از کانادا وجود دارد
 9. بدون نیاز به حداقل یا متوسط دستمزد مدیران
 • معایب ثبت شرکت در کانادا
 1. هر استان در کانادا قوانین منحصر به فرد خودش را دارد
 2. اگر اقدام به ثبت شرکت استانی در کانادا نمایید امکان حفاظت از نام شرکت در برابر شرکت های دیگر کمتر است.
 3. در بعضی از استان های کانادا وجود نماینده خدمات در آن استان الزامی است
 4. در بعضی از  استان های کانادا مدیر  شرکت حتما باید شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد

  

راه های ثبت شرکت در کانادا:

 • ثبت شرکت به روش انتقال درون سازمانی – (Intra Company Transfer (ICT

در این روش شرکت های خارجی ای که یک شرکت مادر، شرکت وابسته ی تابعه در کانادا هستند می توانند مدیران اجرایی و ارشد و کارمندان متخصص خودشان را برای توسعه کسب و کار یا انتقال آن به شرکت کانادایی منتقل کنند یا شعبه ای از شرکت خود را در کانادا تاسیس نمایند.

ثبت شرکت در کانادا به این روش منجر به اخذ ویزای کار می شود که با آن شخص می تواند به کانادا نقل مکان کرده و تجارت خود را در این کشور شروع کند.

این کسب و کار باید به مدت یکسال در کشور دیگری فعال بوده که در این صورت در ابتدا به شخص ویزای 2 ساله تعلق میگیرد.

 • شرایط اخذ مجوز کار ICT و تمدید آن به مدت 7 سال به شرح ذیل است:
 1. داشتن یک تجارت فعال در کشور مبدا (می تواند کشور خود یا کشور دیگری باشد)
 2. داشتن تجارت فعال در کانادا
 3. داشتن یک دفتر فیزیکی در کانادا
 4. داشتن حداقل یک شهروند کانادایی تحت عنوان نیروی کار

  

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت به صورت ICT
 1. اسناد ثبتی و مالکیتی شرکت
 2. اثبات مشارکت فعال تجاری برای شرکت خارجی
 3. مدارک هویتی و شخصی اشخاص
 4. مدارک اشتغال صاحبان کسب و کار ( برای مدت یک سال در 3 سال گذشته در شرکت خارجی)
 5. مدارک ثبت نام و مالکیت شرکت کانادایی
 6. طرح تجاری کسب و کار

  

 • ثبت شرکت به روش مالک گرداننده – Owner Operator

در این روش  مدیران کسب و کار می توانند با خرید یک کسب و کار یا ایجاد تجارت جدید در کانادا، اقامت بگیرند که البته در این روش ابتدا با اقامت موقت دو ساله وارد کانادا می شوید و سپس اقامت دائم میگیرید. در این روش به سازمان توسعه کار و مهارت کاندا درخواست می دهید که در صورت مثبت بودن نامه می توان تقاضای ویزای کار نمود.

  

 • مدارک لازم جهت ثبت شرکت به روش مالک گرداننده
 1. طرح کسب و کار برای شرکت کانادایی
 2. اثبات مشروعیت کسب و کار در کانادا
 3. اثبات در آمد کافی یا وجوه حساب بانکی شرکت کانادایی
 4. مدارک شخصی مالک خارجی
 5. اثبات مالکیت شرکت کانادایی به وسیله یک تبعه خارجی

 

شرایط عمومی ثبت شرکت در کانادا

 • داشتن سن قانونی ۱۸ سال تمام یا بیشتر
 • داشتن تمکن مالی مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار خود
 • داشتن سابقه کار مدیریتی ( ۳ سال یا بیشتر)
 • عدم داشتن سوءپیشینه کیفری و مشکلات قضایی
 • ارائه مدرک زبان (آیلتس و تافل)
 • ارائه طرح تجاری قابل دفاع و مشخص کردن نوع فعالیت شرکت
 • عدم ورشکستگی کسب و کار شما در گذشته
 • داشتن آدرس حقیقی در کشور کانادا
 • افتتاح حساب در کشور کانادا
 • ارائه اساسنامه شرکت
 • ارائه مدرک تحصیلی (می تواند مدرک تحصیلی غیر مدیریتی باشد)
 • امضای تعهد نامه با بند های مشخص (نوع شرکت، مکان تاسیس، زمان شروع فعالیت، موضوع فعالیت شرکت باید معلوم باشد
 • امضای یک کارمند تمام وقت خارج از اعضای خانواده زیر برگه تعهدنامه

  

انواع ثبت شرکت در کانادا

 1. ثبت شرکت در کانادا به صورت فدرالی

علاوه بر شرایط و مدارک عمومی یکسری شرایط دیگری برای ثبت شرکت در کانادا به صورت فدرالی نیاز می باشد که در این نوع صاحب بیزینس این امکان را دارد که بیزینس خود را با همان نام در تمامی استانها و مناطق کشور کانادا داشته باشد که با توجه به این موضوع هزینه ثبت شرکت بیشتر خواهد شد

 1. اسناد حقوقی مربوط به ثبت شرکت در سطح فدرال
 2. صورت حساب‌های مالیاتی فدرال
 3. شماره تجاری فدرال
 4. دیگر صورت حساب‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر کالا و خدمات (GST)، مالیات فروش هماهنگ (HST)، مالیات بر صادرات/واردات (در صورت لزوم)
 5. در صورت تمایل به فعالیت در دیگر استان‌ها یا مناطق، ثبت نام به عنوان یک شرکت فرا استانی یا فرا منطقه‌ای
 6. دریافت مجوز و گواهی‌ها از دولت فدرال

  

 • مزایای ثبت شرکت در کانادا به صورت فدرالی
 1. محافظت بیشتر از نام شرکت (عدم استفاده از نام شرکت توسط اشخاص دیگردر دیگر استان ها)
 2. اعطای حق ادامه دادن بیزینس در هر نقطه از کانادا
 3. رسمیت جهانی داشتن شرکت
 4. استفاده از خدمات آنلاین مانند ارسال و دریافت اسناد و تاییدیه ها و پرداخت هزینه های شرکت به صورت آنلاین

  

2. ثبت شرکت در کانادا به صورت استانی

در این روش ثبت شرکت در یک ایالت، استان یا منطقه خاص از کانادا ثبت می شود که لازمه ی آن رعایت قوانین خاص آن استان و منطقه است اما معمولا پروسه کلی ثبت شرکت در همه استانهای کانادا یکی است اما کمی در جزییات متفاوت است.

در استانها دو نوع ثبت شرکت وجود دارد که Register a Business و Incorporate a Business. نام دارد

ثبت شرکت به صورت Register برای کسب و کارهایی با مالکیت انحصاری یا مشارکتی است که در آن شرکت به صورت شخصیت مستقل از شرکا نیست اما در ثبت شرکت به صورت Incorporate  شرکت به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است که در بالا در خصوص آن توضیح داده شد.

  

قوانین ثبت شرکت در کانادا

 1. ایجاد یک نمایندگی در ایالت مورد نظر
 2. توجه به قوانین رقابتی در کانادا
 3. توجه و اجرای قوانین سرمایه گذاری در کانادا
 4. توجه به قانون تولید محصول یا ارائه خدمات در کانادا
 5. توجه به قوانین مربوط به اقامت مدیران در کانادا
 6. درخواست مصاحبه با دولتمردان کانادا برای سرمایه گذاری در کانادا
 7. کسب موافقت و تایید اداره رقابت در ایالت مورد نظر

  

مراحل ثبت شرکت در کانادا

 1. انتخاب نام شرکت (جهت استعلام نام مورد نظر از سایت corpseed
 2. برنامه ریزی برای کسب و کار (بیزینس پلن و انتخاب نوع شرکت)
 3. افتتاح حساب بانکی تجاری
 4. دریافت شماره تجاری 9 رقمی برای کسب و کار خود
 5. انتخاب ثبت شرکت در کانادا به صورت استانی یا فدرالی
 6. اقدام جهت دریافت مجوز و گواههی های تجاری (بسته به محل ایالت و نوع فعالیت متفاوت است)
 7. درخواست  gst یا hst (اگر گردش مالی شما در سال مبلغ 30000$ دلار کانادا یا بیشتر باشد، باید حتما برای GST/HST اقدام کنید.
 8. صاحبان مشاغل با درآمد خالص کمتر نیز می توانند بصورت داوطلبانه برای GST/HST خود اقدام کنند و بعدا از مزایای معافیت های مالیاتی آن بهره مند  شوند)
 9. در صورت نیاز برای مالیات های فروش استانی (PST) ثبت نام کنید. برخی از استان ها قانون مالیات خود را دارند. این قوانین ممکن است متفاوت با مقررات دولت فدرال باشد.
 • نکته:   منظور از (GST) مالیات بر کالا و خدمات و منظور از (HST) مالیات فروش هماهنگ می باشد

  

هزینه ثبت شرکت در کانادا

 • هزینه ثبت شرکت در استان های مختلف کانادا متفاوت است در نتیجه نمیتوان برای آن نرخ ثابتی در نظر گرفت.
 • هزینه تایید نام شرکت و هزینه های مرتبط با نوع فعالیت شرکت و سرمایه اولیه را نیز باید در نظر گرفت.

  

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد. راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟