لوگو پرشین ثبت

شعبه شرکت

شعبه شرکت

شعبه شرکت

هر نوع شرکتی که در قانون تجارت به عنوان شرکت تجاری شناخته شده است می تواند به موجب اساسنامه اقدام به تاسیس شعبه شرکت یا شعبه هایی برای شرکت نماید. اگر در زمان تاسیس شرکت شعبه ایجاد شود در اساسنامه با قید آدرس و کدپستی آن درج می گردد اما اگر بعد از تاسیس شرکت، شعبه ایجاد شود در صورتجلسه* مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره (طبق اساسنامه) تصمیم تاسیس شعبه درج می گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  

تقسیمات شعبه شرکت:

شعبه شخصیت حقوقی است که توسط شرکت مادر اداره می شود که به دو دسته تقسیم می گردد:

  

تعریف شعبه داخلی شرکت

شعبه داخلی شرکت طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون عبارت است از: واحد محلی تابع شرکت اصلی که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد و فعالیت شعبه در محل، تحت اسم و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

در نتیجه شعبه داخلی شرکت یک واحد مستقل از شرکت مادر نیست بلکه یکی از واحدهای آن محسوب می شود و تماما تحت نظر شرکت است. در نتیجه اگر شعبه دچار اشتباه و خطا شود آن شعبه منحل می گردد

موضوع فعالیت شعبه شرکت داخلی با موضوع شرکت مادر منطبق است و در محلی غیر از مرکز اصلی شرکت احداث می شود.

  

تفاوت شعبه شرکت و نمایندگی شرکتها

 • شعبه می تواند مدیری خارج از سهامداران داشته باشد اما نمایندگی باید با مدیریت یک شخص ایرانی باشد
 • شعبه شرکت به شرکت مادر وابستگی دارند اما نمایندگی ها شخصیتی مستقل هستند
 • نمایندگی ها حساب بانکی جدا دارند اما شعبه شرکت دارای حساب مشترک با شرکت است
 • شعبه شرکت اگر دچار خطا شود دفتر مرکزی باید برای رفع آن اقدام کند اما نمایندگی شرکت در صورت بروز خطا یا اشتباه باید پاسخگو باشد

  

مالیات شعبه شرکت

همانطور که در بالا گفته شد، شعبه شرکت واحدی مستقل از شرکت مادر نیست بنابراین مالیات شعبه هم به صورت جداگانه محاسبه نمی گردد و شرکت هر چندتا شعبه هم که داشته باشد مالیات تمام آنها با شرکت اصلی یکی می شود و نیازی به پرداخت و رد کردن مالیات جداگانه نمی شود.

 

تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکتهای تجاری است که بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد و هر شخص به میزان سهم الشرکه خود در برابر اشخاص ثالث مسئول است

 

شرکت با مسئولیت محدود می تواند از دو طریق اقدام به تاسیس شعبه نماید

 • در ابتدای تاسیس شرکت و همزمان با تاسیس شرکت شعبه شرکت داخلی را معرفی نماید که می بایست در اساسنامه شرکت اطلاعات شعبه را درج نماید که نسبت به تاسیس شعبه پس از ثبت هزینه های اداری کمتری صرف می گردد.
 • پس از تاسیس شرکت طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره (بر طبق اساسنامه) اقدام به تاسیس شعبه شرکت نماید

بیشتر بدانید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

 • در ذیل نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تاسیس شعبه شرکت آورده شده است:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

( تصمیم در خصوص تاسیس شعبه شرکت )

نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ………… ساعت ……..  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

   نام شرکاء                         میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

ضرورت  تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی : ……………………….  تعیین و خانم / آقای ……………………  به شماره ملی ……………………………  فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

  

تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص بین سه یا چند نفر تشکیل می گردد سهامداران شرکت به میزان سهام خود در برابر اشخاص ثالث مسئول هستند

شرکت سهامی خاص نیز مانند شرکت با مسئولیت محدود می تواند هم در ابتدای تاسیس شرکت و هم پس از تاسیس شرکت طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تاسیس شعبه شرکت نماید.

برخی از شرکتها در هنگام تاسیس اجازه تاسیس شعبه شرکت را به هیات مدیره تفویض می نمایند.

 

بیشتر بدانید

ثبت شرکت سهامی خاص

 

 • نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت………………………………… (سهامی خاص) شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ………… ساعت ……..  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

در ابتدا در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 در خصوص ضرورت  تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی : ……………………….  تعیین و خانم / آقای ……………………  به شماره ملی ……………………………  فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ………………………………… احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. مورخ …………..

 1.   نام سهامدار                                         میزان سهام
 • خانم / آقای …………………………. دارای ………………. سهم بانام/بی نام ……………….. ریالی
 • خانم / آقای …………………………. دارای ………………. سهم بانام/بی نام ……………….. ریالی
 • خانم / آقای …………………………. دارای ………………. سهم بانام/بی نام ……………….. ریالی
 • خانم / آقای …………………………. دارای ………………. سهم بانام/بی نام ……………….. ریالی

 

اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شعبه شرکت

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
 2. اطلاعات عمومی شرکت
 3. اساسنامه شرکت
 4. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت
 5. نامه نمایندگی اشخاص حقوقی حاضر در جلسه
 6. آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار (در صورتی که جلسه با اکثریت سهامداران تشکیل شود)
 7. اطلاعات تماس و سکونت اشخاص حاضر در جلسه
 8. آخرین لیست سهامداران شرکت
 9. مدارک شناسایی مدیر شعبه
 10. اخذ کد ثنا سهامداران و مدیر شعبه
 11. صورتجلسه تکمیل و امضا شده

  

مراحل تاسیس شعبه شرکت

 • تنظیم صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت امضا شده توسط حاضرین جلسه و ممهور به مهر شرکت
 • پذیرش صورتجلسه در سایت اداره ثبت شرکتها
 • ارسال پستی صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها
 • بررسی کارشناسان اداره و ارجاع برای صدور آگهی
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ارائه پیش نویس آگهی
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی تاسیس شعبه شرکت

 

آموزش گام به گام تغییرات 

همچنین بخوانید:

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)

  

انحلال شعبه داخلی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان اقدام به انحلال شعبه شرکت نماید و صورتجلسه ای در خصوص این تصمیم تنظیم نموده و مطابق آنچه در بالا گفته شد اقدام به ثبت انحلال شعبه شرکت نماید.

 

هزینه تاسیس شعبه شرکت

هزینه تاسیس شعبه شرکت شامل دو بخش هزینه های اداری و حق الوکاله می گردد. هزینه های اداری اعم از هزینه پست، هزینه حق الثبت اداره ثبت شرکتها، حق الدرج روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار و هزینه آگهی دعوت سهامداران می باشد.

هزینه های مرتبط با حق الوکاله نیز شامل تنظیم و ثبت صورتجلسه و اخذ آگهی تاسیس شعبه از مرجع ثبت شرکتها می باشد که  با توجه به نوع شرکت و تاریخ انعقاد قرارداد متفاوت است.

برای اطلاع از ریز هزینه های ثبت شعبه شرکت با کارشناسان پرشین ثبت تماس بگیرید.

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟