پرشین ثبت

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام (ثبت شرکت سهامی عام) شرکتی است که حداقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. هریک از موسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورت انحلال شرکت آنان به طور تضامنی مسئول جوابگویی بهاشخاص ثالث خواهند بود.

شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند موضوع آن بازرگانی نباشد بدین معنا که این شرکتها در گروه شرکت های تجاری قرار دارند.

 

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 1. در شرکتهای سهامی خاص تعداد سهامداران نباید از  پنج نفر کمتر باشد
 2. میزان سرمایه حداقل 5.000.000 (پنج میلیون) ریال می باشد که حد اقل بیست درصد از سرمایه کل توسط خود موسسین تعهد می گردد که از آن بیست درصد لااقل 35 درصد در حساب شرکت درشرف تاسیس پرداخت گردیده و گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ فوق از بانک دریافت می گردد و مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود
 3. در شرکتهای سهامی عام اوراق قرضه قابل انتشار است
 4. صدور اعلامیه پذیره نویسی در این شرکتها وجود دارد. (در ادامه درباره پذیره نویسی یا پذیره نویسی چیست توضیح خواهیم داد)
 5. سهام شرکت قابل معامله در بورس می باشد
 6. مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد
 7. موسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند
 8. در نام شرکت باید کلمه “عام” قید گردد
 9. تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست
 10. انتخاب بازرسان برای مدت یک سال الزامی است
 11. در شرکتهای سهامی درج روزنامه کثیرالانتشار اجباری است 
 12. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد،آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقدیم شود.ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد

 

همچنین بخوانید:

ثبت شرکت سهامی خاص

 

مسائل حقوقی شرکت سهامی عام

 1. شرکتهای سهامی جزو شرکتهای به اصطلاح اشخاص است به این صورت که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است (مثلا در صورتیکه سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد، این مقدار منقسم به 100 سهم بانام / بی نام 10.000 ریالی است)
 2. در شرکتهای سهامی عام، نقل و انتقال تابع قوانین خاصی نیست و نمی تواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شود
 3. تا زمانی که شرکت تاسیس نشده است، صدور ورقه سهم و یا گواهینامه موقت آن ممنوع است
 4. در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی سهم نباید از 10.000 ریال بیشتر باشد
 5. سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می گردد
 6. انتشار اوراق قرضه فقط مخصوص شرکت سهامی عام است و در صورتی انتشار می یابد که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده باشد، دو سال از تاریخ تاسیس شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد
 7. شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عوام تامین می کننند که تحت عنوان شرکت های سهامی عام می باشند
 8. تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد
 9. نام روزنامه کثیرالانتشار باید در اساسنامه ذکر شود
 10. در شرکت های سهامی عام عبارت سهامی عام قبل یا بعد از اسم شرکت درج می گردد
 11. سرمایه شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال است
 12. در شرکتهای سهامی عام، میزان 20 در صد از کل سرمایه توسط موسسین تامین می گردد که از این میزان حداقل 35 درصد در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز می گردد
 13. در صورتیکه سرمایه شرکت به صورت غیرنقدی باشد حتما می بایست به تایید کارشناس رسمی برسد
 14. و در صورتیکه میزان سهام از 5 میلیون ریال (حداقل سرمایه) کمتر شود، ظرف مدت یکسال فرصت دارد این سهام را به حداقل ممکن برساند در غیر اینصورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از مرجع ذیصلاح درخواست کند و درصورتیکه قبل از صدور رای اصلی افزایش سرمایه انجام گردد، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.
 15. در تاسیس شرکتهای سهامی عام تشکیل جلسه مجمع عمومی موسسین الزامی است
 16. درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات و تصمیماتی که ارکان شرکت اتخاذ نمودند، بر حسب مورد و به درخواست هز ذینفع، انحلال شرکت به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.
 17. اگر قبل از صدور حکم، تصمیمات شرکت مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را اعلام خواهد نمود
 18. بنا به درخواست دادگاه، خوانده میتواند ظرف مدت شش ماه موارد بطلان را مرنفع نماید
 19. اگر دادگاه حکم قطعی را درخصوص بطلان صادر نمایند، اشخاصی که موجب انحلال شرکت (بطلان) شده اند متضامنا مسئول خسارات به اشخاص ثالث خواهند بود
 20. دادگاه مذبور می بایست ضمن حکم، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر یا مدیران تصفیه معرفی نماید که اگر مدیر/ مدیران تصفیه قبولی سمت ننمایند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید
 21. تعیین حق الزحمه مدیران نصفیه که دادگاه تعیین میکند با دادگاه است
 22. موسسین شرکت نسبت به تمام اقدامات و اعمال مسئولیت تضامنی دارند

 

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

مدارک و اطلاعات ثبت شرکت سهامی عام

 • نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …) در ادامه شرایط انتخاب نام شرکت را به صورت کامل توضیح میدهیم
 • موضوع فعالیت: (در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت اخذ مجوز قبل از اقدام به ثبت الزامی است)
 • میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و مبلغ اسمی هر سهم و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران
 • نشانی و کدپستی مرکزاصلی
 • نشانی و کدپستی شعبه (در صورت وجود)
 • نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد).
 • نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران و اعضا هیات مدیره (مشمول مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و…)
 • نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین : (اعم از اصلی و علی البدل)
 • تعیین چگونگی حق امضا
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص (اعم از شرکا و اعضا هیئت مدیره)

 

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

شرایط انتخاب نام شرکت

 1. از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده گردد
 2. جدید باشد
 3. دارای معنا و مفهوم و ریشه فارسی باشد
 4. با فرهنگ اسلامی – ایرانی  مطابقت داشته باشد
 5. استفاده از اعداد به صورت (1.2.3 و…) مجاز نمی باشد اما به صورت (یک ، دو ، سه) بلامانع است
 6. از اسامی متبرکه و شهید، آزاده، موزه،کیش، ثبت ، نیروی انسانی، اینترنت و…  استفاده نگردد
 7. استفاده از رنگها، اسامی شهرها در اسم شرکت مانعی ندارد

نکات مهم

 • پرداخت حداقل 35 درصد  از بیست درصد تعهد شده توسط موسسین از سرمایه کل به حساب شرکت در شرف تاسیس و ارسال اصل نسخه فیزیکی گواهی بانکی آن به همراه مدارک هنگام ثبت الزامی است
 • در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد
 • شرکت های سهامی عام نیز می توانند پس از ثبت، نسبت به ثبت لوگو اقدام نمایند (مانند علامت بانک ملی)

 

ثبت شرکت سهامی عام - پرشین ثبت

نحوه ثبت شرکت سهامی عام

پس از تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر با مراجعه به سایت ثبت شرکتها، اقدام به تکمیل اطلاعات خواسته شده نموده و پس از ثبت نهایی،  اصل کلیه مدارک هویتی و مدارک ثبتی و همچنین رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست ارسال نموده و پس از تایید توسط کارشناسان ثبت، به صورت حضوری با مراجعه به اداره مربوطه و انجام تشریفات اداری آن، اصل آگهی ثبتی را که ممهور به مهر برجسته اداره ثبت شرکتها و دارای شماره ثبت و شناسه ملی شرکت می باشد اخذ می نمایید.

 

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

ثبت شرکت سهامی عام
5 (100%) 3 vote[s]
بازگشت به بالای صفحه
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟