لوگو پرشین ثبت

ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت چیست؟

 

برای تعریف مفهوم ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت می بایست اشاره نمود که شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری عموما متشکل از دو یا چند شریک حقیقی و یا حقوقی هستند و پس از ثبت شرکت بر اساس موضوع فعالیتی که دارند شروع به انجام فعالیت می نمایند. بدیهی است که معاملات با اشخاص ثالث و انجام موضوع فعالیت شرکت توسط مدیران منجر به ایجاد سود و زیان هایی برای شرکت خواهد شد.

تقسیم سود سهامداران بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت و باتوجه به میزان سهام یا سهم الشرکه هر شخص محاسبه می گردد.

براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت سود خالص حاصل از در آمد شرکت در پایان هر سال مالی بین شرکا تقسیم می گردد. بدیهی است که اندوخته های قانونی شرکت می بایست از این سود کسر گردد. (در ادامه در خصوص اندوخته قانونی توضیح خواهیم داد)

تصویب ترازنامه و گزارش سود و زیان برای هر سال مالی شرکت در چهار ماهه اول سال مالی آینده انجام می شود و تحت صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است. در صورتیکه تصویب ترازنامه شرکت در مدت فوق الذکر انجام نگیرد. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موظف به تصویب آن به تایید بازرسین شرکت می باشد.

به عنوان مثال برای سال مالی 98 مجمع عمومی عادی سالیانه می بایست تا پایان تیر ماه 99 و از این مدت به بعد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نسبت به تصویب تراز نامه و گزارش سود و زیان شرکت اقدام و ثبت آگهی می نماید.

شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی نیز موظف به انجام تصویب تراز هستند اما ثبت اگهی آنها مانند شرکتهای سهامی به صورت سالیانه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اجباری نیست.

ثبت شرکت سهامی خاص

 

منظور از سال مالی شرکت

سال مالی شرکت در اساسنامه شرکت و معمولا از اول فروردین هر سال تا آخر اسفند همان سال است. به استثنا سال اول که آغاز سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس شرکت می باشد.

آغاز سال مالی در هر شرکت ممکن است با شرکت دیگر تفاوت داشته باشد ولی همیشه مدت زمان سال مالی 12 ماه است.

اندوخته قانونی شرکت چیست؟

براساس قانون تجارت، هیات مدیره هر شرکت باید هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت را که معادل 5 درصد است به عنوان اندوخته قانونی شرکت ذخیره نماید و این کار تا زمانی ادامه پیدا می کند که میزان اندوخته قانونی به ده درصد از کل سرمایه شرکت برسد. پس از آن ذخیره کردن اندوخته قانونی برای شرکت اختیاری است.

در صورتیکه شرکت، متحمل زیان هایی از سالهای قبل باشد که تحت عنوان زیانهای انباشه محاسبه میگردد. میران سود خالص سال جاری از میزان زیانهای سنواتی (انباشه) شرکت کسر میگردد.

برخی از شرکتها میزان اندوخته قانونی خود را بیش از 5 درصد اعلام می نماید که در صورت ثبت آن دیگر نمی توانند این میزان را به 5 درصد حداقل که در قانون تجارت ذکر شده است کاهش دهند.

ترازنامه شرکت چیست؟

ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی شرکت را در پایان دوره مالی نشان می‌دهد. این صورتحساب شامل دارائی‌ها، بدهی‌ها حقوق سهامداران و سرمایه شرکت می باشد. ترازنامه در پایان سال مالی شرکت مشخص می شود و به حسابهایی که در ترازنامه نوشته میشود حساب ترازنامه میگویند.

در ترازنامه دارایی های شرکت در یک سمت (معمولا در سمت راست) و و در سمت چپ  بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه نوشته میشود.

دارایی های شرکت دو دسته اند دارایی های جاری و دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری شامل: سرمایه گذاری های کوتاه مدت، موجودی نقدی، اسناد و حسابهای دریافتی، موجودی مواد و کالاها و … است.

دارایی های غیرجاری شامل: سرمایه گذاری های بلند مدت، دارایی های ثابت مشهود و یا غیر مشهود و … می باشد.

اگر مجموع دارایی های یک شرکت با مجموع بدهی ها و حقوق سهامداران آن یکی نباشد می بایست بر اساس اسناد مالی موجود در آن سال مالی از نظر تراز بودن بررسی و اصلاح شوند.

گزارش ترازنامه شرکت در یک سال مالی به تنهایی نمی تواند اطلاعات کاملی از روند مالی یک شرکت را نمایش دهد به همین منظور معمولا ترازنامه سال جاری شرکت با ترازنامه سال مالی گذشته مقایسه می گردد تا روند صعودی یا نزولی بودن آن و میزان سود دهی یا ضرر های مالی شرکت نمایش داده شود.

 

نمونه ترازنامه شرکت ها:

گزارش سود و زیان شرکت ها

گزارش سود و زیان شرکت یک گزارش مالی است که در آن سود و زیان شرکت در بازه زمانی مشخص (معمولا برای یک سال مالی) محاسبه می گردد. در گزارش سود و زیان شرکت درآمدهای شرکت و هزینه های شرکت محاسبه میگردد و در صورتیکه هزینه های شرکت از میزان درآمد شرکت بیشتر باشد شرکت متحمل ضرر شده است و بالعکس آن نمایانگر سود دهی شرکت میباشد.

همچنین گزارش سود و زیان هر سال مالی شرکت می تواند با سال مالی قبل نیز مقایسه گردد و در این صورت می توان روند سود دهی و ضرر و زیان برای شرکت را با سال قبل مقایسه نمود.

 

نمونه صورتحساب سود و زیان شرکتها:

 

تفاوت ترازنامه و گزارش و سود و زیان شرکت

باتوجه به تعاریف ذکر شده ترازنامه گزارشی از وضعیت مالی شرکت در یک سال مالی شامل دارایی ها و بدهی های شرکت میباشد و معمولا برای محاسبه عملکردهای مالی شرکت در طول سالهای مختلف ضروری است اما در گزارش سود و زیان به طور کلی مجموع درآمدهای شرکت و هزینه های کلی شرکت در یک سال مالی ذکر می گردد و بدین صورت میزان سود و زیان شرکت در آن تعیین می شود.

 

تفاوت دفاتر پلمپ و ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت

همانطور که از تعاریف فوق پیداست ترازنامه و سود و زیان شرکت در واقع یک گزارش مالی کلی می باشد. شرکتها و موسسات غیرتجاری موظف اند هر ساله تا پایان سال مالی شرکت که به صورت عمومی تا آخر اسفند ماه است اقدام به پلمپ دفاتر نمایند. دفاتر پلمپ شده به دو صورت روزنامه و کل میباشد. در دفتر روزنامه گزارش های مالی شرکت به صورت روزانه درج می گردد و در دفتر کل به صورت هفتگی مجموع هزینه های دفتر روزنامه را وارد می کنند.

ترازنامه و سود و زیان شرکت در واقع خلاصه ای از مندرجات دفاتر قانونی شرکت (دفاتر کل و روزنامه) می باشد.

 

محاسبه ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت

به طور کلی وضعیت مالی شرکت توسط بازرسان و حسابرسان قانونی شرکت محاسبه می گردد و می بایست تمامی گزارشات مالی شرکت مانند مندرجات دفاتر پلمپ شرکت و گزارش ترازنامه و سود و زیان شرکت به تایید بازرسین شرکت رسیده باشد. بنابراین مسئولیت هر گونه تخلف در وضعیت مالی شرکت به عهده بازرسان شرکت خواهد بود و مراجع ذیصلاح به درخواست هر ذینفع می بایست نسبت به تخلفات بازرسین شرکت رسیدگی نماید.

 

 

صورتجلسه تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

شرکتهای سهامی میبایست هر ساله نسبت به ثبت آگهی صورتجلسه تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت اقدام نمایند در صورتیکه این امر در شرکتهای دیگر به صورت اختیاری بوده و می توانند هر چند سال یکبار نسبت به ثبت آگهی مربوطه اقدام کنند.

در خصوص صورتجلسات تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت باید بدانید که این تصمیم در صلاحیت مجامع عمومی عادی شرکت می باشد.

به طور مثال: در صورتیکه میخواهید تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 98 را ثبت آگهی و روزنامه نمایید می بایست تا پایان تیر ماه سال بعد (سال 1399) نسبت به ثبت این تصمیم در مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام نمایید و در صورتی که در چهار ماه اول سال بنا به هر دلیلی ثبت صورتجلسه انجام نشد می توانید همان تصمیم را در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به تاریخ مرداد تا اسفند سال 1399 انجام دهید.

 

مجامع عمومی شرکت و تصمیمات آنها

 

نمونه صورتجلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه درخصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال …………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                             بازرس اصلی                           بازرس علی البدل

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

نمونه صورتجلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده درخصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال …………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                             بازرس اصلی                           بازرس علی البدل:

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

  • 09120330282
  • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (3 امتیاز)

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟