لوگو پرشین ثبت

شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود

برای شروع فعالیت تجاری می بایست اقدام به ثبت شرکت نمود. حال آنکه چه نوع شرکتی ثبت شود شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود و … نیز مساله بسیار مهمی است.

انتخاب نوع شرکت در وهله اول به موضوع فعالیت، نوع خواسته ی اعضا از ثبت شرکت، تعداد افراد و میزان مسئولیت اعضا و سهامداران بستگی دارد.

ما در قانون تجارت 7 نوع شرکت داریم (ماده 20 قانون تجارت)

 1. شرکت سهامی عام و خاص
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

و موسسات غیر تجاری

از میان این شرکتها، هر دو شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود در امور بازرگانی و تجاری پرطرفدار تر، فعال تر و متداول تر است.

برای اینکه بفهمیم در شروع کسب و کار خود از بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود کدامیک مناسب تر است در ابتدا لازم است به طور کلی و اختصارا در مورد هر یک توضیح داده شود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

ثبت شرکت


  

ثبت شرکت

ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن منحصرا از طریق سهام آورده موسسین تامین می شود. مسئولیت هر سهامدار تنها به نسبت میزان سهامی است که به آن شخص تعلق می گیرد. شرکتهای سهامی خاص جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند موضوع آن بازرگانی نباشد.

  

قوانین حقوقی شرکت سهامی خاص

پیش از انتخاب نوع شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود باید جهت پیشگیری از موانع قانونی از قوانین موجود اطلاع پیدا کنید:

 1. سرمایه این شرکتها به سهامی تقسیم شده است که توسط موسسین آورده می شود
 2. سهام این شرکتها به صورت بانام و بی نام است که سهام بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می گردد
 3. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد
 4. مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس جلسه دو ناظر و یک منشی تشکیل می گردد (ماده 101 قانون تجارت)
 5. تا زمانی که ثبت شرکت سهامی خاص انجام نشده است، صدور ورقه سهم و یا گواهینامه موقت آن ممنوع است
 6. در صورت انجام تخلف در مسئولیت مدیریت هر یک از مدیران می توانند به دادگاه جهت جبران خسارت های وارده مراجعه نماید
 7. در شرکت سهامی خاص عبارت باید قبل یا بعد از اسم شرکت درج می گردد
 8. سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال است
 9. در زمان ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35 در صد از کل مبلغ سرمایه واریز بانک می گردد و 65 درصد مابقی در تعهد سهامداران است
 10. در صورتیکه سرمایه در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص به صورت غیرنقدی باشد حتما می بایست به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد
 11. سهام شرکتهای سهامی خاص قابل معامله در بورس نیست مگر آنکه از مقررات شرکتهای سهامی عام به نحوی تبعیت نمایند.

جهت کسب اطلاع بیشتر مطالعه نمایید

ثبت شرکت سهامی خاص


  

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که سرمایه آن از طریق سهم الشرکه اشخاص تامین می شود و مسئولیت هر شریک تنها به نسبت میزان سهم الشرکه ای است که به آن شخص تعلق می گیرد. شرکتهای با مسئولیت محدود جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند

قوانین حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

قبل از انتخاب نوع شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود باید از قوانین و مقررات آن کسب اطلاع نمود که برخی از قوانین حقوقی شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل است:

 1. شرکت وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه شده باشد و سرمایه غیرنقدی تقدیم شود
 2. در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد شرکت موظف به داشتن هیئت نظار می باشد که به وسیله مجمع عمومی شرکا انتخاب میشود
 3. ثبت شرکت با مسئولیت محدود ملزم به تنظیم و ارائه شرکتنامه است که در واقع نوعی درخواست کتبی شامل مشخصات و اطلاعات اصلی شرکت می باشد
 4. انتقال سهم الشرکه تنها به موجب سند رسمی (سند صلح) قابل انجام خواهد بود
 5. تصمیمات شرکت باید به اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شود، درصورت عدم حدنصاب در دعوت اول تمام شرکا مجدد دعوت می گردند (طبق آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت) در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ میشود
 6. در هیچ مورد، اکثریت نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند
 7. هریک از شرکا فقط تا میزان سهم الشرکه خود متعهد و مسئول قروض می باشد مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری داده شود
 8. شرکت در صورت تصمیم اکثریت شرکا می تواند منحل شود

جهت کسب اطلاع بیشتر مطالعه نمایید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود


  

تفاوت شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود

 1. در انتخاب بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود باید به بررسی تفاوت های این دو شرکت پرداخت:
 2. شرکت سهامی خاص به حداقل 3 سهامدار و شرکت با مسئولیت محدود به حداقل 2 شریک نیاز دارد
 3. سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود طبق بخشنامه سال 1402 باید تماما در حسابی به نام شرکت تودیع داده شود و گواهی بانکی به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تقدیم گردد اما در شرکت سهامی خاص، سهامداران باید حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت واریز نمایند و گواهی مربوطه را به اداره ثبت ارائه دهند و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران می باشد
 4. در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
 5. انتخاب روزنامه رسمی در شرکت سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
 6. مدت تصدی مدیران در شرکت سهامی خاص حداکثر 2 سال و مدت تصدی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به اختیار آنها به صورت محدود و یا نامحدود انتخاب می گردد
 7. مدیران شرکت سهامی خاص می بایست از بین سهامداران انتخاب شود به غیر از مدیرعامل که می تواند خارج از سهامداران باشد  اما در شرکت با مسئولیت محدود مدیران را می توان از بین شرکا یا خارج از آنها انتخاب نمود
 8. تشکیل مجامع عمومی شرکتهای با مسئولیت محدود به نسبت شرکت با سهامی خاص شرایط دشوار تری دارد
 9. نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در اداره مالیاتی که شرکت در آنجا پرونده دارد با اخذ گواهی مفاصاحساب نقل و انتقال و به صورت عادی و سریعتر انجام میشود اما نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود از طریق دفتر اسناد رسمی و با اخذ سند صلح انجام می گیرد
 10. حق رای در شرکت سهامی به تعداد سهام اشخاص بستگی دارد اما این امر در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه خواهد بود
 11. سرمایه شرکت در شرکت سهامی خاص منقسم به سهام بوده و در شرکت با مسئولیت محدود به صورت سهم الشرکه های ریالی تقسیم می شوند
 • ذکر خصوصیات شرکت سهامی خاص در انتخاب بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به شما کمک خواهد کرد

  

مزایای شرکت سهامی خاص

 •  از آنجایی که حداقل سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است، بنابراین میزان سهامی که توسط اشخاص آورده می شود اندک است
 • میزان سرمایه شرکت به قطعات کوچک سهم تقسیم شده است و نقل و انتقال آن بسیار آسان است زیرا سهام بی نام در وجه حامل تنظیم می گردد
 •  به دلیل آنکه تعداد سهامداران در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد، می توان محیط این نوع شرکتها را محیطی دوستانه تصور نمود
 • اعضای هیات مدیره در ثبت شرکت سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب می گردد (مدیر عامل که می تواند خارج از اعضا و خارج از سهامداران انتخاب گردد)
 • مدت مدیریت مدیران به صورت محدود و در اساسنامه تعیین می شود (معمولا دو سال است)
 • در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر شخص در برابر بدهی ها و اشخاص ثالث به میزان سهام شخص می باشد و نه بیشتر
 • بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای سهامی با سهولت و سرعت بیشتری و با در نظر گرفتن مبلغ بیشتری وام و تسهیلات ارائه می نمایند
 • امتیاز بالاتر نسبت به شرکت با مسئولیت محدود

  

معایب شرکت سهامی خاص

 1. وجود قوانین بیشتر در شرکتهای سهامی نسبت به شرکتهای دیگر، مانند: تصویب ترازنامه و گزارش سود و زیان شرکت به صورت هرساله
 2. تمدید اعضای هیات مدیره ثبت شرکت سهامی خاص در پایان مدت تصدی مدیران مستلزم تشکیل مجمع وثبت صورتجلسه و آگهی روزنامه آن می باشد
 3. با وجود اینکه میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص اندک است اما مالیات برای این شرکتها بر اساس کارکرد آن شرکت است

 ذکر خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود در انتخاب بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به شما کمک خواهد کرد

  

مزایای شرکت با مسئولیت محدود

 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو نفر شریک که باعث تبدیل آن به شرکت خانوادگی یا دوستانه می شود
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود با حداقل سرمایه (یک میلیون ریال)
 3. مدت تصدی اختیاری اعضا که باعث کاهش هزینه های تمدید اعضا و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها می شود و در صورت نیاز اعضا هیات مدیره را تغییر داد. می توان مدت تصدی را بر اساس رای اکثریت در مجمع محدود کرد
 4. عدم اجبار در تعیین بازرس برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 5. عدم نیاز به تعیین روزنامه شرکت به طور مشخص در اساسنامه که باعث میشود مجمع به انتخاب خود برای تغییرات شرکت روزنامه تعیین نماید
 6. می توان برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چندین عضو هیات مدیره خارج از شرکا در نظر گرفت در صورتیکه در شرکت های سهامی، فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد
 7. در این شرکتها اجباری به تصویب ترازنامه و گزارش سود و زیان به صورت سالانه نیست

  

معایب شرکت با مسئولیت محدود

 1. مسئولیت هر شریک در برابر بدهی های شرکت و اشخاص ثالث تنها براساس میزان سهم الشرکه آن شخص می باشد و اموال شخصی افراد در رفع بدهی های شرکت نقشی نخواهند داشت
 2. شرکت با فوت، ورشکستگی و محجوریت اعضا منحل نمی گردد مگر دراساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد
 3. نسبت به شرکتهای سهامی برای دریافت وام و قراردادهای مهم دولتی و خصوصی اعتبار و امتیاز کمتری دارد
 4. واریز تمامی مبلغ سرمایه به بانک و اخذ گواهی بانکی
 5. پروسه طولانی تر و دشوارتر نقل و انتقال سهم الشرکه نسب به شرکتهای سهامی

 

شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود

در کلام آخر باید توجه داشت که ابتدا شرکت به چه منظوری و با چه تعدادی به ثبت خواهد رسید و پس از بررسی کامل شرکتها از نظر حقوقی نسبت به انتخاب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود اقدام نمایید.

در صورتیکه کسب و کار شما کوچک است و قصد ارتقا و کسب امتیازهای بزرگتر از آن را ندارید و تعداد شرکا شما اندک است بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود، شرکت با مسئولیت محدود برای شما گزینه مناسبی می باشد. اما در صورتیکه میخواهید از شرکت در مناقصات و مزایدات کسب امتیاز کنید و یا کسب و کار بزرگتری دارید، برای عقد قرارداد ها و اخذ وام و تسهیلات باید بدانید که در حالت کلی بین شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود امتیاز و رتبه اعتباری بالاتری دارد. پس با توجه به آنچه گفته شد اگر همچنان بین ثبت شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتری دارید با پرشین ثبت در تماس باشید.

از همراهیتان متشکریم
گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی با پرشین ثبت:
شماره تماس:

 • 09120330282

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟