لوگو پرشین ثبت

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

به شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی از یک شرکت خارجی بخشی از موضوع فعالیت شرکت را در محلی مشخص در ایران انجام می دهد نمایندگی شرکت خارجی می گویند.

شرکت های قانونی که در خارج از ایران و در کشور خود به ثبت رسیده باشند می توانند بر اساس قوانین و مقررات ثبت شعبه* و نمایندگی خارجی در ایران فعالیت کنند. نمایندگی شرکت خارجی شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده به عهده خودش است.

  

فعالیت های نمایندگی جهت ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 1. ارائه خدمات پس از فروش شرکت خارجی
 2. انجام عملیات اجرایی منعقد  شده بین اشخاص ایرانی و خارجی
 3. زمینه سازی جهت سرمایه گذاری در ایران
 4. انتقال دانش و ارائه خدمات فنی مهندسی
 5. افزایش صادرات غیرنفتی ایران
 6. فعالیت های قانونی مجاز مانند بازاریابی، بیمه و …

  

قوانین ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 1. اداره امور نمایندگی شرکت خارجی: اداره امور نمایندگی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شود
 2. مسئولیت نمایندگی شرکت خارجی: نماینده شرکت خارجی به نسبت نوع فعالیت نمایندگی در ایران مسئولیت دارد
 3. نمایندگی باید خارج از مرزهای شرکت خارجی و در این مورد در (ایران) باشد
 4. نمایندگی شرکت خارجی به دلیل مستقل بودن می تواند علاوه بر فعالیت های نمایندگی فعالیت های دیگری داشته باشد
 5. نمایندگی شرکت خارجی محصول را از شرکت نمی خرد بلکه آن را به قیمت مصوب به مشتری می فروشد

ثبت شعبه شرکت خارجی

  

مدارک مورد نیاز ثبت نمایندگی شرکت خارجی (شخص حقیقی)

 1. پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 2. تکمیل فرم تعیین نام نمایندگی شرکت
 3. ترجمه و مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
 4. ترجمه و مصدق مدارک شناسایی متقاضی ( شناسنامه و کارت ملی – نشانی اقامتگاه قانونی )
 5. آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی
 6. ترجمه و مصدق ارائه سابقه فعالیت نمایندگی پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
 7. ترجمه و مصدق نامه ضرورت اخد نمایندگی شرکت خارجی
 8. ترجمه و مصدق گزارش مالی شرکت خارجی طرف نمایندگی
 9. ترجمه و مصدق معرفی نامه نماینده شرکت خارجی (در صورت وجود)
 10. اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
 11. ترجمه و مصدق ثبت شرکت خارجی
 12. کد فراگیر شخص نماینده مقیم ایران
 13. ترجمه و مصدق اختیارنامه نماینده / گان عمده شرکت خارجی
 • کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور باید به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه شود

   

مدارک مورد نیاز ثبت نمایندگی شرکت خارجی (شخص حقوقی)

 1. پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 2. تکمیل فرم تایید نام ثبت نمایندگی
 3. ترجمه و مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
 4. ترجمه و مصدق معرفی نامه و مدارک شناسایی شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی متقاضی نمایندگی
 5. کد فراگیر شخص حقیقی نماینده شخث حقوقی متقاضی نمایندگی مقیم ایران
 6. ترجمه و مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
 7. ترجمه و مصدق اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
 8. ترجمه و مصدق روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 9. ترجمه و مصدق آخرین تغییرات ثبت شده شرکت (به ویژه تعیین سمت و حق امضا مدیران و آدرس شرکت)
 10. ترجمه و مصدق سابقه فعالیت شخص حق.قی نماینده در زمینه فعالیت نمایندگی
 11. ترجمه و مصدق آخرین گزارش مالی شرکت خارجی
 12. ترجمه و مصدق معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورت وجود)
 • کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور باید به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه شود

  

مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

 1. درخواست کتبی شرکت خارجی جهت نیازمند بودن به نمایندگی در ایران
 2. ارائه مدارک مذکور به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکتها و اخد قبض پرداخت تعیین نام
 4. پرداخت قبض و ارائه فیش پرداختی به حسابداری جهت ممهور کردن اظهارنامه
 5. مراجعه به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها جهت تایید نام نمایندگی که باید عین نام ثبت شده شرکت با قید واژه نمایندگی باشد
 6. مراجعه به پذیرش اداره ثبت شرکتها
 7. دریافت مدارک از واحد اعلام نتیجه در تاریخ مقرر
 8. در صورت عدم نقص مدارک به تهیه پیش نویس آگهی نمایندگی شرکت خارجی اقدام نمایید
 9. پس از امضای مسئول اداره ثبت شرکتها تحریر شود
 10. مراجعه به بانک های نامبرده جهت پرداخت حق الثبت نمایندکی شرکت خارجی
 11. پرداخت حق الدرج در روزنامه کثیرالانتشار پس از اخذ قبض از واحد روابط عمومی اداره ثبت شرکتها
 12. ارائه قبض های حق الثبت بانک به حسابداری ثبت شرکتها به مسئول حسابداری ثبت شرکتها جهت ممهور کردن اظهارنامه
 13. مراجعه به بخش ثبت تاسیس و تغییرات جهت اخذ شماره ثبت نمایندگی شرکت خارجی
 14. امضا آگهی ثبت توسط دفتر اندیکارتور اداره ثبت شرکتها
 15. اخذ آگهی تاسیس نمایندگی جهت پرداخت روزنامه کثیرالانتشار
 16. در صورت نقص مدارک ابتدا نواقص موجود را رفع نموده و سپس ادامه مراحل را انجام نمایید

    

تفاوت ثبت نمایندگی شرکت با ثبت شعبه شرکت خارجی

 • نمایندگی باید با مدیریت یک شخص ایرانی باشد اما شعبه به می تواند مدیری خارج از سهامداران داشته باشد
 • نمایندگی ها شخصیتی مستقل هستند اما شعبه شرکت به شرکت مادر وابستگی دارند
 • نمایندگی ها حساب بانکی جدا دارند اما شعبه شرکت دارای حساب مشترک با شرکت است
 • نمایندگی شرکت در صورت بروز خطا یا اشتباه باید پاسخگو باشد اما شعبه شرکت اگر دچار خطا شود دفتر مرکزی باید برای رفع آن اقدام کند

   

هزینه ثبت نمایندگی شرکت خارجی

هزینه ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور دقیق مشخص نیست زیرا بسته به شرایط هر نمایندگی متفاوت است

هزینه های اداری باید طبق فیش های ارائه شده توسط اداره ثبت شرکتها پرداخت گردد که هزینه ای جزیی است

برای ثبت نمایندگی به صورت حقوقی باید ثبت شرکت انجام شود که خود مشمول هزینه می باشد (در صورتیکه قبلا به ثبت نرسیده باشد

هزینه ثبت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار بسته به نوع شرکت و آگهی نماینذگی متفاوت است که بستگی به اندازه کادر آن در روزنامه دارد

  

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی با پرشین ثبت:

شماره تماس:

 • 09120330282

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟