لوگو پرشین ثبت

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام (ثبت شرکت سهامی عام) شرکتی است که حداقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. هریک از موسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورت انحلال شرکت آنان به طور تضامنی مسئول جوابگویی بهاشخاص ثالث خواهند بود.

شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند موضوع آن بازرگانی نباشد بدین معنا که این شرکتها در گروه شرکت های تجاری قرار دارند. 

بانک های دولتی باید در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام تشکیل شود و بانک های خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری باید در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل گردد

  

صفر تا صد ثبت شرکت سهامی عام

در مقاله زیر به طور کامل در خصوص ثبت شرکت سهامی عام، آموزش گام به گام ثبت شرکت سهامی عام، موارد حقوقی، مزایا و معایب و به طور کلی در خصوص تمامی مواردی که هر سهامدار یا عضو شرکت سهامی خاص باید بداند توضیح داده خواهد شد. ثبت شرکت سهامی عام امری تخصصی و دارای موارد حقوقی مهم است و در صورت وجود مشکل یا ابهام با کارشناسان پرشین ثبت تماس حاصل نمایید.

  

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان است که حداقل 20 درصد از سرمایه کل توسط موسسین تعهد می گردد که از آن 20 درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.

  

مزایای ثبت شرکت سهامی عام

 • حداقل تعداد سهامداران و مدیران 5 نفر می باشد
 • ارزش ریالی و مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد که باعث می شود نسبت به شرکت سهامی خاص که حداکثر مشخصی ندارد تفاوت زیادی بین کسی که 1 سهم دارد و کسی که 5 سهم دارد نباشد
 • نقل و انتقال سهام شرکت سهامی عام به دلیل اینکه سرمایه شرکت به قطعات کوچکی تقسیم شده است آسان است (سهام بی نام مانند سند در وجه حامل است و نقل و انتقال سهام بانام با پرداخت مفاصا حساب دارایی قابل انجام است)
 • تجمیع سرمایه های کوچک برای تشکیل شرکت با توجه به حداقل سرمایه 5 میلیون ریالی
 • در ثبت شرکت سهامی عام محدودیت مسئولیت سهامداران در برابر اشخاص ثالث، بدهی ها و قروض شرکت به میزان سهام آنها و نه بیشتر
 • هویت مستقل در ثبت شرکت سهامی عام و تداوم آن بدون وابستگی به یک شخص
 • تصمیم گیری در شرکت سهامی با اکثریت سرمایه است و اشخاصی که بیشتر از نصف سرمایه را دارا می باشند حتی اگر اکثریت عددی حاصل نشود می توانند به سرعت و سهولت تصمیم گیری نمایند
 • تعیین هیات مدیره در ثبت شرکت سهامی عام که باعث تحکیم و مدیریت شرکت می شود و هیات مدیره از بین صاحبان سهام و با اتفاق آرا انتخاب می شود
 • با توجه به قوانین تعیین شده در ثبت شرکت سهامی عام، تمامی حق و حقوق و حدود وظایف سهامداران با یکدیگر و با اشخاص ثالث مشخص می باشد و بدیهی است که جزای عدم رعایت قوانین موجود به حکم دادگاه تعیین می شود.

نکته: بخش عمده ی قوانین در اساسنامه شرکت مندرج می باشد و مابقی به طور کامل در قانون تجارت ذکر شده است.

  

معایب ثبت شرکت سهامی عام

 1. وجود مقررات فراوان برای ثبت شرکت سهامی عام مانند تمدید بازرس، تقسیم سود و زیان و قوانین مالیاتی
 2. مالیات دو برابر نسبت به سایر شرکت ها که شامل ده درصد از درآمد  شرکت محاسبه می گردد
 3. تمدید اعضای هیات مدیره در پایان مدت تصدی (2 سال) و بازرسین یک سال می باشد که مستلزم تشکیل مجمع و ثبت صورتجلسه و آگهی روزنامه است

  

تفاوت ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

 • در ثبت شرکت سهامی عام، عبارت “سهامی عام” قبل یا بعد از نام شرکت درج می شود و در شرکت سهامی خاص عبارت “سهامی خاص درج می سود
 • تعداد سهامداران در ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد
 • حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد
 • در ثبت شرکت سهامی عام، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران و یا مجمع عمومی نیست اما در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام می بایست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد
 • قسمتی از سرمایه شرکت هنگام ثبت شرکت سهامی عام به وسیله موسسین و بقیه از طریق فروش سهام  به مردم  تامین می شود اما در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه شرکت به وسیله موسسین تامین می شود
 • در شرکت سهامی عام حداقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود اما در شرکت سهامی خاص حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت به حساب شرکت واریز می شود و مابقی در تعهد سهامداران است
 • سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بورس است اما سهام شرکت سهامی خاص قابل معامله در بورس نیست

 

اعضای هیات مدیره برای ثبت شرکت سهامی عام

 1. حداقل مدیران در ثبت شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد لذا در این شرکت ها، سهامداران می بایست یک نفر را به عنوان مدیرعامل، یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و همچنین حداقل دو عضو اصلی دیگر انتخاب نماید
 2. تمامی مدیران و هیات مدیره شرکت سهامی عام قابل عزل می باشد و در صورت رای اگثریت مجمع می تواند همه یا تعدادی از مدیران را عزل نموده و برای آنها جایگزین انتخاب نماید
 3. مدت مدیریت هیات مدیره در اساسنامه قید شده است و از 2 سال بیشتر نمی باشد
 4. سهامداران شرکت سهامی عام می بایست یک نفر را به عنوان مدیرعامل شرکت از بین اعضا یا خارج از اعضا انتخاب نمایند که حدود اختیارات او در اساسنامه شرکت قید می شود و لازم به ذکر است که مدت مدیریت او نباید از عضویت هیات مدیره او بیشتر باشد. محدود کردن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث باطل می باشد. مدیرعامل شرکت نمی تواند در شرکت دیگری نیز مدیرعامل باشد
 5. از بین سهامداران یک نفر به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب می شود. رئیس هیات مدیره وظیفه اداره و دعوت جلسات را به عهده دارد و همچنین مکلف است به دعوت از مجامع عمومی در صورتیکه هیات مدیره مکلف به دعوت آنها باشد. زمانی که بنا به دلایلی رئیس هیات مدیره قادر به انجام وظایف خود نبود، نایب رئیس هیات مدیره می تواند به جای او وظایف محوله را به انجام برساند
 6. در ثبت شرکت سهامی عام اشخاص حقوقی در صورت داشتن نماینده حقوقی می توانند عضو هیات مدیره باشند و نماینده شخص حقوقی در برابر آن شخص مسئولیت تضامنی دارد و قابل عزل و جایگزینی است

 • کسانی که نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت سهامی عام باشند:
 1. محجورین و ورشکستگان
 2. مجرمین (سرقت، خیات، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف اموال عمومی)

برای کسب اطلاع بیشتر درخصوص هیات مدیره شرکت سهامی مقاله زیر را مطالعه نمایید:

هیات مدیره شرکت و وظایف آن

مدیرعامل شرکت و وظایف آن

  

مدت تصدی هیات مدیره در ثبت شرکت سهامی عام

طبق ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدت تصدی اعضا هیات مدیره هنگام ثبت شرکت سهامی عام  اعم از مدیرعامل در اساسنامه قید می شود و این مدت نباید از 2 سال تجاوز کند. بدیهی است که پس از پایان مدت تصدی فوق، اعضای هیات مدیره می بایست توسط هیات مدیره یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العادع تمدید گردند و در اداره ثبت شرکتها ثبت آگهی شود.

در صورتی که مدیرعامل شرکت سهامی عام عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت او نباید از مدت تصدی او در هیات مدیره بیشتر باشد.

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 1. در شرکتهای سهامی عام تعداد سهامداران نباید از  پنج نفر کمتر باشد
 2. میزان سرمایه حداقل 5.000.000 (پنج میلیون) ریال می باشد که حد اقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود
 3. در ثبت شرکت سهامی عام اوراق قرضه قابل انتشار است
 4. صدور اعلامیه پذیره نویسی در این شرکتها وجود دارد. (در ادامه درباره پذیره نویسی یا پذیره نویسی چیست توضیح خواهیم داد)
 5. سهام شرکت قابل معامله در بورس می باشد
 6. مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد
 7. موسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند
 8. در نام شرکت هنگام ثبت شرکت سهامی عام باید کلمه “سهامی عام” قید گردد
 9. تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست
 10. انتخاب بازرسان برای مدت یک سال الزامی است
 11. در شرکتهای سهامی درج روزنامه کثیرالانتشار اجباری است 
 12. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد،آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقدیم شود.ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد

همچنین بخوانید:

ثبت شرکت سهامی خاص

ویزگی های شرکت سهامی عام (مسائل حقوقی ثبت شرکت سهامی عام)

 1. در نام شرکت سهامی عام باید کلمه “سهامی عام” قبل یا بعد از اسم شرکت قید گردد
 2. در ثبت شرکت سهامی عام تشکیل جلسه مجمع عمومی موسسین الزامی است
 3. تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد
 4. در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی سهم نباید از 10.000 ریال بیشتر باشد
 5. شرکتهای سهامی جزو شرکتهای به اصطلاح اشخاص است به این صورت که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است (مثلا در صورتیکه سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد، این مقدار منقسم به 100 سهم بانام / بی نام 10.000 ریالی است)
 6. میزان سرمایه حداقل 5.000.000  می باشد که حداقل بیست درصد از کل سرمایه توسط خود موسسین تعهد می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود
 7. مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت باید ظرف مدت معین که در اساسنامه تعیین شده است، مطالبه گردد در غیراینصورت هیات مدیره باید از مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند تا سرمایه شرکت را تا میزان پرداخت شده تقلیل دهد در غیر اینصورت، هر ذینفع می تواند بدین منظور به دادگاه رجوع کند
 8. در صورتیکه میزان سهام از 5 میلیون ریال (حداقل سرمایه) کمتر شود، مجمع ظرف مدت یکسال فرصت دارد این سهام را به حداقل ممکن برساند در غیر اینصورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از مرجع ذیصلاح درخواست کند و اگر قبل از صدور رای اصلی افزایش سرمایه انجام گردد، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.
 9. موسسین هنگام ثبت شرکت سهامی عام و تا زمان انحلال کامل شرکت نسبت به تمام اقدامات و اعمال مسئولیت تضامنی دارند
 10. سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که میزان مشارکت و تعهدات سهامداران را مشخص می کند
 11. سهام در ثبت شرکت سهامی عام و بعد از تغییرات سرمایه میتواند بانام یا بی نام باشد
 12. در صورتیکه سرمایه شرکت هنگام ثبت شرکت سهامی عام به صورت غیرنقدی باشد حتما می بایست به تایید کارشناس رسمی برسد (این مورد در خصوص تغییرات سرمایه شرکت نیز صدق می کند)
 13. تبدیل سهام بی نام به بانام سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و تبدیل سهام بانام به بی نام یک نوبت آگهی میشود تا صاحبان سهام جهت تبدیل، به شرکت مراجعه نمایند
 14. سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می گردد
 15. در شرکتهای سهامی عام، نقل و انتقال تابع قوانین خاصی نیست و نمی تواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شود
 16. تا زمانی که ثبت شرکت سهامی عام انجام نشده باشد، صدور ورقه سهم و یا گواهینامه موقت آن ممنوع است
 17. ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهام صاحب آن میباشد
 18. تازمانی که مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی موقت آن ممنوع است و تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت سهم بدهد
 19. اگر برای بعضی از سهام شرکت مزایایی تعریف شود اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده میشود
 20. نام روزنامه کثیرالانتشار باید در اساسنامه ذکر شود
 21. صدور اعلامیه پذیره نویسی در این شرکتها وجود دارد
 22. سهام شرکت قابل معامله در بورس می باشد
 23. انتخاب بازرسان برای مدت یک سال الزامی است که توسط مجمع عمومی موسس در نخستین بار انتخاب می گردد. وظایف بازرسی شرکتهای سهامی عام را اشخاصی که نام آنها در فهرست رسمی اسامی بازرسان که وزارت اقتصاد ارائه می دهد انجام می دهند
 24. اقربا سببی و نسبی مدیران تا درجه سوم نمیتوانند در ثبت شرکت سهامی عام و پس از آن به سمت بازرس انتخاب شوند
 25. مدیران می بایست میزانی از سهام خود که در اساسنامه معین شده است تحت عنوان سهام وثیقه در صندوق شرکت نگه دارد تا در صورت تخلف برای جبران خسارت، استفاده گردد
 26. درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات و تصمیماتی که ارکان شرکت اتخاذ نمودند، بر حسب مورد و به درخواست هز ذینفع، انحلال شرکت به حکم دادگاه اعلام خواهد شد
 27. اگر قبل از صدور حکم، تصمیمات شرکت مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را اعلام خواهد نمود
 28. بنا به درخواست دادگاه، خوانده میتواند ظرف مدت شش ماه موارد بطلان را مرنفع نماید
 29. اگر دادگاه حکم قطعی را درخصوص بطلان صادر نمایند، اشخاصی که موجب انحلال شرکت (بطلان) شده اند متضامنا مسئول خسارات به اشخاص ثالث خواهند بود
 30. دادگاه مذبور می بایست ضمن حکم، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر یا مدیران تصفیه معرفی نماید که اگر مدیر/ مدیران تصفیه قبولی سمت ننمایند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید
 31. تعیین حق الزحمه مدیران نصفیه که دادگاه تعیین میکند با دادگاه است
 32. سهامدارانی که مجموع سهامشان حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند از هیات مدیره برای تشکیل مجمع دعوت نماید و در صورت انجام تخلف در مسئولیت مدیریت هر یک از مدیران می توانند به دادگاه جهت جبران خسارت های وارده مراجعه نماید

  

اعلامیه پذیره نویسی در ثبت شرکت سهامی عام

پذیره نویسی تعهدنامه ای است که شخص با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در زمره شرکا آن شرکت قرار می گیرد و تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کم تر نباشد.

طرح پذیره نوسیس توسط موسسین شرکت امضا شده و اطلاعات کامل شرکت شامل: نام ، موضوع ، میزان سرمایه و سهام اشخاص ، مدت فعالیت ، نشانی مرکز اصلی و شعبات شرکت (درصورت وجود)، روزنامه کثیرالانتشار، هویت و مشخصات کامل موسسین و… درج می گردد و باید قبل از عرضه سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت گردد

  

اوراق قرضه در ثبت شرکت سهامی عام

انتشار اوراق قرضه فقط مخصوص شرکت سهامی عام است و در صورتی انتشار می یابد که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده باشد، دو سال از تاریخ تاسیس شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه به تصویب مجمع  عمومی رسیده باشد. در سالهی اخیر انتشار اوراق قرضه در قانون تجارت منسوخ شده است.

  

تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص

در خصوص تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص، قانون تجارت ساکت است و قانونی ندارد اما در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهام عام مفصلا توضیح داده است. با توجه به قانون و با توجه به اینکه حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال، در صورتی که بنا به دلایلی و در اثر کاهش سرمایه شرکت سهامی عام، از حداقل قانونی آن کمتر شود، میبایست یا اقدام به افزایش سرمایه کند تا حداقل مذبور رعایت شود و یا شرکت را به یکی از شرکت های تجاری تبدیل نماید. درواقع قانون تنها در این صورت تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص را بلا مانع می داند.

  

سایت ثبت شرکت سهامی عام

 1. با توجه به الکترونیکی شدن درخواست ثبت شرکت سهامی عام، تمامی مراحل ثبت در سایت Sherkat.ssaa.ir برای همه استان ها قابل انجام است و فقط ثبت شرکت در مناطق آزاد از این قاعده مستثناست.
 2. پس از مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها و ورود به بخش تاسیس، نسبت به ورود اطلاعات شرکت اقدام نموده و پس از تایید نام توسط کارشناسان، مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکتهای استان ارسال نمایید
 3. تمامی پیگیری ها و رفع نواقص و اطلاع از مراحل ثبت شرکت سهامی عام تنها با ورود به همین سامانه و در بخش پیگیری درخواست، با وارد کردن شماره پیگیری درخواست ثبت تاسیس انجام می گردد.

آموزش گام به گام نحوه ثبت شرکت سهامی عام در ادامه توضیح داده شده است.

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

 • اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه اصل مجوز
 • نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …) در ادامه شرایط انتخاب نام شرکت را به صورت کامل توضیح میدهیم
 • موضوع فعالیت هنگام ثبت شرکت سهامی عام: (در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت اخذ مجوز قبل از اقدام به ثبت الزامی است)
 • میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و مبلغ اسمی هر سهم و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران
 • نشانی و کدپستی مرکزاصلی
 • نشانی و کدپستی شعبه (در صورت وجود)
 • نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد).
 • نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران و اعضا هیات مدیره در ثبت شرکت سهامی عام (مشمول مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و…)
 • نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین: (اعم از اصلی و علی البدل)
 • تعیین چگونگی حق امضا در اوراق ثبت شرکت سهامی عام
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص (اعم از شرکا و اعضا هیئت مدیره)
 • دو نسخه اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیات مدیره، پرینت گرفته شده از سایت ثبت شرکتها که به امضا موسسین و بازرسین و سایر سهامداران حاضر در جلسه رسیده باشد

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

شرایط انتخاب نام در ثبت شرکت سهامی عام

 1. از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده گردد
 2. جدید باشد
 3. دارای معنا و مفهوم و ریشه فارسی باشد
 4. با فرهنگ اسلامی – ایرانی  مطابقت داشته باشد
 5. استفاده از اعداد به صورت (1.2.3 و…) مجاز نمی باشد اما به صورت (یک ، دو ، سه) بلامانع است
 6. از اسامی متبرکه و شهید، آزاده، موزه،کیش، ثبت ، نیروی انسانی، اینترنت و…  استفاده نگردد
 7. استفاده از رنگها، اسامی شهرها در اسم شرکت مانعی ندارد

نکات مهم در خصوص ثبت شرکت سهامی عام

 • در ثبت شرکت سهامی عام پرداخت حداقل 35 درصد  از بیست درصد تعهد شده توسط موسسین از سرمایه کل به حساب شرکت در شرف تاسیس و ارسال اصل نسخه فیزیکی گواهی بانکی آن به همراه مدارک هنگام ثبت الزامی است
 • در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد
 • پس از ثبت شرکت سهامی عام می توانید پس از ثبت، نسبت به ثبت لوگو اقدام نمایند (مانند علامت بانک ملی)
 • شرکت سهامی عام شرکتی بزرگ است و به سرمایه زیادی نیاز ندارد اما ثبت شرکت سهامی عام مختص افرادی خاص نیست و هر شخص با هر ایده ای می تواند آن را با رعایت حداقل های لازم به ثبت برساند و سپس نسبت به جذب سرمایه از طریق فروش سهام اقدام نماید. اگر موضوع شرکت سهامی عام مناسب باشد حتما مردم نیز  برای خرید سهام و سرمایه گذاری در این شرکت ها جذب می شوند.

  

فروش سهام پس از ثبت شرکت سهامی عام

گاهی دارندگان شرکت سهامی عام اقدام به فروش سهام خود می نمایند به عنوان مثال یک یا تمام سهامداران شرکت سهامی عام تصمیم یه فروش سهام خود در شرکت می نمایند و در صورتیکه شرکت دارای فعالیت گسترده و قدمت طولانی باشد سهام هر شخص ارزش بسیار بالاتری نسبت به میزان واقعی خود دارد و شخصی که دارای 10 سهم ده هزار ریالی در شرکت داشته باشد می تواند سهام خود را بسیار بالاتر از ارزش ریالی واقعی آن به فروش برساند، زیرا میزان سودی که در اثر معاملات و فعالیت های شرکت می کند بالاتر از میزان سهام واقعی اوست. هر سهامدار به میزان سهام خود در معاملات شرکت متحمل سود و زیان است و این سود و زیان در پایان هر سال مالی با کسر از مالیات و هزینه های شرکت تحت عنوان سود خالص محاسبه می شود. هیات مدیره شرکت سهامی موظف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را تا رسیدن به یک دهم از کل سرمایه به عنوان اندوخته قانونی نگه دارد و بعد از رسیدن به مبلغ فوق، موضوع آن اختیاری است.

 • در صورتیکه سهام شرکت با نام باشد، فروش شرکت باید از طریق نقل و انتقال سهام، به شخص خریدار منتقل شود و مراحل آن بدین صورت است:
 1. مراجعه واحد مالیاتی مربوط به حوزه شرکت با حضور خریدار و فروشنده و یا نماینده قانونی آنها
 2. پرداخت 4 درصد مبلغ نقل و انتقال به اداره مالیات
 3. دریافت مفاصا حساب مالیاتی

نکته: نقل و انتقال سهام پس از ثبت شرکت سهامی عام بر خلاف شرکت سهامی خاص منوط به تشکیل مجمع و کسب موافقت مدیران شرکت نمی باشد.

در صورتی که سهام شرکت بی نام باشد، ورقه سهم که در آن مشخصات سهام و شرکت درج شده است به عنوان سندی در وجه حامل است و نیاز به نقل و انتقال ندارد. دارنده ورقه سهم در حکم سهامدار می باشد.

بیشتر بدانید:

نقل و انتقال سهام

  

مهلت قانونی ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرت سهامی عام هیچ مهلت قانونی مشخصی تعریف نشده است و در واقع شرکت می تواند با رعایت حداقل های مذکور و تمامی قوانین موجود اقدام به ثبت شرکت سهامی عام نماید. از تاریخ تایید نام شرکت سهامی عام تنها 3 ماه فرصت باقیست تا اوراق شرکت توسط موسسین شرکت سهامی عام امضا شده و تمامی مجوز های ثبت شرکت سهامی عام به همراه دو سری از اوراق امضا شده از طریق پست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تسلیم گردد. پس از پایان مهلت مذکور، پرونده رد می گردد و می بایست در خواست ثبت شرکت سهامی عام را دوباره در سامانه انجام داد

  

فرم ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام علاوه بر داشتن شرایط و مدارک فوق، دارای فرم هایی است که قبل از ثبت باید در مورد آن اتفاق نظر داشت و از تمامی بندها و موارد حقوقی آن اطلاع کامل کسب کرد. به دلیل آنکه فرم ها و اوراق شرکت، به خصوص اساسنامه شرکت شامل مواد و تبصره هایی است که اطلاع نداشتن از آن ممکن است در مسائل حقوقی ایجاد مشکل کند.

در حال حاضر پس از ورود اطلاعات در سایت ثبت شرکتها به نشانی  Sherkat.ssaa.ir تمامی فرمها بر اساس اطلاعات وارد شده و به صورت خودکار تنظیم می شود و امکان ویرایش آنها وجود ندارد اما اساسنامه شرکت به دلیل تعدد مواد و بندها قابل ویرایش بوده و به توافق اکثریت موسسین در خصوص ویرایش آن تصمیم گیری می شود.

برای ویرایش اساسنامه شرکت سهامی عام اطلاع از ممنوعیت های قانون تجارت ضروری است، زیرا به عنوان مثال محدود کردن اختیارات هیات مدیره و تفویض نقل و انتقال سهام به هیات مدیره ممنوع است.

فرم ثبت شرکت سهامی عام شامل: اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیات مدیره می باشد که تمونه ی این فرمها به همراه راهنمای نحوه پر کردن صحیح آنها درج شده است.

  

اساسنامه شرکت سهامی عام

در ثبت شرکت سهامی عام، اساسنامه شرکت از اوراق مهم و اصلی شرکت است که قوانین کلی شرکت مانند: حدود اختیارات اعضا، نحوه اداره شرکت، اطلاعات اولیه شرکت، تعداد اعضا، چگونگی انحلال شرکت و سایر موارد حقوقی را تعیین می نماید و به بیانی دیگر، شامل مواردی از قانون تجارت می باشد که به صورت اجمالی بیان شده است. لازم به ذکر است اگر اساسنامه در موارد خاصی تصمیم گیری نکرده باشد. به رای دادگاه بر اساس قانون تجارت حکم داده خواهد شد. اطلاع از تمامی موارد حقوقی موجود در قانون امری بدیهی و ضروری است. در صورت نیاز می توانید از کارشناسان پرشین ثبت در این خصوص مشاوره بگیرید.

 • نمونه اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام به همراه راهنما

بسمه تعالی

بخش اول

نام ـ  موضوع ـ  مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از:  شرکت ………………………………………………………  (سهامی عام)

(نام شرکت سه سیلاب به بالا و شامل اسامی خاص می باشد)

ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(موضوعات شرکت شامل موضوعات مجوزی و موضوعات غیر مجوزی و یا ترکیبی از هر دو میباشد. در صورتیکه موضوع فعالیت انتخابی در چند رشته مختلف باشد، باید نسبت به اخذ تمامی مجوز های لازم اقدام شود.)

 ماده 3ـ مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

(مدت فعالیت شرکت می تواند محدود باشد به طور مثال شرکت برای مدت یک سال و برای انجام موضوع فعالیت خود ثبت گردد که پس از انقضای مدت فوق منحل می شود)

ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: استان…………………………… شهرستان…………………………………………………………… خیابان…………………………………………….………… کوچه …………………….پلاک……………   کد پستی …………………………………

تبصره ـ  هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم

سـرمایه و سهـام

ماده5 ـ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ……………………… ریال منقسم به ………. سهم ………………… ریالی که ………… سهم با نام و ………… سهم بی نام می باشد و مبلغ …………………………… ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ …………………………… ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

(مجمع عمومی فوق العاده می تواند پس از مدت معین که از 5 سال تجاوز نمی کند، سرمایه شرکت را به میزان مشخص افزایش دهد. افزایش سرمایه شرکت (*) منوط به پرداخت کامل سرمایه تعهدی قبلی می باشد)

ماده 6 ـ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده 5 بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7ـ اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

(سهام شرکت می تواند بی نام و یا بانام و یا ترکیبی از هر دو باشد. ورقه سهم بی نام در حکم سند در وجه حامل است و مالک آن دارنده برگه سهم می باشد. اما برای نقل و انتقال سهام بانام تشریفات دیگری ترتیب داده شده است)

ماده 8ـ گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم  می دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9ـ غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنهابه یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10ـ انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر باموافقت هیأت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید دردفترمرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40  لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 11ـ مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره ـ اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده 13ـ حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده 14ـ مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند درمواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. دراین صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند .درغیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

ماده 15ـ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

 صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده 16ـ محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عاد ی و فوق العاده درمرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده 17ـ دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی درروزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ـ درمواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 18ـ دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید وهرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد

ماده 19ـ فاصله بین دعوت و  انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی وتاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20 ـ وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 21ـ هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی ودوناظر اداره می شود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع بارئیس هیات مدیره

خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یاکلیه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده 22ـ صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج درروزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

1ـ انتخاب مدیران و بازرسان

تصویب ترازنامه

3ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر درموارد اساسنامه

4ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن وادغام وترکیب شرکت

ماده 23ـ اثر تصمیمات

سهامداران حاضردر مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین  الزام آورمی باشد.

ماده 24ـ مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده 25ـ حد نصاب مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 26ـ تصمیمات در مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر درمورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهدشد.

ماده 27ـ اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ومؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده 28ـ حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

درمجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارند.باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29ـ اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 30ـ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر درموارد اساسنامه یادر سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام

و ترکیب شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیأت مدیره

ماده 31ـ عده اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از …………… نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

(تعداد اعضا هیات مدیره به تفکیک اصلی و علی البدل درج گردد. در صورتیکه تعداد اعضا بین اعداد خاصی می باشد نیز به همان صورت نوشته شود (برای مثال شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از 3 تا 5 نفر عضو می باشد)

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیران توسط  مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

ماده 32ـ مدت مأموریت مدیران

مدت مدیریت مدیران دراساسنامه معین می شود.لاکن این مدت از دوسال تجاوزنخواهد کرد.انتخاب مجددمدیران بلامانع است.

ماده 33ـ سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود ما لک حداقل…………………….. سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق  شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق  ناشیه از آن از قبیل  حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی  خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق  شرکت باقی خواهد ماند.

(حداقل مالکیت سهام شرکت یک سهم می باشد اما شرکت می تواند حداقل دیگری در نظر بگیرد)

ماده 34ـ  رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه  خود از بین اعضای هیات مدیره  یک رئیس ویک نایب رئیس که بایدشخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.

(در صورتیکه هیات مدیره شرکت اشخاص حقوقی باشد می بایست یک نماینده حقوقی برای خود معرفی کند و نماینده او به صورت تضامنی از طرف شرکت مسئولیت دارد)

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها  در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره درهر موقع می تواند رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره را ازسمت های مذکور عزل کند .هرترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده35ـ مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس  و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل  درهر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده 36ـ محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 37ـ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت  جلسه

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده 38ـ اعتبارتصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاءاکثریت مدیران حاضر بشرح ماده 37 فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده وبه منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیئت مدیره اتخاذ شده است.

ماده 39ـ صورت جلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم ولاقل به  امضای  اکثریت مدیران حاضر درجلسه می رسد درصورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر  هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی  از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد درصورت جلسه درج می گردد

ماده 40ـ اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی  به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها  صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

1ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص  و کلیه  ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

2ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

3ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

4ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

5ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

6ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

7ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

8ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

9ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول وغیر منقول  و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله  انجام کلیه عملیات و معاملات.

10ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

11ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی  و استرداد آنها.

12ـ تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ  و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

13ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل  نسبت به سند  طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق  و توکیل  و وکیل  در توکیل  و لو کراراً تعیین مصدق  و کارشناس اقرار خواه  در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملاً  قاطع دعوی  باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب  شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین  مدعی به تقاضای  توقیف  اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب  اجرائی و اخذ محکوم  چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

14ـ تعیین میزان استهلاک ها.

15ـ تنظیم خلاصه صورت دارای و  قروض  شرکت هر ششماه یکبار  و دادن آن به بازرس شرکت.

16ـ تنظیم صورت دارایی  و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق  ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت.

17ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

18ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

19ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

20 ـ اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد  نمی سازد.

ماده 41ـ پاداش اعضاء هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی ازسود خالص  شرکت را به صورت پاداش برای  اعضا مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده 42ـ مسؤلیت اعضا هیأت مدیره

مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده 43ـ معاملات  مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی  که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده 44ـ مدیر عامل

هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن را تعیین کند هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 1 ـ هیأت مدیره درصورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره2 ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت  شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 3 ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده 45ـ صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی  را که حق امضا دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46ـ ترتیب انتخاب و وظایف  بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی  عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع  به تصویب  صورت دارایی  و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره  ـ در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47ـ اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل  می تواند درهر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 48ـ  مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده 49ـ حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ  تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده 50ـ معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یاعلی البدل نمی توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت انجام  میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

برای کسب اطلاعات درخصوص بازرس شرکت و وظایف آنها لینک مربوطه را کلیک نمایید.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده 51 ـ سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هرسال آغازمی شود وتاروزآخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده 52 ـ صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره بایدطبق ماده 137لایحه قانونی  اصلاح قسمتی ازقانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده 53ـ حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال وهمچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع  عمومی  صاحبان سهام تقدیم گردد

ماده 54 ـ حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند درمرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده 55 ـ اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه  پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی   ثابت خواه در نتیجه  استعمال  خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره – تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است بایدبا قید مبلغ درذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56 ـ تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57 ـ مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره  به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58 ـ سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال  مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59 ـ اندوخته قانونی واختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک  بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف  این امر  باطل است.

ماده 60ـ سودقابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور درماده فوق وسایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحـلال و تصفیـه

ماده 61 ـ انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

1ـ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2ـ در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار  درخواست کند.

3ـ موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانوین اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره  ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل  نماید ضمن تعیین مدیرتصفیه

و آدرس محل تصفیه صورت جلسه  انحلال را ظرف مدت 5 روز ازتاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال  تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62 ـ تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق  منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه  قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63 ـ موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق  قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهدشد.

ماده 64ـ

 این اساسنامه در 64 ماده و 11  تبصره در جلسه مورخ ………………………………… به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

(تاریخ جلسه مجمع عمومی موسسین درج شود)

   

اظهارنامه شرکت سهامی عام

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام از اوراق و اسناد مهم شرکت است و  مفاد آن بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت و از سوی موسسین شرکت تنظیم می گردد.

در بین اوراق شرکت سهامی عام اظهارنامه مانند شرکتنامه شرکتهای با مسئولیت محدود میباشد و پس از تکمیل آن در دو نسخه به امضا کلیه اعضا و سهامداران می رسد و پس از ثبت، یک نسخه آن در بایگانی ثبت شرکتها و نسخه دیگر که ممهور به مهر اداره می باشد به همراه سایر اوراق به متقاضی برگردانده می شود..

در اظهارنامه شرکت سهامی عام خلاصه ای از اطلاعات شرکت و آخرین لیست سهامداران درج می شود

درصورت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام می بایست همراه با صورتجلسه افزایش سرمایه، اظهارنامه افزایش سرمایه نیز تسلیم اداره گردد.

 • نمونه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت سهامی عام

نام شرکت: …………………….. (سهامی عام)

هویت کامل و اقامتگاه موسسین:

نام و نام خانوادگی- مشخصات کامل شناسنامه ای – آدرس و کد پستی موسسین:

موضوع شرکت: ………………………………………………………………….

(در صورت مجوزی بودن  موضوع فعالیت می بایست ابتدا از ارگان مربوطه مجوز تهیه فرمایند)

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (شامل ……. ریال سرمایه نقدی و یا ………… ریال سرمایه یر نقدی به تایید کارشناس دادگستری)

تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن (اگر سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام)

میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند (با تعیین شماره حساب و مشخصات بانکی که در آن حساب باز شده است) در مورد آورده غیرنقدی می بایست به وضوح توسط کارشناس دادگستری تایی گردد.

مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی: ……………………………………………………………………….. کدپستی ………………………..

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

(درصورت محدود بودن مدت شرکت بند فوق تغییر نماید)

مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند:

(نام – نام خانوادگی – کدملی – شماره شناستامه – نام پدر – تاریخ تولد – آدرس – کدپستی)

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ……………………… با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بازرسان اصلی و علی البدل شرکت (مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه ذکر سمت)

محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن (در صورت وجود شعبه به همراه تعیین مدیر شعبه)

.محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس) و اعضاء هیات مدیره

نکته: در صورتی که شرکت سهامی عام در طول حیات خود اقدام به افزایش سرمایه نماید می بایست به همراه صورتجلسه افزایش سرمایه خود، نسبت به ثبت اظهارنامه افزایش سرمایه نیز اقدام نماید.

  

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ثبت شرکت سهامی عام

هنگام تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام موسسین شرکت اولین جلسه خود را تشکیل می دهند و در خصوص موارد مهم شرکت تصمیم می گیرند..

مجمع عمومی موسسین شرکت ……………… سهامی عام در تاریخ ………………. روز ………………….. ساعت ………………………… با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت نشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم ………………… به شماره ملی …………………. به سمت رئیس جلسه
2. آقای / خانم ………………… به شماره ملی …………………. به سمت ناظر جلسه
3. آقای / خانم ………………. به شماره ملی …………………… به سمت ناظر جلسه
4. آقای / خانم ………………….. به شماره ملی …………………….. به سمت منشی  جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید:
1. تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای هیات مدیره
3. انتخاب بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5. تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان
بعد از بحث و بررسی با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف ) اساسنامه شرکت در ………….. ماده و …………. تبصره به تصویب  کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هبات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
1.
2.
3.
4.
ج) در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای / خانم ………….. نام پدر …………….. شماره ملی ……………………..  به عنوان بازرس اصلی و آقا / خانم …………………………. نام پدر ……………………… شماره ملی ……………………. به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام کردند.
د) روزنامه کثبرالانتشار ……………………… برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم …………………( احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت – عضو هیات مدیره ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
کلیه اعضای هیئت مدیره مدیرعامل و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین
نام سهامدار – تعداد سهام –– امضاء سهامداران

 1. ……….. ………………. ……………
 2. ……….. ……………….. ……………
 3. ……….. ………………. ……………
 4. ……….. ……………….. ……………
 5. ……….. ………………. ……………

نام ونام خانوادگی وامضا

رئیس                        ناظر جلسه                     ناظر جلسه                          منشی جلسه

  

صورتجلسه هیات مدیره ثبت شرکت سهامی عام

صورت جلسه  هیأت مدیره شرکت ——————  سهامی عام

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت ………………………… در ساعت——- مورخ ———— در محل شرکت تشکیل و نسبت  به موارد زیر به اتفاق  آراء اخذ تصمیم بعمل آید.

1ـ خانم / آقای —————– به عنوان مدیر عامل  و عضو هیات مدیره (مدیرعامل می تواند خارج از اعضا و سهامداران انتخاب گردد)

2ـ خانم / آقای —————– به عنوان رئیس هیأت مدیره

3ـ خانم / آقای —————– به عنوان عضو هیأت مدیره

4- خانم / آقای —————– به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

انتخاب  گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی  قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ………………… همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر  نامه های عادی و اداری با امضا  ………………………….  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضا هیأت مدیره به آقای / خانم (احدی از مدیران ، سهامداران ، وکیل شرکت ) وکالت می دهند با حق توکیل به غیر که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

محل امضای  اعضای هیأت مدیره

انحلال شرکت سهامی عام

اگر موسسین شرکت پس از ثبت شرکت سهامی عام  قوانین و مقررات و تصمیماتی که ارکان شرکت اتخاذ نمودند را رعایت نکند به درخواست هر ذینفع، انحلال شرکت به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. همچنین اگر میزان سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال کمتر شود، شرکت یک سال فرصت دارد آن را به حداقل ممکن برساند در غیر اینصورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از مرجع ذیصلاح درخواست نماید.

اگر قبل از صدور رای اصلی افزایش سرمایه انجام گردد، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد

اگر قبل از صدور حکم، مشکلات شرکت رفع شده باشد دادگاه قرار بطلان انحلال را اعلام خواهد نمود. پس بنا به درخواست دادگاه، موسسین میتواند ظرف مدت شش ماه موارد بطلان را مرتفع کند.

اگر دادگاه حکم قطعی را درخصوص بطلان صادر نمایند، اشخاصی که موجب این امر شده اند متضامنا مسئول خسارات به اشخاص ثالث خواهند بود.

دادگاه مذبور می بایست ضمن حکم، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر یا مدیران تصفیه معرفی نماید

در صورتیکه مدیر/ مدیران تصفیه قبولی سمت نکنند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید و تعیین حق الزحمه مدیران نصفیه که دادگاه تعیین میکند با دادگاه است.

  

مراحل ثبت انحلال شرکت سهامی عام

 • انجام تمامی تشریفات دعوت طبق قانون تجارت
 • تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و امضا توسط حاضرین در جلسه
 • پذیرش اینترنتی درخواست ثبت صورتجلسه انحلال در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 • ارسال اصل صورتجلسه انحلال از طریق پست به اداره مذکور (ظرف مدت 5 روز از تاریخ جلسه)
 • انجام کارشناسی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها
 • اخذ پیش نویس آگهی از سایت
 • مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها و دریافت اصل آگهی انحلال ثبت شرکت سهامی عام

 برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص انحلال ثبت شرکت سهامی عام مقاله زیر مطالعه شود

انحلال شرکت

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

مراحل و نحوه ثبت شرکت سهامی عام

پس از تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر با مراجعه به سایت ثبت شرکتها، اقدام به تکمیل اطلاعات خواسته شده نموده و پس از ثبت نهایی،  اصل کلیه مدارک هویتی و مدارک ثبتی و همچنین رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست ارسال نموده و پس از تایید توسط کارشناسان ثبت، به صورت حضوری با مراجعه به اداره مربوطه و انجام تشریفات اداری آن، اصل آگهی ثبتی را که ممهور به مهر برجسته اداره ثبت شرکتها و دارای شماره ثبت و شناسه ملی شرکت می باشد اخذ می نمایید.

بیشتر بدانید:

آموزش گام به گام ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام نیز مانند تمامی اقدام های ثبتی و حقوقی مشمول هزینه می باشد:

 هزینه ارسال مرسوله به اداره ثبت شرکتها  40.000 تومان

حق الثبت تاسیس تا سرمایه 10 میلیارد بین 50.000 تا 70.000 تومان

هزینه روزنامه کثیرالانتشار – گروه کم هزینه – حدود 112.000 تا 250.000 تومان ( بسته به کادر هایی که در روزنامه پر می کند و نوع روزنامه دارد)

هزینه روزنامه رسمی بین 112.000 تا 250.000 تومان ( بسته به گستردگی موضوع فعالیت شرکت دارد)

هزینه تنظیم اوراق تاسیس، حق الزحمه ثبت شرکت سهامی عام و حق الوکاله نیز بسته به نوع شرکت و پیچیدگی آن متفاوت است و پس از انجام مشاوره با گروه پرشین ثبت به متقاضی اعلام می گردد.

نکته: با توجه به نوسانات موجود امکان تغییر قیمت ها وجود دارد

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟