لوگو پرشین ثبت

ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

گاهی پیش می آید که اشخاص می خواهند با تاسیس شعبه یک شرکت غیر ایرانی در ایران فعالیت نمایند. در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجی طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی، شناخته شده است و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»

نماینده شرکت خارجی شخصی است که بر اساس قرارداد عهده دار انجام بخشی از فعالیت شرکت اصلی است.

به همین دلیل زمانی شرکت خارجی می تواند در ایران ثبت گردد که قبل از آن در کشور اصلی خود به ثبت برسد اثبات این امر بر عهده در خواست کننده می باشد.

  

زمینه فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران

 1. انجام عملیات اجرایی قراردادهای منعقد شده بین اشخاص ایرانی و خارجی
 2. خدمات پس از فروش کالا یا خدمات خارجی
 3. زمینه سازی جهت سرمایه گذاری شرکت خارجی و گسترش فعالیت تجاری شرکت خارجی در ایران
 4. همکاری جهت انجام کار در کشورهای ثالث طی انعقاد قرارداد با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی مانند امور صنعتی، ساختمانی و …
 5. انتقال دانش فنی و افزایش صادرات غیر نفتی ایرانی
 6. انجام فعالیت های حمل و نقل، عملیات بانکی، بیمه، بازرسی و بازاریابی مجاز که دستگاه های دولتی برای آنها مجوز صادر می نمایند

  

قوانین ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

طبق ماده 5 قانون ثبت شرکتها: ثبت نمایندگی یا ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران را مشروط به انجام فعالیت در ایران کرده است و عدم ثبت منجر به صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و ممانعت جهت فعالیت شرکت و شعبه آن در ایران می گردند و با آن شرکت متخلف طبق قانون برخورد می شود.

و طبق ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها برای اقدام به ثبت شعبه شرکت خارجی یا نمایندگی آن اظهارنامه ای بوسیله ی شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم می گردد.

 

مزایای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

 1. اختیار 100 درصدی سرمایه شرکت بدون اینکه در مورد سرمایه شریک داشته باشد
 2. در آمد زایی و امکان صادرات غیر نفتی برای ایران
 3. سرمایه گذاری در زمینه فنی و مهندسی بین دو کشور و کشور ثالث
 4. پیشرفت اقتصاد و دانش و فناوری

  

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

 • اطلاعات فعالیت شرکت و نامه درخواست جهت ضرورت ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
 • گزارش توجیهی جهت هدف تاسیس شعبه شرکت خارجی، زمینه فعالیت، محل استقرار شعبه، نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تامین منابع مالی تهیه گردد
 • اخذ کد فراگیر ملی برای اشخاص و مدیران غیر ایرانی
 • عکس و ترجمه گذرنامه اشخاص غیر ایرانی (مدیرشعبه)
 • تاییدیه سفارت ایران در کشور مربوطه برای آگهی تاسیس، اساسنامه و اوراق شرکت
 • ترجمه اسناد و مدارک شرکت و تایید آن توسط قوه قضاییه
 • اظهارنامه ای در 3 نسخه که فارسی تنظیم میگردد و باید شامل موارد ذیل باشد:
 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت
 3. آدرس پستی مرکز اصلی شرکت
 4.  تابعیت شرکت
 5.  مقدار سرمایه شرکت در زمان تقاضا
 6.  آخرین بیلان شرکت در صورت تعهد بیلان در اساسنامه یا عرف تجاری مملکت اصلی
 7.  شرکت تقاضا کننده مطابق کدام قوانین در کدام کشور در چه تاریخی به ثبت رسیده است.
 8.  شرکت قصد چه نوع فعالیتی در ایران را دارد.
 9.  شعب دیگر شرکت در کدام منطقه ها می باشد.
 10.  اسم و آدرس دریافت کننده ابلاغ ها و اسناد
 11.  معرفی نماینده یا نمایندگانی که در ایران دارد.
 12. تعهد بر تسلیم یک نسخه از آخرین بیلان به مرکز ثبت شرکت ها تسلیم شود.

نکته: اظهار نامه فوق باید به ضمیمه اساسنامه بعلاوه اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.

 • سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.
 • اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 • گرفتن مجوز از ارگان و سازمان مربوطه در صورتی که شرکت خارجی باشد داشتن امتیازنامه هم الزامی می باشد.  نکته: هرگاه تقاضای ثبت شرکت اصلی و شعبه با هم تقدیم شود تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نیست.
 • گزارش مالی و تایید شده شرکت
 • ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک که باید به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال شود
 • پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد که شامل موارد زیر است:
 1.  نام کامل شرکت
 2.  نوع شرکت اعم از سهامی خاص و ….
 3.  مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4.  تابعیت شرکت
 5.  مقدار سرمایه ی شرکت
 6. در چه محل و در چه تاریخ، مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
 7. شرکت چه نوع فعالیتی در ایران انجام می دهد.
 8. تاریخ ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

نکته : هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،‌ علاوه بر موارد فوق در تصدیق نامه باید محل شعبه نیز قید شود.

   

شرایط انجام معاملات تجاری در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

 1. در کشور اصلی خود به ثبت رسیده باشد
 2. در اداره ثبت شرکت ها با رعایت آیین نامه ثبت شرکت ها به ثبت برسند.
 3.  در خصوص ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت های خارجی قانون مسکوت می باشد فلذا زمانی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می شود، شعبه آن نیز در ایران منحل می گردد و انحلال و ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.
 4. در صورت تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که به‌ گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.
 5. پس از وصول اظهارنامه و ضمائم آن اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت
 6. زمانی که جریان ثبت در دفاتر پایان یابد ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر کند.
 7. بعد از انجام مراحل فوق گواهی نامه تصدیق صادر می شود.

  

نکات مهم در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجی

 1. وجود سهامدار ایرانی در بین سهامداران خارجی
 2. عدم ممنوعیت در خصوص ثبت تمام سرمایه به نام اشخاص خارجی در صورتیکه باعث تزریق سرمایه و کمک به اقتصاد جامعه ایران شود ولی در صورت کمک نشدن به اقتصاد کشور باید شعبه شرکت خارجی را منحل کنند
 3. در صورت سرمایه گذاری مجاز تملک زمینی که شرکت در آن تاسیس شده به نام خود فرد خارجی خواهد بود
 4. مالکیت سهامدار خارجی در سرمایه شعبه شرکت خارجی در ایران و انجام خرید در ایران به نام خود شخص
 5. عدم پذیرش شعب غیر قانونی در ایران
 6. شفاف سازی در خصوص زمینه فعالیت شرکت
 7. اگر شرکت اصلی شعبه های دیگر دارد باید اعلام کند
 8. مسئولیت اداره شعبه تنها با اشخاص حقیقی مقیم ایران است
 9. در صورت تصویب آیین نامه های جدید تمامی شعبه های شرکت خارجی اعم از قدیمی و جدید موظف به رعایت آن هستند

   

تغییرات شعبه شرکت خارجی

 • در صورت تغییر نمایندگان یا مدیران شرکت ظرف دو ماه شرکت مهلت دارد کتبا درخواست خود را تسلیم اداره ثبت شرکتها بکند و در صورتی که تغییر برای خود شرکت باشد این مهلت 3 ماهه و در وصورتی که برای مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا و امریکای شمالی باشد چهارماه می باشد.
 • تغییرات به ضمیمه مدارک به اداره ثبت تسلیم می شود و اداره مکلف است ظرف یک ماه به هزینه متقاضی مراتب را آگهی کند.
 • اداره ی ثبت شرکت ها زمانی می تواند به ثبت شعبه شرکت خارجی (شعبه یا نماینده) مبادرت ورزد که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد، به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توانند به ثبت برسند.
 • نکته: قابل  ذکر است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید آن شعبه هم به ثبت برسد.
 • زمانی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید تعیین محل شعبه، معرفی مدیر آن یا شخصی که حق امضا دارد، در ذیل ثبت شدن شرکت اصلی شرکت مزبور هم ثبت شود.
  در صورتی که شعبه مزبور بعد از به ثبت رسیدن شرکت اصلی  باشد، تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی به موجب اظهارنامه و اختیارنامه ی مدیر شعبه است. در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه، به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر کند.

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت:  www.persiansabt.com

پست الکترونیکی:  info@persiansabt.com

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟