لوگو پرشین ثبت

الحاق موضوع شرکت

تمامی اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات غیر تجاری دارای موضوع فعالیتی می باشند که برای رسیدن به آن اهداف، تشکیل می گردد. ماهیت تمامی شرکتها تجاری می باشد ولو اینکه موضوع فعالیت انتخابی آنها غیر تجاری، خدمانی و … باشد. در طول حیات شرکت، و. پس از ثبت، سهامداران می توانند نسبت به الحاق موضوع شرکت و تغییر موضوع شرکت اقدام نمایند.

الحاق موضوع شرکت در واقع اضافه کردن موارد و فعالیت هایی به موضوع اصلی بدون تغییر دادن اصل موضوع می باشد که می تواند بیانگر شاخه ی فعالیت جدید و یا در جهت تکمیل کردن موضوع قبلی به آن اضافه گردد.

 

برای اطلاع از نمونه فعالیتهای شرکتها بخوانید:

 

https://persiansabt.com/blog/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7/

https://persiansabt.com/blog/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1/

 

 

نکات مهم در خصوص الحاق موضوع شرکت

 1. در صورتیکه افراد بخواهند صرفا مواردی را به موضوع قبلی شرکت اضافه نمایند می بایست تحت عنوان الحاق موضوع شرکت اقدام کنند
 2. اگر در اثر الحاق موضوع شرکت، شاخه ی فعالیت جدید به فعالیت شرکت اضافه شود، مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره می تواند به نسبت موضوع، نام شرکت را تغییر دهند
 3. اگر موضوع شرکت در ابتدای تاسیس شرکت نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد. میبایست پیش از اقدام به ثبت شرکت، در خصوص اخذ مجوز های مربوطه اقدام شود و در صورتیکه پس از ثبت شرکت، با انجام الحاق موضوع شرکت، نیاز به مجوز باشد، میبایست با ارائه اسناد ثبت شرکت مربوطه و ارائه مدارک خواسته شده توسط آن سازمان، نسبت به اخذ مجوز های لازم از ارگانهای مربوطه اقدام شود
 4. یک شرکت می تواند در شاخه های مختلف فعالیت نماید به عنوان مثال می تواند تولید پوشاک، خدمات پزشکی، خدمات شهرسازی و … را به صورت چند منظوره و همزمان با هم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد. در این صورت اگر موضوعات شرکت در تمام موارد و یا چند مورد به خصوص نیاز به مجوز داشته باشد می بایست از تمام مراجع ذیصلاح مجوز گرفته شود
 5. در صورتی که اعضا ندانند که موضوع الحاق شده آنها از کدام ارگان مجوز می خواهد می توانند ابتدا صورتجلسه خود را تنظیم و اقدام به ثبت آن نمایند. پس از ارسال مدارک کارشناسان اداره ثبت بر اساس موضوع فعالیت لیست ارگانهایی که باید از آنها اخذ مجوز نمود طی ابلاغیه ای اعلام می دارند.
 6. موضوع فعالیت باید کامل، جامع و جزئی باشد و از درج موضوعات کلی و تیتر وار مانند (انجام فعالیت های بازرگانی، حفاظتی و…) که بیانگر کلیت موضوع می باشد اجتناب گردد
 7. الحاق موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که پس از تنظیم صورتجلسه مذکور می بایست نسبت به اخذ مجوز های لازم و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نمود

 

نمونه صورتجلسه الحاق موضوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص / عام 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………

شماره ثبت شرکت ……………..

 سرمایه ثبت شده ……………..

شناسه ملی ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1. خانم/ آقای …………………………. به سمت رئیس جلسه
 2. خانم/ آقای  …………………………. به سمت ناظر رئیس
 3. خانم/ آقای …………………………. به سمت ناظر جلسه
 4. خانم / آقای …………………………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، الحاق موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

همچنین بخوانید:

صورتجلسات سهامی خاص

 

 

نمونه صورتجلسه الحاق موضوع شرکت در شرکتهای با مسئولیت محدود / تضامنی / نسبی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت الحاق موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

             نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص دستور جلسه الحاق موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

همچنین بخوانید:

صورتجلسات با مسئولیت محدود

 

مدارک و اطلاعات لازم در خصوص الحاق موضوع شرکت

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • مدارک شناسایی اشخاص حاضر در جلسه
 • اطلاعات ثبتی و هویتی شرکت
 • ارائه مدارک آگهی دعوت در صورت تشکیل جلسه با اکثریت سهامداران
 • مجوزهای اخذ شده از ارگانهای مربوطه
 • آخرین لیست سهامداران حاضر در جلسه
 • شرح کامل موضوع الحاق شده به همراه شرح کامل موضوع قبلی شرکت

 

مراحل ثبت صورتجلسه الحاق موضوع شرکت

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. مراجعه به ارگانهای ذیصلاح جهت اخذ مجوز های لازم
 3. اخذ نامه از ارگانهای مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها جهت تایید تغییر موضوع شرکت
 4. اخذ مدارک تشریفات دعوت سهامداران در صورتیکه جلسه با اکثریت سهامداران / شرکا تشکیل شود
 5. مراجعه به اداره ثبت شرکتها به نشانی sherkat.ssaa.ir
 6. ورود به بخش صورتجلسه تغییرات
 7. ورود و تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه بر اساس اطلاعات مجمع
 8. یادداشت شماره پیگیری ارائه سده توسط سامانه
 9. ثبت نهایی درخواست
 10. پرینت رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی ارائه شده توسط سامانه
 11. ارسال کلیه مدارک (صورتجلسه تغییر موضوع، اصل آگهی دعوت روزنامه، مجوز ها و نامه های اخذ شده از سازمان ذیصلاح در خصوص تغییر موضوع، رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 12. درج بارکد پستی از قسمت پیگیری درخواست سامانه
 13. پیگیری درخواست در سامانه به صورت مکرر
 14. اقدام به رفع نواقص احتمالی که توسط کارشناسان اعلام میگردد
 15. اخذ پیش نویس آگهی از سامانه
 16. مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت
 17. پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار در سایت های مربوطه

نکته: درصورتیکه اقدام به ثبت لوگو شرکت نموده اید پس از الحاق موضوع و یا تغییر موضوع شرکت، می توانید با اخذ مجوز های مربوطه برای لوگو شرکت، کالا یا خدمات مرتبط اضافه نمایید که در صورت عدم تشابه در اداره مالکیت صنعتی ثبت خواهد شد.

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟