لوگو پرشین ثبت

ثبت شرکت مواد غذایی

ثبت شرکت مواد غذایی

ثبت شرکت مواد غذایی

به موادی که برای تغذیه انسان و تولید انرژی در بدن استفاده می شود مواد غذایی می گویند و با توجه به رشد صنعت مواد غذایی توضیخاتی در خصوص ثبت شرکت مواد غذایی در این مقاله داده خواهد شد.

شرکت مواد غذایی از هر نوع خود با توجه به اینکه به نوعی کالای مجاز به حساب می آیند برای تاسیس شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارد اما پس از تاسیس شرکت، برای ثبت برند و شروع به کار اعم از تولید، پخش و خرید و فروش نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو می باشد.

   

تقسیم بندی مواد غذایی

مواد غذایی بطور کلی به طبقات زیر تقسیم بندی شده است:

 • گروه مواد اولیه، بسته بندی و افزودنی‍ها
 • گروه روغن و فرآورده های آردی (غلات)
 • گروه آبمیوه
 • گروه لبنیات و فرآورده های گوشتی
 • گروه خشکبار، ادویه، کنسروهای غیرگوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی

 

انواع ثبت شرکت مواد غذایی

ثبت شرکت مواد غذایی به دو نوع پرطرفدار شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود قابل انجام است. آگاهی حقوقی نسبت به هر دونوع شرکت بسیار مهم و ضروری است زیرا باعث تصمیم گیری صحیح با حداقل صرف انرژی و هزینه می شود. در ادامه به بررسی هر دونوع آن پرداخته می شود.

ثبت شرکت مواد غذایی از نوع سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن از طریق سهام آورده توسط موسسین تامین می شود ومسئولیت هر سهامدار تنها به نسبت میزان سهام اوست. شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند.

  

ویژگی های ثبت شرکت مواد غذایی از نوع سهامی خاص

 1. اعضا هیات مدیره شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر میباشد و باعث ایجاد محیطی دوستانه می گردد
 2. حداقل سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است، بنابراین میزان سهامی که توسط اشخاص آورده می شود اندک است
 3. اعضای هیات مدیره (به جز مدیرعامل) در ثبت شرکت سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب می گردد
 4. مدت مدیریت مدیران به صورت محدود و در اساسنامه تعیین می شود (حداکثر دو سال است)
 5. مسئولیت هر شخص در برابر بدهی ها و اشخاص ثالث به میزان سهام شخص می باشد و نه بیشتر
 6. میزان سرمایه شرکت به قطعات کوچک سهم تقسیم شده است و نقل و انتقال آن بسیار آسان است زیرا سهام بی نام در وجه حامل تنظیم می گردد
 7. بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای سهامی با سهولت و سرعت بیشتری و با در نظر گرفتن مبلغ بیشتری وام و تسهیلات ارائه می نمایند
 8. مالیات برای این شرکتها بر اساس کارکرد آن شرکت است
 9. در ثبت شرکت سهامی خاص عبارت (سهامی خاص) باید قبل یا بعد از اسم شرکت درج می گردد
 10. هنگام ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35 در صد از کل مبلغ سرمایه واریز بانک می گردد و 65 درصد مابقی در تعهد سهامداران است
 11. مجامع عمومی در ثبت شرکت مواد غذایی به صورت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس جلسه دو ناظر و یک منشی تشکیل می گردد

  

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مواد غذایی به صورت سهامی خاص

 1. نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …)
 2. موضوع فعالیت شرکت (در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت اخذ مجوز قبل از اقدام به ثبت الزامی است)
 3. میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص (به ریال) با ذکر تعداد و مبلغ اسمی هر سهم و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران نشانی و کدپستی مرکزاصلی.
 4. نشانی و کدپستی شعبه (در صورت وجود)
 5. نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد)
 6. نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران و اعضا هیات مدیره (مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و …)
 7. ثبت نام در سایت ثنا به نشانی sana.adliran.ir توسط تمامی اشخاص
 8. نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین: (اعم از اصلی و علی البدل)
 9. تعیین چگونگی حق امضا
 10. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص (اعم از شرکا و اعضا هیئت مدیره)

  

مراحل و نحوه ثبت شرکت مواد غذایی به صورت سهامی خاص

 1. تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر
 2. مراجعه به سایت ثبت شرکتها و ورود به بخش ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل اطلاعات
 3. ثبت نهایی درخواست در صورت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده
 4. ارسال اصل کلیه مدارک و رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست
 5. با توجه به اینکه اخذ آگهی به صورت الکترونیکی (غیر حضوری) میباشد می بایست طبق نرم افزارها و روش های مندرج در سایت اداره ثبت شرکتها که در زمان اخذ پیش نویس آگهی تاسیس به صورت راهنما وجود دارد اقدام به احراز هویت متقاضی ثبت موسسه حقوقی گردد و سپس آگهی الکترونیکی را اخذ نمایید. ابزارهای اخذ آگهی الکترونیکی اپلیکیشن “کلید ثبت” و ثبت نام در سایت ssaa.ir میباشد.
 6. کلیه اوراق تاسیس از طریق پست توسط اداره ثبت شرکتها به آدرس شما ارسال می گردد

ثبت شرکت مواد غذایی از نوع با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که سرمایه آن از طریق سهم الشرکه اشخاص تامین می شود و مسئولیت هر شریک به نسبت میزان سهم الشرکه ای است که به آن شخص تعلق می گیرد. شرکتهای با مسئولیت محدود جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند

  

ویژگی های ثبت شرکت مواد غذایی از نوع با مسئولیت محدود

 • تعداد شرکا حداقل 2 نفر است
 • میزان سرمایه حداقل 1.000.000 (یک میلیون) ریال می باشد تماما در تعهد و اختیار مدیرعامل می باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید
 • مسئولیت صاحبان سهام به میزان آورده آن اشخاص است
 • در نام شرکت باید کلمه “با مسئولیت محدود” قید گردد
 • انتخاب بازرسان برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
 • مدت تصدی نامحدود اعضا که باعث کاهش هزینه های تمدید اعضا و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها می شود
 • برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان چندین عضو هیات مدیره خارج از شرکا در نظر گرفت
 • شرکت با فوت، ورشکستگی و محجوریت اعضا منحل نمی گردد مگر در اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد
 • در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد شرکت موظف به داشتن هیئت نظار می باشد که به وسیله مجمع عمومی شرکا انتخاب میشود
 • اگر در اساسنامه حدود اختیارات مدیران شرکت به صورت جداگانه مشخص نگردد، تمامی مدیران شرکت مسئولیت اداره شرکت را به عهده دارند

  

مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 •  ثبت نام در سایت  sana.adliran.ir  توسط تمامی اشخاص شرکت
 • نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …)
 • شرح کامل موضوع فعالیت
 • میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و میزان سهم الشرکه شرکا (در صورتیکه سرمایه شرکت شامل اموال غیر نقدی می باشد نامه کارشناس دادگستری برای تعیین ارزش مالی آن الزامی است)
 • نشانی و کدپستی مرکز اصلی شرکت
 • نشانی پستی شرکا و اعضا
 • نشانی و کدپستی شعبه شرکت (در صورت وجود)
 • نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد)
 • نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای شرکا و اعضا هیات مدیره (مشمول مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و ….)
 • نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین – در صورت وجود (اعم از اصلی و علی البدل)
 • تعیین چگونگی حق امضا شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص (اعم از شرکا و اعضا هیئت مدیره)

  

مراحل ثبت شرکت مواد غذایی به صورت مسئولیت محدود

 • پس از تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر با مراجعه به سایت ثبت شرکتها به نشانی ssaa.ir اقدام به تکمیل اطلاعات خواسته شده نمایید.
 • پس از ثبت نهایی، اصل کلیه مدارک هویتی و مدارک ثبتی و همچنین رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست ارسال نمایید.
 • مدارک شامل دو نسخه از: رسید پذیرش، تقاضانامه، شرکتنامه، اساسنامه و صورتجلسات ثبت شده در سایت و مدارک هویتی شرکا و اعضا، مجوزهای دریافتی (درصورت وجود) و اصل وکالتنامه در صورت وجود وکیل می باشد.
 • پس از تایید مدارک ارسال شده توسط کارشناسان ثبت، پیش نویس آگهی ثبت تاسیس شرکت در سایت نمایش داده میشود
 • پس از انجام تشریفات اداری آن و پرداخت هزینه های مربوطه اصل آگهی ثبتی را که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها و دارای شماره ثبت و شناسه ملی شرکت می باشد به صورت الکترونیکی اخذ می نمایید.
 • جهت اخذ آگهی به صورت غیر حضوری (الکترونیکی) می بایست طبق نرم افزارها و روش های مندرج در سایت اداره ثبت شرکتها که در زمان اخذ پیش نویس آگهی تاسیس به صورت راهنما وجود دارد اقدام به احراز هویت متقاضی گردد و سپس آگهی الکترونیکی را اخذ نمایید. ابزارهای اخذ آگهی الکترونیکی اپلیکیشن “کلید ثبت” و ثبت نام در سایت ssaa.ir و اخذ بسته برنزی میباشد.
 • اصل تمامی اوراق ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها از طریق پست به نشانی متقاضی ارسال می گردد.

  

نمونه موضوع فعالیت شرکت مواد غذایی

خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و  انواع مواد غذایی، اعم ازافزودنی‍های مجاز، روغن و فرآورده های آردی (غلات)، لبنیات و فرآورده های گوشتی-انواع آبمیوه و نوشیدنی های مجاز ، خشکبار، ادویه، کنسروهای غیرگوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی – اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در همایش‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی ،مشارکت و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی  ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی

 

هزینه ثبت شرکت مواد غذایی

ثبت شرکت مواد غذایی مانند تمامی اقدام های حقوقی و ثبتی مشمول هزینه می باشد که به شرح ذیل است:

 1.  هزینه ارسال مرسوله به اداره ثبت شرکتها  100.000 تومان
 2. حق الثبت تاسیس تا سرمایه 10 میلیارد بین 300.000 تا 500.000 تومان
 3. هزینه روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص بین 400.000 تا 700.000تومان ( بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد و تعداد کادرهایی که در روزنامه پر می کند)
 4. هزینه روزنامه کثیرالانتشار – گروه کم هزینه – حدود 400.000تا 700.000تومان ( بسته به کادر هایی که در روزنامه پر می کند) که پرداخت آن اختیاری است
 5. هزینه تنظیم اوراق، حق الزحمه ثبت تاسیس و حق الوکاله نیز بسته به نوع شرکت و پیچیدگی آن متفاوت است که پس از انجام مشاوره با گروه پرشین ثبت به متقاضی اعلام می گردد.
 • نکته: قیمت چاپ آگهی تاسیس در روزنامه های پر هزینه، بسته به نوع روزنامه متغیر است.
 • نکته: هزینه های فوق با توجه به آخرین مبالغ اعلامی درج شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟