لوگو پرشین ثبت

منظور از سال مالی شرکت چیست

سال مالی شرکت یک دوره یک ساله است که بر مبنای آن سود و زیان و گزارش های مالی شرکت می باشد.

سال مالی شرکت ها معمولا از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال است اما شرکتها می توانند سال مالی دیگری برای خود در نظر بگیرند.

برای مثال یک شرکت می تواند سال مالی خود را از 15 خرداد تا 14 خرداد سال بعد تعیین نمایند یا شرکتهایی که همکاری های بین المللی دارند می توانند سال مالی خود را مطابق سال میلادی انتخاب کنند. اول ژانویه (11 دی ماه) تا پایان دسامبر (10 دی ماه)

نکته مهم: بر اساس قانون تجارت اتمام سال مالی فعالیت های بازرسین در هر صورت تا پایان اسفند هر سال می باشد.

دوره های مالی بر اساس میزان بزرگ بودن سازمان ها متفاوت است و برخی سازمان های بزرگ به جای یک دوره مالی 12 ماهه دوره های سه ماهه یا شش ماهه برای خود در نظر می گیرند که در پایان آن دوره به بررسی صورتحساب ها و محاسبه سود و زیان شرکت می پردازند. سندی که به موجب آن سال مالی شرکت بسته می شود و صورتحساب مالی شرکت با احتساب سود و زیان و اختلاف حساب و هزینه ها ارائه می گردد سند اختتامیه می گویند.

 

همچنین بخوانید:

ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت چیست؟

شروع سال مالی و پایان سال مالی شرکت

همانطور که پیشتر گفنه شد، یک سال مالی معمولا از اول فروردین آغاز و در 29 اسفند همان سال به پایان می رسد.

به همین دلیل آغاز سال مالی شرکت یک روز پس از پایان سال مالی گذشته است مثلا در صورتیکه سال مالی شرکت 31 شهریور به پایان برسد شروع سال مالی جدید 1 مهر می باشد.

نکات مهم درخصوص سال مالی شرکت

  1. دوره مالی شرکت ها به طور رایج 12 ماه است
  2. شرکتها سهامی عام موظفند که گزارش های مالی میان دوره تهیه کنند (3 ماهه)
  3. تمامی شرکتها موظفند ترازنامعه و حساب سود و زیان خود را سال به سال تنظیم کنند و در قالب یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند و آن را به همراه گزارشات مالی به دارایی ارائه نمایند
  4. گزارشات مالی شرکت در دفاتر تجاری درج می گردد که تحت عنوان پلمپ دفاتر است و داری دفاتر کل و روزنامه می باشد
  5. اگر شرکت و یا سازمانی فعالیت هایش دارای حجم بالا باشد گزارشات دوره مالی خود را می تواند یک ماهه به پایان برساند

  

منظور از گزارش مالی میان دوره چیست

گزارش میان دوره شامل اطلاعات تولید، فروش و مسائل مالی شرکت می باشد که در دوره های محتلف ارائه می گردد. (3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه) که در این گزارش عملکرد خود شامل سود ها و زیان ها را محاسبه می کنند و برای سال جدید بر اساس گزارش ها پیش بینی مالی می کنند. در شرکتهای بورسی گزارش های میان دوره شرکت ها در سایت codal.ir  موجود و قابل دریافت می باشد.

قوانین مخصوص سال مالی شرکت

سال مالی شرکت می بایست در اساسنامه شرکت  قید شود.

طبق قانون شرکت ‌ها باید حداکثر چهار ماه بعد از پایان سال مالی، نسبت به تشکیل  مجمع عمومی‌عادی  و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت اقدام کنند و حداکثر هشت ماه پس از تشکیل مجمع  و تصویب صورت های مالی، موظف به پرداخت سود نقدی به سهامداران هستند.

در صورتیکه سال مالی شرکت از اول فروردین تا 29 اسفند باشد، شرکتها می بایست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تا پایان تیر ماه در اداره ثبت شرکتها یه ثبت برسانند.

در صورتیکه سال مالی شرکت تاریخ دیگری باشد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا 4 ماه پس از پایان سال مالی در اداره ثبت شرکتها قابل ثبت است.

برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت می بایست بازرسین شرکت حتما تمدید شده باشند زیرا مدت تصدی بازرسین تا 29 اسفند هر سال میباشد

  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در خصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

نام شرکت: ………………….. (سهامی خاص)

شماره ثبت: ……………..

سرمایه ثبت شده به مبلغ: ……………………………. ریال

شناسه ملی: …………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………………………….. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره …………………. در تاریخ   …………..ساعت …………. با حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

1- .آقا / خانم …………………                       دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                      دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                       دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                       دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                       دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقا / خانم …………………… به سمت رئیس جلسه –  آقا / خانم …………………… به سمت ناظر جلسه – آقا / خانم …………………… به سمت ناظر جلسه   و آقا / خانم ……………………  به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ـ1ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ……………….  مورد تصویب قرار گرفت.

کلیه سهامداران به آقا/خانم  …………………….. (وکیل شرکت / احدی از سهامداران یا مدیران)  وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینه های قانونی اقدامات لازم را بعمل بیاورد.

جلسه در ساعت ……….. همانروز خاتمه یافت.

 

  

نمونه صورتجلسه محمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در خصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت: ………………….. (سهامی خاص)

شماره ثبت: ……………..

سرمایه ثبت شده به مبلغ: ……………………………. ریال

شناسه ملی: …………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ………………………….. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره …………………. در تاریخ   …………..ساعت …………. با حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

1- .آقا / خانم …………………                 دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                 دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                 دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

1- .آقا / خانم …………………                 دارنده  …………….    سهم   با نام ……………………… ریالی

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقا / خانم …………………… به سمت رئیس جلسه –  آقا / خانم …………………… به سمت ناظر جلسه – آقا / خانم …………………… به سمت ناظر جلسه   و آقا / خانم ……………………  به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ـ1ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ……………….  مورد تصویب قرار گرفت.

کلیه سهامداران به آقا/خانم  …………………….. (وکیل شرکت / احدی از سهامداران یا مدیران)  وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینه های قانونی اقدامات لازم را بعمل بیاورد.

جلسه در ساعت ……….. همانروز خاتمه یافت.

بیشتر بدانید:

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)

  

اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی شرکت

به کارنامه مالی یک سال مالی شرکت ها، موسسات غیرتجاری و یا اشخاص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه دقیق مالیات تسلیم می گردد اظهارنامه مالیاتی می گویند.

اگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند نیز می بایست اظهارنامه و دفاتر خود را در تیر ماه هر سال به صورت سفید تحویل اداره دارایی دهند.

اگر شرکت یا شخصی علی رغم داشتن درآمد و فعالیت به اداره مالیات اعلام عدم فعالیت نمایند مشمول جریمه و قانون علی الراس خواهد شد.

نکته مهم: نحوه محاسبه مالیات در ایران به دو صورت خود اظهاری و علی الراس است. در شیوه علی الراس ماموران اداره مالیات میزان مالیات را محاسبه نموده و به مودی مالیاتی (متقاضی) اعلام می دارد که نظر او ملاک پرداخت مالیات است. در شیوه خود اظهاری مودی مالیاتی ریز حساب های مالی را به همراه سود و زیان و میزان درآمد و حقوق کارمندان و … را بدون دخالت ماموران مالیاتی به اداره دارایی اعلام می نماید که پس از محاسبه توسط کارشناسان دارایی مبلغ مالیات مشخص شده و پرداخت می گردد.

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

  • 09120330282
  • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (3 امتیاز)

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟