لوگو پرشین ثبت

تغییر موضوع شرکت

شرکتها و موسسات غیر تجاری از هر نوع اعم از شرکتهای سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و … دارای موضوع فعالیتی می باشند که به موجب آن و برای رسیدن به آن اهداف، شرکت تشکیل می گردد. شرکتهای تجاری می توانند موضوعاتی انتخاب کنند که خدماتی و غیر تجاری باشد اما به دلیل آنکه ماهیت شرکت ( سهامی و مسئولیت محدود) تجاری است، بر اساس قوانین شرکتهای تجاری به آنها رسیدگی می شود. در طول حیات شرکت، افراد می توانند نسبت به تغییر موضوع شرکت و یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اقدام نمایند.

همچنین بخوانید:

الحاق موضوع شرکت

نکات مهم در خصوص تغییر موضوع شرکت

 1. تغییر موضوع شرکت زمانی اتفاق می افتد که موضوع قبلی شرکت به موضوع جدید تغییر یابد. در صورتیکه افراد بخواهند صرفا مواردی را به موضوع قبلی شرکت اضافه نمایند می بایست تحت عنوان الحاق موضوع شرکت اقدام کنند.
 2. در صورتیکه در نام شرکت عناوینی آورده شده باشد که معرف موضوع فعالیت قبلی باشد، به عنوان مثال اگر شرکت نظافتی باشد و با اسم (شرکت خدمات نظافتی پارسیان) ثبت شود و در طول حیات شرکت، ماهیت آن به شرکت بازرگانی تبدیل شود، می بایست نام شرکت نیز با توجه به موضوع جدید، تغییر یابد (شرکت بازرگانی پارسیان)
 3. اگر موضوع شرکت در ابتدای تاسیس نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد. میبایست پیش از اقدام به ثبت شرکت، در خصوص اخذ مجوز های مربوطه اقدام شود و در صورتیکه پس از ثبت شرکت، با انجام تغییر موضوع شرکت و یا الحاق موضوع، نیاز به مجوز باشد، میبایست با ارائه اسناد ثبت شرکت مربوطه و ارائه مدارک خواسته شده توسط آن سازمان، نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام شود
 4. یک شرکت می تواند در شاخه های مختلف فعالیت نماید به عنوان مثال می تواند تولید پوشاک، خدمات پزشکی، خدمات شهرسازی و … را به صورت چند منظوره و همزمان با هم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد. در این صورت اگر موضوعات شرکت در تمام موارد و یا چند مورد به خصوص نیاز به مجوز داشته باشد می بایست از تمام مراجع ذیصلاح مجوز گرفته شود
 5. در صورتی که اعضا ندانند که موضوع در خواستی جدید آنها از کدام ارگان مجوز می خواهد می توانند به مقاله های موجود در پرشین ثبت (موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز دارند) مراجعه کنند و یا ابتدا صورتجلسه خود را تنظیم و اقدام به ثبت آن نمایند. پس از ارسال مدارک کارشناسان اداره ثبت بر اساس موضوع فعالیت لیست ارگانهایی که باید از آنها اخذ مجوز نمود طی ابلاغیه ای اعلام می دارند.
 6. موضوع فعالیت باید کامل، جامع و جزئی باشد و از درج موضوعات کلی و تیتر وار مانند (انجام فعالیت های بازرگانی، حفاظتی و…) که بیانگر کلیت موضوع می باشد اجتناب گردد
 7. تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که پس از تنظیم صورتجلسه مذکور می بایست نسبت به اخذ مجوز های لازم و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نمود

مدارک و اطلاعات لازم برای تغییر موضوع شرکت

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امضا شده توسط حاضرین در جلسه
 • مدارک تشریفات دعوت در صورتیکه مجمع با اکثریت تشکیل شده باشد
 • مدارک شناسایی اشخاص حاضر در جلسه
 • اطلاعات ثبتی شرکت (شماره ثبت، شناسه ملی، اطلاعات مربوط به آخرین سرمایه و آخرین موضوع فعالیت شرکت)
 • آخرین لیست سهامداران حاضر در جلسه
 • مجوزهای اخذ شده از ارگانهای مربوطه (در صورتی که موضوعات شرکت به اخذ مجوز نیاز داشته باشد)
 • شرح کامل موضوع درخواستی جدید

  

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. مراجعه به ارگانهای ذیصلاح جهت اخذ مجوز های لازم
 3. اخذ نامه از ارگانهای مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها جهت تایید تغییر موضوع شرکت
 4. اخذ مدارک تشریفات دعوت سهامداران در صورتیکه جلسه با اکثریت سهامداران / شرکا تشکیل شود
 5. مراجعه به اداره ثبت شرکتها به نشانی sherkat.ssaa.ir
 6. ورود به بخش صورتجلسه تغییرات
 7. ورود و تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه بر اساس اطلاعات مجمع
 8. یادداشت شماره پیگیری ارائه شده توسط سامانه
 9. ثبت نهایی درخواست
 10. پرینت رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی ارائه شده توسط سامانه
 11. ارسال کلیه مدارک (صورتجلسه تغییر موضوع، اصل آگهی دعوت روزنامه، مجوز ها و نامه های اخذ شده از سازمان ذیصلاح در خصوص تغییر موضوع، رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 12. درج بارکد پستی از قسمت پیگیری درخواست سامانه
 13. پیگیری درخواست در سامانه به صورت مکرر
 14. اقدام به رفع نواقص احتمالی که توسط کارشناسان اعلام میگردد
 15. اخذ پیش نویس آگهی از سامانه
 16. مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت
 17. پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار در سایت های مربوطه

  

بیشتر بدانید:

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)

تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و  تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی عام

در تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام ابتدا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید انجام شود. در صورتیکه تمامی سهامداران در جلسه حاضر نباشند. در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، آگهی دعوت از سهامداران از طرف هیات مدیره شرکت انجام می شود. در صورتیکه در دعوت اول، اکثریت مورد نظر حاصل نشد می بایست به فاصله 10 تا 20 روز بعد از آگهی اول، آگهی دعوت دوم انجام پذیرد و در آن نتیجه آگهی اول اعلام شود.

پس از تشکیل مجمع، در خصوص تغییر موضوع شرکت رای گیری به عمل می آید و مجمع می تواند با رای اکثریت دو سوم حاضرین در جلسه نسبت به تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام نماید.

در پایان جلسه، منشی جلسه از نتیجه مجمع، صورتجلسه ای تنظیم می کند که به امضا حاضرین در جلسه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد.

در صورتیکه موضوع جدید شرکت شامل موضوعاتی باشد که برای ثبت به مجوز نیاز دارد می بایست پس از طی مراحل فوق نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمود و چنانچه موضوع جدید شامل موضوعاتی باشد که برای ثبت نیاز به مجوز نداشته باشد اقدام به پذیرش اینترنتی صورتجلسه در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می نمایند و پس از تایید نهایی و دریافت رسید پذیرش، مدارک موجود را اعم از صورتجلسه های امضا و مهر شده، رسید پذیرش اینترنتی و مجوز های اخذ شده (درصورت وجود) از طریق پست به اداره مربوطه ارجاع می کنند.

لازم به ذکر است در صورتیکه به همراه تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت نیز انجام شود در همان صورتجلسه می توان نسبت به آن تصمیم گیری نمود.

پس از تایید مدار ارسالی توسط کارشناسان اداره ثبت برای اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت سهامی خاص و یا سهامی عام به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید و سپس اقدام به پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار کنید.

  

 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………

شماره ثبت شرکت ……………..

 سرمایه ثبت شده ……………..

شناسه ملی ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………….. سهامی ………… ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای  …………………………. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………………………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ……………

……………………..                            ……………               …………………..                      ……………

……………………..                            ……………               …………………..                      ……………

بیشتر بدانید:

https://persiansabt.com/blog/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%af/

موضوع فعالیت شرکت هایی که برای ثبت نیاز به مجوز ندارند

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ابتدا از تمامی شرکا شرکت دعوت می شود و اگر در دعوت اول اکثریت دارندگان نصف سرمایه حاضر نشدند در دعوت دوم تصمیم تغییر موضوع شرکت با حضور اکثریت عددی شرکا قابل ثبت است هر چند که اکثریت ذکر شده درای تصف سرمایه نباشند (اساسنامه شرکت می تواند تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ کند)

در پایان جلسه از تصمیم اتخاذ شده صورتجلسه ای در سربرگ شرکت تنظیم می شود که به امضا حاضرین در جلسه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد.

اگر موضوع جدید شرکت به مجوز نیاز داشته باشد باید پس از طی مراحل مذکور نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام شود.

اگر موضوع جدید شرکت شامل موضوعاتی باشد که برای ثبت نیاز به مجوز نداشته باشد می بایست اقدام به پذیرش اینترنتی صورتجلسه در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نمود و پس از تایید نهایی درخواست تغییر موضوع شرکت و دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک موجود را اعم از صورتجلسه های امضا شده، رسیدهای پذیرش و مجوز های اخذ شده از طریق پست به اداره مربوطه ارجاع می کنند.

در صورت تایید کارشناسان اداره ثبت برای اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود، به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود و سپس اقدام به پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمایید.

نکته مهم: اگر به همراه تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت نیز مورد تقاضا باشد در همان جلسه می توان نسبت به آن تصمیم گیری نمود زیرا هر دو موضوع تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

   

 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

             نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

  

تغییر موضوع فعالیت شرکت تضامنی

مانند تمامی شرکت های تجاری تغییر موضوع فعالیت شرکت تضامنی نیز تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در ابتدا از تمامی شرکا شرکت دعوت می شود.

نحوه تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تضامنی می بایست در اساسنامه شرکت قید شود زیرا قانون تجارت در این خصوص ساکت است. در صورتیکه حد نصاب مجامع عمومی و نحوه رای آنها در اساسنامه قید نشده باشد تصمیمات شرکت باید به اکثریت آرا شرکا اتخاذ گردد.

در پایان جلسه از تصمیم اتخاذ شده صورتجلسه ای در سربرگ شرکت تنظیم می گردد که به امضا شرکا حاضر در جلسه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد.

اگر موضوع جدید شرکت به مجوز نیاز داشته باشد باید پس از طی مراحل فوق با در دست داشتن اصل صورتجلسات امضا شده و مدارک شرکت نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام شود.

اگر موضوع جدید شرکت شامل موضوعاتی باشد که برای ثبت نیاز به مجوز نداشته باشد می بایست اقدام به پذیرش اینترنتی صورتجلسه در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نمود.

اگر به همراه تغییر موضوع شرکت، نیاز باشد تغییر نام شرکت نیز انجام شود در همان صورتجلسه می توان نسبت به آن تصمیم گیری نمود زیرا هر دو موضوع تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

پس از تایید نهایی درخواست تغییر موضوع شرکت و دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک مورد نیاز (صورتجلسه های امضا شده، رسیدهای پذیرش و مجوز های اخذ شده) از طریق پست به اداره مربوطه ارجاع می شود و در صورت تایید کارشناسان اداره ثبت برای اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت تضامنی به اداره ثبت شرکتها مراجعه گردد و سپس اقدام به پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمایید.

  

 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت تضامنی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

             نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

تغییر موضوع فعالیت شرکت نسبی

تغییر موضوع فعالیت شرکت نسبی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. برای تشکیل مجمع در ابتدا از تمامی شرکا شرکت دعوت بعمل می آید.

تشریفات دعوت و نحوه تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت نسبی می بایست در اساسنامه شرکت قید شود زیرا قانون به جز در موارد نقل و انتقال سهم الشرکه و انحلال شرکت ساکت است و در صورتیکه حد نصاب و تصمیم گیری های مجامع عمومی و نحوه رای آنها در اساسنامه قید نشود تصمیمات شرکت باید به اکثریت آرا شرکا حاضر در جلسه اتخاذ گردد.

در پایان جلسه نیز با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مجمع، صورتجلسه ای در سربرگ شرکت تنظیم می گردد که به امضا شرکا حاضر در جلسه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد.

پس از طی مراحل فوق اگر موضوع جدید شرکت به مجوز نیاز داشته باشد می بایست با در دست داشتن اصل صورتجلسات مهر و امضا شده و مدارک شرکت، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از ارگان های مربوطه اقدام نمود.

در غیر اینصورت می بایست اقدام به پذیرش اینترنتی صورتجلسه در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نشانی sherkat.ssaa.ir شود.

اگر موضوع جدید شرکت طوری باشد که نیاز به ثبت تغییر نام شرکت باشد می توان به همراه تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت نیز انجام شود زیرا هر دو موضوع تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

پس از تایید نهایی درخواست تغییر موضوع شرکت و دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک مورد نیاز (صورتجلسه های امضا شده، رسیدهای پذیرش و مجوز های اخذ شده) از طریق پست به اداره مربوطه ارجاع می شود.

در صورت تایید کارشناسان اداره ثبت برای اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت نسبی به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود و سپس اقدام به پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمایید.

 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت نسبی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

             نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

تغییر موضوع فعالیت شرکت تعاونی

هر گونه تغییر در شرکت تعاونی می بایست به تایید اداره تعاون برسد.

در شرکت های تعاونی از  مجامع عمومی فوق العاده در سه نوبت دعوت می شود. در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضا تعاونی یا نمایندگان آنها رسمیت می یابد در صورتیکه حد نصاب مذکور حاصل نشد در نوبت دوم با حضور اکثریت رسمیت پیدا می کند و در صورتیکه در نوبت دوم نیز حد نصاب حاصل نشود نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است. فاصله بین دعوت از شرکا بین 10 تا 20 روز می باشد.

تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرا حاضر در جلسه رسمیت پیدا خواهد کرد

پس از تشکیل جلسات و تصمیم گیری های مربوطه صورتجلسه ای تنظیم می گردد که در آن تمام تصمیم های اتخاذ شده مندرج می باشد و می بایست به امضا حاضرین در جلسه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد.

لازم به ذکر است، در صورتیکه به همراه تغییر موضوع، تغییر نام شرکت نیز مد نظر باشد، در همان صورتجلسه قابل انجام و تصمیم گیری است.

نکته مهم: تمامی تصمیمات فوق باید به تایید اداره تعاون رسیده باشد و ذیل صورتجلسات نیز مهر اداره تعاون زده شده باشد.

اگر موضوع شرکت در برگیرنده موضوعاتی باشد که نیاز به اخذ مجوز از ارگانهای دیگر باشد، می بایست نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام نمود.

سپس باید اقدام به پذیرش اینترنتی صورتجلسه در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نشانی sherkat.ssaa.ir نمود و پس از ورود اطلاعات مربوط به صورتجلسه، درخواست ثبت تغییرات را نهایی کرد و از رسید پذیرش اینترنتی پرینت گرفته شود.

تمامی مدارک مربوطه به مجوز های مربوط به صورتجلسه، اصل صورتجلسات امضا شده و رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

پس از تایید کارشناسان اداره ثبت برای اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت تعاونی به صورت حضوری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و سپس اقدام به پرداخت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمایید.

 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت تعاونی

 بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی/ کانون………………………………………

براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه …………………… تاریخ ……………………….. و یا دعوتنامه شماره ………………………….. تاریخ ………………… جلسه مجمع عمومی فوق العاده (مرحله ……………………)در ساعت ………..روز …………. تاریخ ……………… درمحل ……………… به نشانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. با حضور …….. نفر اعضا / نمایندگان اعضا از …………….  نفر مجموع اعضای مجمع عمومی ، تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط آقای / خانم …………………………………….  نسبت به انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع عمومی به شرح زیر با آرای حاضران اقدام گردید :

نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی

رییس :   ……………….             نایب رییس : …………….     منشی : …………………..

بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به تغییر موضوع شرکت تصمیم گیری شد

و موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

جلسه در ساعت …….. به پایان رسید.

ردیف     سمت                                             نام و نام خانوادگی                                       امضا

1           رییس مجمع                                …………………………                             ………………………..

2          نایب رییس مجمع                          …………………………                             ………………………..

3          منشی مجمع                               …………………………                            ………………………..

هزینه تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت مانند سایر امور اداری دارای هزینه های مربوط به خود مانند: هزینه های پستی، حق الوکاله، حق الزحمه، هزینه پرداخت روزنامه رسمی و هزینه پرداخت روزنامه کثیرالانتشار می باشد. هزینه روزنامه برای تغییر موضوع شرکت بر اساس گستردگی موضوع فعالیت متفاوت است زیرا بر اساس کادرهای اشغال شده در روزنامه محاسبه می گردد و با توجه به تعدد شرکت های تجاری هر شرکت دارای امور مختص به خود و هزینه های متفاوت است. لذا در صورت وجود هر گونه سوال در خصوص هزینه های ثبت تغییر موضوع شرکت، با کارشناسان پرشین ثبت تماس بگیرید.

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (1 امتیاز)

8 پاسخ

 1. سلام ممنون از مطالب خوبتون. اگر یک شرکت موضوعش رو از بازرگانی به شرکت بورسی تغییر بده آیا بعدا می تونه موضوع قبلی رو برگردونه؟

  1. سلام وقت بخیر. برای تغییر موضوع به شرکت بورسی باید از سازمان بورس مجوز داشته باشین. اولین راه این هست که شما موضوع مربوط به فعالیت بورسی رو به موضوع قبلی الحاق کنید یعنی هم شرکت بازرگانی باشه و هم بورسی. در صورتیکه میخواید کلا تغییر موضوع بدید هم بله می تونین هر چندبار که مجمع موافقت کنه اقدام به تغییر موضوع و درج موضوع قبلی کنید.

    1. هر چندتا که براش مجوز بگیره یا در حوزه فعالیت حال یا آینده شرکت باشه، محدودیتی نداره . به این شرکت ها شرکت چند منظوره می گن.

  1. سلام و عرض ادب
   در تغییر موضوع، موضوع شرکت به کلی تغییر می یابد و به طور مثال از فرهنگی به آموزشی و … تبدیل می شود اما در الحاق موضوع مواردی به موضوع قبلی شرکت اضافه می شود. در تغییرات اخیر سایت اداره ثبت شرکتها الحاق و تغییر موضوع با هم ادغام شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟