لوگو پرشین ثبت

ثبت شرکت پوشاک

ثبت شرکت پوشاک

ثبت شرکت پوشاک

مبحث پوشاک یکی از نیازهای اصلی انسان امروزه است و به طبع صنعت پوشاک یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می باشد. در ایران نیز تولید و فروش لباس سود دهی فراوان دارد و لذا ثبت شرکت پوشاک (تولید و فروش پوشاک) برای کسب موفقیت در این صنعت پر سود بسیار مهم است.

افتتاح انواع مزون لباس زنانه، مردانه و بچگانه در کشور بیانگر اهمیت موضوع پوشاک می باشد.

در این مقاله در خصوص ثبت شرکت پوشاک و مراحل و قوانین آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ثبت شرکت پوشاک در بین رقبای حوزه خود اعتبار بالاتری کسب کنند و سکوی پرتابی برای رسیدن به قله موفقیت در این حوزه می باشد.با رواج یافتن کسب و کارهای آنلاین دوره جدیدی در صنعت پوشاک بوجود آمده است که به صورت آنلاین، سفارشات محدود و جزئی یا تولید و فروش عمده پوشاک می باشد.

در صورتی که ثبت شرکت پوشاک به صورت تولیدی باشد برای اجرا کار تولیدی حتما نیاز به جواز تاسیس می باشد اما در اداره ثبت شرکتها نیاز به ارائه جواز تاسیس برای مرحله ثبت شرکت نیست.

ثبت شرکت

  

مزایای ثبت شرکت پوشاک

 1. شرکت در مناقصات و مزایدات بخصوص در بخش تولید
 2. افزایش اعتماد و محبوبیت
 3. امتیاز  برای انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث
 4. امکان ثبت شعبه و نمایندگی در ایران و جهان

 

انواع شرکت پوشاک

 • شرکت های پوشاک چه تولیدی باشد و چه با موضوع خرید و فروش در قالب تمامی انواع شرکت ها موضوع ماده 20 قانون تجارت اعم از شرکت های سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت های تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت های نسبی قابل ثبت هستند. اما مهمترین نوع شرکت در ایران شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  

ثبت شرکت پوشاک از نوع سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که میزان سرمایه آن از طریق سهام توسط موسسین تامین می شود و مسئولیت هر سهامدار در برابر اشخاص ثالث و پرداخت دیون تنها به نسبت میزان سهام اوست. شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند هرچند که موضوع آنها بازرگانی نباشد.

  

ثبت شرکت سهامی خاص

ویژگی های ثبت شرکت پوشاک از نوع سهامی خاص

 • حداقل سرمایه یک میلیون ریال است، بنابراین میزان سهامی که توسط اشخاص آورده می شود اندک است.
 • هنگام ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35 در صد از کل مبلغ سرمایه واریز بانک می گردد و 65 درصد مابقی در تعهد سهامداران است
 • در ثبت شرکت سهامی خاص عبارت (سهامی خاص) باید قبل یا بعد از اسم شرکت درج می گردد
 • اعضا هیات مدیره شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر میباشد
 • اعضای هیات مدیره (به جز مدیرعامل که میتواند خارج از سهامداران باشد) از بین سهامداران انتخاب می گردد
 • مجامع عمومی در ثبت شرکت پوشاک به صورت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس جلسه دو ناظر و یک منشی تشکیل می گردد
 • مدت مدیریت مدیران به صورت محدود و در اساسنامه تعیین می شود (حداکثر دو سال است)
 • میزان سرمایه شرکت به قطعات کوچک سهم تقسیم شده است و نقل و انتقال آن بسیار آسان است
 • بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای سهامی با سهولت و سرعت بیشتری و با در نظر گرفتن مبلغ بیشتری وام و تسهیلات ارائه می نمایند
 • مالیات برای این شرکتها بر اساس کارکرد آن شرکت است نه میزان سرمایه شرکت

  

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مواد غذایی یه صورت سهامی خاص

 1. نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …)
 2. موضوع فعالیت شرکت (در ادامه نمونه موضوعات شرکت پوشاک آورده شده است)
 3. میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص (به ریال) با ذکر تعداد و مبلغ اسمی هر سهم
 4. مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران نشانی و کدپستی مرکزاصلی.
 5. نشانی و کدپستی شعبه (در صورت وجود)
 6. نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد)
 7. نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای اعضا هیات مدیره
 8. ثبت نام در سایت ثنا به نشانی sana.adliran.ir توسط تمامی اشخاص
 9. نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین: (اعم از اصلی و علی البدل)
 10. تعیین چگونگی حق امضا اوراق عادی و بهادار

  

مراحل و نحوه ثبت شرکت پوشاک به صورت سهامی خاص

 1. تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر
 2. مراجعه به سایت ثبت شرکتها و ورود به بخش ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل اطلاعات خواسته شده
 3. ثبت نهایی درخواست تاسیس
 4. ارسال اصل کلیه مدارک و رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست
 5. با توجه به اینکه اخذ آگهی به صورت الکترونیکی (غیر حضوری) میباشد می بایست طبق نرم افزارها و روش های مندرج در سایت اداره ثبت شرکتها که در زمان اخذ پیش نویس آگهی تاسیس به صورت راهنما وجود دارد اقدام به اخذ آگهی الکترونیکی نمایید. ابزارهای اخذ آگهی الکترونیکی اپلیکیشن “کلید ثبت” و ثبت نام در سایتssaa.ir میباشد.
 6. کلیه اوراق تاسیس از طریق پست توسط اداره ثبت شرکتها به آدرس شما ارسال می گردد

  

ثبت شرکت پوشاک از نوع با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن از طریق سهم الشرکه اشخاص تامین می شود و مسئولیت هر شریک به نسبت میزان سهم الشرکه ای است که به آن شخص تعلق می گیرد

  

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ویژگی های ثبت شرکت مواد غذایی از نوع با مسئولیت محدود

 • تعداد شرکا حداقل دو نفر
 • میزان سرمایه حداقل 1.000.000 (یک میلیون) ریال می باشد تماما در تعهد و اختیار مدیرعامل می باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید
 • در نام شرکت باید کلمه “با مسئولیت محدود” قید گردد
 • انتخاب بازرسان برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
 • در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد شرکت موظف به داشتن هیئت نظار می باشد که به وسیله مجمع عمومی شرکا انتخاب میشود
 • برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان چندین عضو هیات مدیره خارج از شرکا در نظر گرفت
 • مدت تصدی نامحدود اعضا که باعث کاهش هزینه های تمدید اعضا و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها می شود
 • شرکت با فوت، ورشکستگی و محجوریت اعضا منحل نمی گردد مگر در اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد

  

مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1.  ثبت نام در سایت  sana.adliran.ir  توسط تمامی اشخاص شرکت
 2. نام شرکت (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان و …)
 3. شرح کامل موضوع فعالیت شرکت
 4. میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و میزان سهم الشرکه شرکا
 5. نشانی و کدپستی مرکز اصلی شرکت
 6. نشانی پستی شرکا و اعضا
 7. نام و مشخصات کامل مدیرشعبه (مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد)
 8. نشانی و کدپستی شعبه شرکت (در صورت وجود)
 9. نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای شرکا و اعضا هیات مدیره (مشمول مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و ….)
 10. نام و مشخصات کامل شناسنامه ای بازرسین – در صورت وجود
 11. تعیین چگونگی حق امضا شرکت

  

مراحل ثبت شرکت پوشاک به صورت مسئولیت محدود

 • پس از تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر با مراجعه به سایت ثبت شرکتها به نشانی ssaa.ir اقدام به تکمیل و ثبت نهایی اطلاعات خواسته شده نمایید.
 • ارسال پستی اصل کلیه مدارک هویتی و مدارک ثبتی و همچنین رسیدهای دریافتی از سامانه به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی
 • پس از تایید مدارک ارسال شده توسط کارشناسان ثبت، پیش نویس آگهی ثبت تاسیس شرکت در سایت نمایش داده میشود
 • پس از پرداخت هزینه های مربوطه اصل آگهی ثبتی را که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها و دارای شماره ثبت و شناسه ملی شرکت می باشد به صورت الکترونیکی اخذ می نمایید.
 • جهت اخذ آگهی به صورت غیر حضوری (الکترونیکی) می بایست طبق نرم افزارها و روش های مندرج در سایت اداره ثبت شرکتها که در زمان اخذ پیش نویس آگهی تاسیس به صورت راهنما وجود دارد اقدام به احراز هویت متقاضی گردد و سپس آگهی الکترونیکی را اخذ نمایید. ابزارهای اخذ آگهی الکترونیکی اپلیکیشن “کلید ثبت” و ثبت نام در سایت ssaa.ir و اخذ بسته برنزی میباشد.
 • اصل تمامی اوراق شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها از طریق پست به نشانی متقاضی ارسال می گردد.

  

نمونه موضوع ثبت شرکت پوشاک

 1. خرید و فروش و صادرات و واردات تهیه، تولید و پخش انواع پوشاک مردانه و زنانه و بچگانه اعم از کت و شلوار پیراهن شلوار جین شلوار کتان تی شرت و ……
 2. نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی پوشاک اتوماتیک و صنعتی و آنزیم زنی جین
 3. اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی
 4. اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی
 5. گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی و LC  برای شرکت نزد بانکها
 6. ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی
 7. شرکت در کلیه ناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی

 هزینه ثبت شرکت پوشاک

 • ثبت شرکت پوشاک مانند تمامی اقدام های حقوقی و ثبتی مشمول هزینه هایی به شرح ذیل است:
 •  هزینه ارسال مرسوله به اداره ثبت شرکتها  100.000 تومان
 • حق الثبت تاسیس تا سرمایه 10 میلیارد بین 300.000 تا 500.000 تومان
 • هزینه روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص بین 400.000 تا 700.000تومان (بسته به موضوع فعالیت شرکت و تعداد کادرهایی که در روزنامه پر می کند)
 • هزینه روزنامه کثیرالانتشار – گروه کم هزینه – حدود 400.000تا 700.000تومان ( بسته به کادر هایی که در روزنامه پر می کند) که پرداخت آن اختیاری است
 • نکته: قیمت چاپ آگهی تاسیس در روزنامه های پر هزینه، باتوجه به نوع روزنامه متغیر است.
 • هزینه تنظیم اوراق، حق الزحمه ثبت تاسیس و حق الوکاله نیز بسته به نوع شرکت و پیچیدگی آن متفاوت میباشد که پس از انجام مشاوره با گروه پرشین ثبت به متقاضی اعلام می گردد.
 • نکته: هزینه های فوق با توجه به آخرین مبالغ اعلامی درج شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

  

از همراهیتان متشکریم گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد. راه های ارتباطی ما: شماره تماس:
 • 09120330282
 • 02188594273
آدرس وبسایت پست الکترونیکی:
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟