لوگو پرشین ثبت

مدیر تصفیه کیست

مدیر تصفیه کیست

مدیر تصفیه کیست

پس از انحلال شرکت تجاری باید مراحلی طی شود تا انحلال شرکت ثبت گردد؛ یکی از مهمترین آنها مشخص کردن مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه است.

در شرکتهای سهامی در انحلال اختیاری به صورت قانونی امیر تصفیه با مدیران فعلی شرکت می باشد که البته می تواند در اساسنامه طور دیگری مقرر شود.

بر اساس قانون مدیر تصفیه باید توسط خود شرکا در مجمع عمومی فوق العاده مشخص شود و به اداره ثبت شرکتها معرفی گردد. اما اگر انحلال شرکت به صورت اجباری و به حکم دادگاه باشد دادگاه فرد یا افرادی را برای انجام امور تصفیه شرکت تعیین می کند.

وقتی یک شرکت حکم ورشکستگی می گیرد خود به خود منحل می شودو دادگاه حسب مورد امر تصفیه را به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه واگذار می کند.

   

تصفیه شرکت

تصفیه به معنی صاف کردن بدهی ها و طلب های شرکت منحل شده میباشد و مدیر تصفیه وظیفه دارد بعد از انحلال شرکت به امور مالی شرکت رسیدگی کند یا در جهت انجام تعهدات شرکت اقدامی انجام دهد و دعاوی شرکت را پیگیری کند.

مدیر تصفیه باید دیون شرکت را از محل دارایی شرکت پرداخت کند و باقی مانده را بین شرکا تقسیم نماید.

مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه نماینده شرکت هستند و تمام اختیارات لازم را برای تصفیه از طریق طرح دعوی، سازش و… دارند.

 • نکته مهم: محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل است.

   

نحوه تعیین مدیر تصفیه

علی الاصول در شرکتهای سهامی، تعاونی و شرکتهای با مسئولیت محدود، تصفیه شرکت با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت طور دیگری ترتیب داده شده باشد یا اکثریت مجمع عمومی شرکت تصمیمی دیگر اتخاذ نمایند.

اگر انحلال شرکت به صورت اختیاری باشد مدیر تصفیه در صورتجلسه انحلال مشخص می گردد اما اگر حکم انحلال توسط دادگاه صادر شود مدیر تصفیه هم توسط دادگاه معین می گردد.

تعیین مدیر تصفیه در شرکتهای تجاری دیگر مثل: تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به عهده مدیران شرکت است اما اگر شرکای ضامن از بین خود یا خارج از آن فردی را به عنوان مدیرتصفیه انتخاب کنند مدیر منتخب امور تصفیه را بر عهده می گیرد و شرکای غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر امور تصفیه مشخص کنند.

نکته: پس از انحلال شرکت، تا انجام امور تصفیه شرکت درحال تصفیه محسوب می شود و عبارت در حال تصفیه باید پس از نام شرکت در کلیه آگهی ها، اوراق، سربرگ، تابلو و … درج شود.

 

وظایف مدیر تصفیه

 1. وصول مطالبات شرکت
 2. پرداخت دیون (بدهی های) شرکت
 3. نقد کردن دارایی های شرکت
 4. دعوت از مجمع عمومی عادی
 5. تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته
 6. فروش اشیایی که ممکن است در زمان کم کسر قیمت پیدا کند یا ضایع شود
 7. به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر

     

وظایف مدیر تصفیه در مجمع عمومی عادی

 • ارائه گزارش خلاصه عملیات مالی انجام شده
 • متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
 • متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است
 • متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به‌ محکمه بدایت رجوع می‌شود.
 • تسلیم صورتحساب اموال منقول و غیر منقول شرکت
 • صورتحساب سود و زیان شرکت
 • تنظیم و تسلیم گزارش جامع از عملیات انجام شده توسط وی
 • آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود. ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

   

ختم تصفیه

بعد از انجام مراحل تصفیه مدیر تصفیه باید ظرف 1 ماه به اداره ثبت شرکتها اعلام ختم تصفیه و حذف نام شرکت از دفتر اداره ثبت شرکتها نماید و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نیز درج گردد.

انتخاب روزنامه شرکت

پس از آگهی شدن ختم تصفیه شرکت، مدیر تصفیه باید با اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکتها، کلیه مدارک شرکت را به مرجع ثبت تسلیم نمایند تا در صورت نیاز، آنها را به اشخاص ذینفع تحویل دهند.

اسناد و مدارک شرکت تا 10 سال پس از انحلال  شرکت در اداره ثبت شرکتها نگهداری می شود.

  

زمان و نحوه تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران یا شرکا

تقسیم دارایی شرکت می بایست 3 بار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلام شود

1 سال از تاریخ انتشار اولین اعلام تقسیم دارایی در روزنامه رسمی بگذرد

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر / مدیران تصفیه یا به خویشان طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. ترازی بر خلاف این امر باطل می باشد.

 

نکات حقوقی در خصوص مدیر تصفیه

 • مدت مدیریت مدیر تصفیه 2 سال است و اگر تا پایان دو سال امر تصفیه تمام نشود می بایست از طرف مجمع عمومی یا دادگاه برای حداکثر 2 سال دیگر تمدید شود
 • مجمع عمومی می تواند یک یا تمام مدیر تصفیه ها عزل و اشخاص دیگری را بجای آنها منصوب نماید و اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شود با شکایت ذینفع و بررسی ادعای او این امر را انجام دهد
 • مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه باید هر سال مجمع عمومی عادی را طبق تشریفات قانونی دعوت نموده و صورت دارایی ها و امور انجام شده را به آنها گزارش دهد
 • در صورتی که مدیر تصفیه بخواهد استعفا دهد باید مجمع عمومی عادی را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین خود دعوت نماید و در صورت عدم تشکیل این مجمع میتواند استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده و درخواست تعیین جانشین را از آن دادگاه بخواهد
 • در صورت فوت، محجوریت یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر تعداد مدیران متعدد باشد مدیران تصفیه باقیمانده باید از مجمع عمومی عادی برای انتخاب جانشین وی دعوت نماید در غیر اینصورت مدیران تصفیه باید مراتب زا از دادگاه بخواهند
 • اگر مدیر تصفیه یک نفر باشد در صورت فوت، محجوریت یا ورشکستگی وی ر ذینفغ میتواند از مرجع ثبت شرکتها درخواست نماید تا مجمع عمومی عادی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت نماید

  

ناظر تصفیه

هرگاه برای نظارت امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شوند ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم نماید.

در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی به عهده مدیر تصفیه است و اگر مدیر تصفیه به این تکلیف عمل نکند ناظر مکلف یه انجام آن خواهد بود و اگر ناظر نیز به این تکلیف عمل نکند یا ناظر مشخص نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد

  

   از همراهیتان متشکریم گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد. راه های ارتباطی ما: شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟