لوگو پرشین ثبت

سهم الشرکه چیست؟

سهم الشرکه قسمتی از سرمایه شرکت می باشد که نشانگر میزان تعهد شرکا و کسب منافع آنها در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است.

شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی دارای حداقل 1 میلیون ریال سرمایه می باشد که از طرف شرکا و موسسین شرکت تامین می گردد. این شرکتها با حداقل دو شریک تشکیل می گردد که می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

بر خلاف شرکت های سهامی خاص و سهام عام که سرمایه شرکت منقسم به تعدادی سهام بانام و بی نام است. در شرکت های محدود، تضامنی و نسبی سرمایه شرکت به صورت سهم الشرکه های ریالی تقسیم می شود. یعنی اگر سرمایه شرکت یک میلیون ریال باشد و شرکت دو شریک داشته باشد سهم سههر شخص به طور مساوی 500.000 ریال می باشد. این میزان به صورت نامساوی نیز قابل انجام است.

در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد (طلا، ملک و هر کالای ارزشمند دیگر) می بایست توسط کارشناسان رسمی تایید گردد و معادل ریالی ارزش آن در اوراق شرکت به عنوان سرمایه غیر نقدی ذکر گردد.

سرمایه شرکتهای فوق در اختیار مدیرعامل است و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید و مسئول عدم صداقت در پرداخت کامل سرمایه است.

موسسات غیر تجاری مانند شرکت های مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی دارای سهم الشرکه می باشد.

لازم به ذکر است که در شرکتهای با مسئولیت محدود و نسبی اشخاص به میزان سهام یا سهم الشرکه خود در برابر دیون شرکت مسئولیت دارند و در صورتیکه میزان سهام شرکت کفایت نکند، اموال شخصی سهامداران مورد معامله در برابر بدهی ها و اشخاص ثالث قرار نمی گیرد. اما در شرکتهای تضامنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر شخص به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکت بوده و دارایی شخصی افراد تحت الشعاع قرار می گیرد.

 

بیشتر بدانید:

سهام با نام و بی نام شرکت چیست؟

ویژگی های سهم الشرکه

 • منحصر به فرد است

یعنی سهم هر شخص متعلق به همان شخص است و بدون رضایت شخص قابل نقل و انتقال نیست.

 • دارای ارزش تجاری و مبادلاتی است

یعنی می توان در مقابل طلب و دیون آن را متوقف نمود.

 • قابل نقل و انتقال است

به دلیل اینکه جزو اموال منقول به حساب می آید و می توان ارزش مادی و معنوی آن را منقل نمود دارای اهمیت است

 • قابل محدود شدن حقوق صاحب سهم است

می توان حدود اختیارات و حقوق شریک را بر اساس اساسنامه محدود نمود اما نمی تواند حق الشهم شریک را ولو با موافقت تمامی شرکا به دیگری منتقل کرد.

 • تعداد رای شرکا در شرکت بر اساس مقدار سهم الشرکه آن شخص تعیین می شود اما اساسنامه در خصوص مقررات حق رای می تواند ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
 • در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی مجامع با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه قابل تشکیل است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذبور حاصل نشد تصمیمات مجمع با اکثریت عددی قابل اتخاذ است هر چند که اکثریت حاضر دارای حداقل نصف سرمایه نباشند.

سهم الشرکه و تقسیم سود و زیان شرکت

نحوه تقسیم سود و زیان شرکت در اساسنامه مشخص می گردد و در صورتیکه اساسنامه در این خصوص صحبتی نکرده باشد، سود و زیان شرکت به میزان سهم هر شخص تقسیم می گردد.

به طور مثال شخصی که دارای 100.000 ریال سهم الشرکه باشد نسبت به شخص دیگر که دارای 900.000 ریال سهم است. سود کمتری می گیرد و به تبع زیان کمتری هم متحمل می شود.

  

ارزش مالی سهم الشرکه

اگر چه سهم الشرکه دارای مبلغی مشخص و ریالی از میزان مشارکت اشخاص در شرکت است اما این مبلغ می تواند در اثر گذشت سالها و افزایش اعتبار شرکت دارای ارزش بیشتری شود. به طور مثال شرکتی که دارای درآمد قابل توجهی بوده و 30 سال قدمت دارد، با وجود اینکه سرمایه شرکت حداقل سرمایه (یک میلیون ریال) باشد، میزان سود دهی بالایی داشته و هرچند سهم یک شخص در آن نسبت به شرکت تازه تاسیس دیگری مساوی باشد اما طبعا ارزش مالی بالاتری دارد.

نقل و انتقال سهم الشرکه

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی با حضور خریداران و فروشندگان یا نمایندگان قانونی آنها انجام می پذیرد. لازمه ی نقل انتقال  در این شرکتها مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح می باشد.

4 درصد از میزان مبلغ منتقل شده به دارایی پرداخت می گردد.

  

مدارک  مورد نیاز برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره (طبق اساسنامه) در خصوص نقل و انتقال
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حاضر در مجمع
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده
 4. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 5. لیست شرکا قبل و بعد از نقل و انتقال

  

مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی

 1. انجام تشریفات آگهی دعوت در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل گردد. (درصورتی که تمام شرکا حاضر باشند نیازی به آگهی دعوت نیست)
 2. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره (طبق اساسنامه) در خصوص نقل و انتقال
 3. ارائه صورتجلسه مربوطه به دفتر اسناد رسمی منتخب شرکت (امضا شده توسط مجمع، خریداران و فروشندگان)
 4. درخواست صدور سند صلح توسط دفترخانه
 5. مراجعه به دارایی و پرداخت 4 درصد از مبلغ مورد انتقال و دریافت برگه نقل و انتقال
 6. مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه و ارائه برگه نقل و انتقال
 7. دریافت سند صلح از دفترخانه

همچنین بخوانید:

نقل و انتقال سهام

  

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه

نام شرکت ……………………………….  شماره ثبت …………………….. و شناسه ملی ……………………..  سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ………………….. ساعت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………… که دارای ………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………. متولد……………. شماره شناسنامه ……….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………….. منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ……………………………  احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

https://persiansabt.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87/

مالیات سهم الشرکه

در شرکتهای با مسئولیت محدود، و به طور کلی شرکتهای تجاری، مالیات بر اساس کارکرد شرکت در پایان هر سال مالی محاسبه می گردد. تمامی اشخاص حقوقی می بایست هر ساله نسبت به انجام پلمپ دفاتر تجاری اقدام نموده و در 4 ماهه اول سال آینده حسابرسی های مربوط به سال مالی قبل را تسلیم اداره مالیات نمایند (هر شرکت بر اساس محل خود در اداره مالیات حوزه خود تشکیل پرونده می دهد). بر این اساس 20 درصد از مبلغ کارکرد به اداره مالیات پرداخته می شود.

مالیات مربوط به سهم الشرکه نیز همانطور که در مطالب بالا اشاره شد، به هنگام نقل و انتقال، فقط از مبلغ منتقل شده 4 درصد تسلیم دارایی می گردد و سند صلح تنظیم میشود.

بیشتر بدانید:

مالیات بر ارزش افزوده

 

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟